HCEC2300/2019
ID intern unic:  380484
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 2300
din  12.02.2019
сu privire la înregistrarea persoanelor de încredere
ale Partidului Comuniștilor din Republica Moldova la
alegerile parlamentare din 24 februarie 2019
Publicat : 31.05.2019 în Monitorul Oficial Nr. 178-184     art Nr : 921     Data intrarii in vigoare : 12.02.2019
    Prin demersul înregistrat în data de 10 februarie 2019, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova a solicitat Comisiei Electorale Centrale înregistrarea a 61 persoane de încredere pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019.
    În temeiul prevederilor art. 18 alin. (2), art. 26 și art. 50 din Codul electoral nr.1381–XIII din 21 noiembrie 1997 şi ale Regulamentului cu privire la activitatea persoanelor de încredere ale concurenţilor electorali, aprobat prin hotărîrea nr. 382 din 12 decembrie 2006, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
    1. Se înregistrează 61 persoane de încredere ale Partidului Comuniștilor din Republica Moldova la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 (conform anexei).
    2. În activitatea lor persoanele de încredere se vor conduce de prevederile Codului electoral și ale Regulamentului cu privire la activitatea persoanelor de încredere ale concurenţilor electorali, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 382 din 12 decembrie 2006, cu modificările ulterioare.
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu respectarea prevederilor privind protecția datelor cu caracter personal.

    PREȘEDINTELE COMISIEI
    ELECTORALE CENTRALE                                    Alina RUSSU

    Secretar                                                                       Veaceslav Agrigoroae

    Nr. 2300. Chişinău, 12 februarie 2019.

    anexă