HCECC2297/2019
Внутренний номер:  380481
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 2297
от  12.02.2019
pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei
Electorale Centrale nr. 2128 din 23 ianuarie 2019
„Privind demersul de înregistrare a candidaților
la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova
pentru circumscripția națională din partea Partidului
Politic „Partidul Nostru”, a simbolului electoral 
și confirmarea reprezentantului cu drept de vot
consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei
responsabile de finanțe (trezorierul)”
Опубликован : 31.05.2019 в Monitorul Oficial Nr. 178-184     статья № : 918     Дата вступления в силу : 12.02.2019
    La 8 februarie 2019, prin demersul înregistrat la Comisia Electorală Centrală sub nr. CEC-7/1188, Partidul Politic „Partidul Nostru” solicită modificarea ordinii candidaților în lista de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în circumscripția națională din partea Partidului Politic „Partidul Nostru”, conform procesului-verbal nr. 29 al ședinței Consiliului Național al Partidului  Politic „Partidul Nostru”, din 7 februarie 2019, la care s-a decis modificarea ordinii în cazul a 51 de candidați din numărul total de 54 înregistrați.
    În temeiul art. 18 alin. (2) și art. 88 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
    1. Anexa la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2128 din 23 ianuarie 2019 „Privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru circumscripția națională din partea Partidului Politic „Partidul Nostru”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)” se expune într-o nouă redacție, conform anexei.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREȘEDINTELE COMISIEI
    ELECTORALE CENTRALE                                    Alina RUSSU

    Secretar                                                                       Veaceslav Agrigoroae

    Nr. 2297. Chişinău, 12 februarie 2019.

    anexă