HGO240/2013
ID intern unic:  347368
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 240
din  05.04.2013
cu privire la aprobarea
Avizului la proiectul de lege pentru completarea
articolului 24 din Legea contenciosului administrativ
nr. 793-XIV din 10 februarie 2000
Publicat : 12.04.2013 în Monitorul Oficial Nr. 75-81     art Nr : 294
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă şi se prezintă Parlamentului Avizul la proiectul de lege pentru completarea  articolului 24 din Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000.

    PRIM-MINISTRU                                                    Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul justiţiei                                                       Oleg Efrim

    Nr. 240. Chişinău, 5 aprilie 2013.