DCA21/70/2019
Внутренний номер:  380476
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
CONSILIUL AUDIOVIZUALULUI
ОПРЕДЕЛЕНИЕ Nr. 21/70
от  22.05.2019
cu privire la prelungirea termenului de efectuare
a controlului privind circumstanțele de fapt asupra
sesizărilor parvenite la Consiliul Audiovizualului din
partea dlui Igor Jebuleac și dnei Arina Spătaru
Опубликован : 31.05.2019 в Monitorul Oficial Nr. 178-184     статья № : 934     Дата вступления в силу : 22.05.2019
    Pe data de 3 mai 2019, la Consiliul Audiovizualului a parvenit petiția f/nr. din 24.04.2019 din partea dlui Igor Jebuleac, prin care informează Consiliul Audiovizualului că postul de televiziune „Jurnal TV” „a difuzat, în cadrul emisiunii „Ora de ras” din 21.04.2019, mesaje tendențioase, inclusiv imagini, în scopul de a discredita onoarea și reputația Președintelui Republicii Moldova, dar și a deputaților Parlamentului din partea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova”. În acest sens, petiționarul solicită Consiliului Audiovizualului să intervină prin a verifica dacă în cadrul emisiunii respective au fost respectate prevederile Codului serviciilor media audiovizuale și ale Legii nr. 64/2010 cu privire la libertatea de exprimare.
    La 7 mai 2019, la Consiliul Audiovizualului au parvenit cererile de exercitare f/nr. din aceeași dată din partea dnei Arina Spătaru, prin care susține că posturile de televiziune „Prime” (25.04.2019), „Publika TV” (24.04.2019) și „TVN” (23 și 25 aprilie 2019) au difuzat reportaje „manipulatorii, denaturate, fără a fi solicitată și expusă poziția asupra celor indicate”. În contextul celor menționate, petiționara solicită:
    • „Nord TV ” SRL și ÎCS „General Media Group Corp” SRL acordarea dreptului la replică la posturile de televiziune „TVN”, „Prime” și „Publika TV” prin înregistrarea unui interviu, precum și rectificarea informațiilor denigratoare și false;
    • Consiliului Audiovizualului – asigurarea respectării dreptului la replică și rectificare, precum și sancționarea „Nord TV ” SRL, fondatoarea postului de televiziune „TVN”, și ÎCS „General Media Group Corp” SRL, fondatoarea posturilor de televiziune „Prime” și „Publika TV”, în baza art. 84 din Codul serviciilor media audiovizuale, pentru încălcarea art. 13 din același Cod.
    Este precizat că, potrivit prevederilor art. 83 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale, „în cazurile prevăzute la alin. (3) lit. b) și c), Consiliul Audiovizualului, în termen de 15 zile lucrătoare din data depunerii sesizării ori petiției, efectuează un control privind circumstanțele de fapt. Termenul respectiv poate fi prelungit prin decizia Consiliului Audiovizualului cu cel mult 15 zile lucrătoare”.
    Astfel, în scopul unei monitorizări mai ample a circumstanțelor de fapt și, totodată, în vederea asigurării posibilității părților vizate de a se expune pe marginea celor invocate în sesizare și în conformitate cu prevederile art. 83 alin. (4) din Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova, Consiliul Audiovizualului
DECIDE:
    1. A prelungi cu cel mult 15 zile lucrătoare termenul de efectuare a controlului privind circumstanțele de fapt asupra sesizărilor din 24.04.2019 și 07.05.2019, parvenite la Consiliul Audiovizualului din partea dlui Igor Jebuleac și dnei Arina Spătaru (PRO – (8) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, V. COJOCARU, D. CURNIC, O. GUȚUȚUI, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
    2. A informa petiționarii despre prezenta decizie (PRO – (8) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, V. COJOCARU, D. CURNIC, O. GUȚUȚUI, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
    3. Controlul asupra exercitării prezentei decizii îl exercită Direcția monitorizare TV.
    4. Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării și va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web a Consiliului Audiovizualului.

    PREŞEDINTELE
    CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI                           Dragoș VICOL

    Nr. 21/70. Chişinău, 22 mai 2019.