HCEC2310/2019
ID intern unic:  380493
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 2310
din  12.02.2019
cu privire la acreditarea unui observator internațional
din partea Ambasadei Canadei în Republica Moldova cu sediul
la București în vederea monitorizării alegerilor
parlamentare
din 24 februarie 2019
Publicat : 31.05.2019 în Monitorul Oficial Nr. 178-184     art Nr : 931     Data intrarii in vigoare : 12.02.2019
    Ambasada Canadei în Republica Moldova cu sediul la București a înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers privind acreditarea unei persoane în calitate de observator internaţional în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019.
    În temeiul art. 18 alin. (2), art. 68 alin. (3) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, pct. 5, pct. 9 subpct. 2) şi pct. 15 din Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
    1. Se acreditează în calitate de observator internaţional domnul Duggan Christopher Paul (cetățean al Canadei, pașaport nr.       ) din partea Ambasadei Canadei în Republica Moldova cu sediul la București în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019.
    2. Persoana acreditată în calitate de observator internațional își va desfășura activitatea în condițiile legislației Republicii Moldova.
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu respectarea prevederilor privind protecția datelor cu caracter personal.

    PREȘEDINTELE COMISIEI
    ELECTORALE CENTRALE                                    Alina RUSSU

    Secretar                                                                       Veaceslav Agrigoroae

    Nr. 2310. Chişinău, 12 februarie 2019.