HCEC2305/2019
ID intern unic:  380489
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 2305
din  12.02.2019
cu privire la acreditarea observatorilor internaționali
din partea Centrului pentru Dezvoltarea Sistemelor Electorale,
Reforme și Instruiri al Georgiei în vederea monitorizării alegerilor
parlamentare din 24 februarie 2019
Publicat : 31.05.2019 în Monitorul Oficial Nr. 178-184     art Nr : 926     Data intrarii in vigoare : 12.02.2019
    Centrul pentru Dezvoltarea Sistemelor Electorale, Reforme și Instruiri al Georgiei a înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers privind acreditarea a două persoane în calitate de observatori internaţionali în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019.
    În temeiul art. 18 alin. (2), art. 68 alin. (3) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, pct. 5, pct. 9 subpct. 2) şi pct. 15 din Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
    1. Se acreditează în calitate de observatori internaţionali două persoane din partea Centrului pentru Dezvoltarea Sistemelor Electorale, Reforme și Instruiri al Georgiei în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019, conform anexei.
    2. Persoanele acreditate în calitate de observatori internaționali își vor desfășura activitatea în condițiile legislației Republicii Moldova.
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu respectarea prevederilor privind protecția datelor cu caracter personal.

    PREȘEDINTELE COMISIEI
    ELECTORALE CENTRALE                                    Alina RUSSU

    Secretar                                                                       Veaceslav Agrigoroae

    Nr. 2305. Chişinău, 12 februarie 2019.

Anexă

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale

nr. 2305 din 12 februarie 2019

Lista

persoanelor acreditate în calitate de observatori internaționali din partea

Centrului pentru Dezvoltarea Sistemelor Electorale, Reforme și Instruiri al

Georgiei în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019


Nr. d/o
Numele, prenumele
Pașaport
Cetățenia
  1.  
MakaridzeDavit
Georgia

MeladzeLasha

Georgia