HGM1030/2005
ID intern unic:  293986
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1030
din  03.10.2005
cu privire la Registrul actelor oficiale de reglementare
a activităţii de întreprinzător
Publicat : 07.10.2005 în Monitorul Oficial Nr. 132-134     art Nr : 1099
Întru executarea prevederilor Legii nr.424-XV din 16 decembrie 2004 privind revizuirea şi optimizarea cadrului normativ de reglementare a activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 1-4, art. 16), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă lista actelor normative emise de Guvern, de organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi de alte autorităţi administrative centrale care se includ în Registrul actelor oficiale de reglementare a activităţii de întreprinzător, conform anexei nr. 1.
2. Se abrogă actele normative ale Guvernului, ale organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi ale altor autorităţi administrative centrale, care se referă la reglementarea activităţii de întreprinzător şi nu corespund prevederilor Legii nr. 424-XV din 16 decembrie 2004 privind revizuirea şi optimizarea cadrului normativ de reglementare a activităţii de întreprinzător, conform anexei nr.2.
3. Autorităţilor administraţiei publice care nu sînt subordonate Guvernului li se propune să abroge actele lor oficiale conform listei din anexa nr.3.
4. Actele normative emise de Guvern, de organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi de alte autorităţi administrative centrale publicate, conform legislaţiei sînt în vigoare în măsura în care nu contravin prevederilor Legii nr. 424-XV din 16 decembrie 2004 privind revizuirea şi optimizarea cadrului normativ de reglementare a activităţii de întreprinzător.
[Pct.4 în redacţia HG275 din 16.03.06, MO51-54/31.03.06 art.338]
5. Organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, alte autorităţi administrative centrale pînă la prezentarea spre examinare Guvernului a proiectelor de legi şi de hotărîri, precum şi pînă la aprobarea actelor normative ramurale ce se referă la reglementarea activităţii de întreprinzător, vor supune aceste proiecte unei expertize juridice, financiare, economice şi de alt gen prin intermediul Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător. Se recomandă organelor centrale de specialitate, altor autorităţi administrative centrale, autorităţilor administraţiei publice locale şi altor autorităţi care nu sînt subordonate Guvernului să efectueze aceeaşi procedură.
6. Ministerul Justiţiei va prezenta Ministerului Economiei şi Comerţului, gratuit, pe suport electronic, textele actelor normative necesare pentru includerea lor în Registrul actelor oficiale de reglementare a activităţii de întreprinzător.

PRIM-MINISTRU                                                      Vasile TARLEV
Contrasemnează:
Ministrul economiei şi comerţului                              Valeriu Lazăr
Ministrul justiţiei                                                         Victoria Iftodi

Chişinău, 3 octombrie 2005.
Nr. 1030.

anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HG956 din 03.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1109; în vigoare 02.11.18]

    [Anexa nr.1modificată prin HG462 din 24.03.08, MO66-68/01.04.08 art.437]
    [Anexa nr.1 în redacţia HG275 din 16.03.06, MO51-54/31.03.06 art.338]
    [Anexa nr.1 în redacţia HG275 din 16.03.06, MO51-54/31.03.06 art.338]


anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin HG462 din 24.03.08, MO66-68/01.04.08 art.437]


anexa nr.4
    [Anexa nr.4 modificată prin HG462 din 24.03.08, MO66-68/01.04.08 art.437]