HCEC2302/2019
Внутренний номер:  380486
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 2302
от  12.02.2019
cu privire la acreditarea observatorilor naționali
din partea Asociației obștești „Promo-LEX” pentru
secțiile de votare constituite în afara Republicii Moldova
în vederea monitorizării alegerilor parlamentare
din 24 februarie 2019
Опубликован : 31.05.2019 в Monitorul Oficial Nr. 178-184     статья № : 923     Дата вступления в силу : 12.02.2019
    Asociația obștească „Promo-LEX” a înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers privind acreditarea a cinci persoane în calitate de observatori naționali în secțiile de votare constituite în afara Republicii Moldova pentru monitorizarea alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019.
Conform statutului și calificării, Asociația obștească „Promo-LEX” se ocupă de apărarea drepturilor omului și a valorilor democratice.
    În temeiul art. 18 alin. (2) și art. 68 alin. (4) și alin. (6) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, pct. 5 și pct. 9 din Regulamentul privind statutul observatorilor și procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
    1. Se acreditează cinci persoane din partea Asociației obștești „Promo-LEX” pentru secțiile de votare constituite în afara Republicii Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019, conform anexei.
    2. Acreditarea în calitate de observator nu poate servi drept temei pentru obținerea ocumentelor de călătorie și de ședere în afara hotarelor Republicii Moldova.
    3. Persoanele acreditate în calitate de observatori naționali își vor desfășura activitatea în condițiile legislației Republicii Moldova.
    4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu respectarea prevederilor privind protecția datelor cu caracter personal.

    PREȘEDINTELE COMISIEI
    ELECTORALE CENTRALE                                    Alina RUSSU

    Secretar                                                                       Veaceslav Agrigoroae

    Nr. 2302. Chişinău, 12 februarie 2019.

Anexă
la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale

 nr. 2302 din 12 februarie 2019


Lista

 persoanelor acreditate din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în calitate

de observatori naționali pentru secțiile de votare constituite în afara Republicii Moldova

 în vedereamonitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019


Nr. d/o

Numele, prenumele

Seria, numărul actului de identitate

1.
Chetrușcă Viorel
 
2.
Pașcovschi Tatiana
 
3.
Toma Tiberius
 
4.
Țurcanu Livia
 
5.
Veselovscaia Elena