HCECC2299/2019
Внутренний номер:  380483
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 2299
от  12.02.2019
pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei
Electorale Centrale nr. 2026 din 2 ianuarie 2019
„Privind demersul de înregistrare a candidaţilor la
funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova
pentru circumscripția națională din partea
Partidului Comuniștilor din Republica Moldova,
a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu
drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală
şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)”
Опубликован : 31.05.2019 в Monitorul Oficial Nr. 178-184     статья № : 920     Дата вступления в силу : 12.02.2019
    La 8 februarie 2019, prin demersul înregistrat la Comisia Electorală Centrală sub nr. CEC-7/1187, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova solicită modificarea ordinii candidaților în lista de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru circumscripția națională din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, conform procesului-verbal nr. 30 al ședinței Comitetului Executiv Politic al Comitetului Central al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova din 7 februarie 2019, la care s-a decis modificarea ordinii în cazul a 52 de candidați din numărul total de 54 înregistrați.
    În temeiul art. 18 alin. (2) și art. 88 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:
    1. Anexa la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2026 din 2 ianuarie 2019 „Privind demersul de înregistrare a candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru circumscripția națională din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)”, cu modificările ulterioare, se expune într-o nouă redacție, conform anexei.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREȘEDINTELE COMISIEI
    ELECTORALE CENTRALE                                    Alina RUSSU

    Secretar                                                                       Veaceslav Agrigoroae

    Nr. 2299. Chişinău, 12 februarie 2019.

    anexă