LPC1570/2002
ID intern unic:  311219
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1570
din  20.12.2002
cu privire la modificarea articolului 27 din
Legea nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire
la Curtea Constituţională şi a articolului 66 din Codul
jurisdicţiei constituţionale nr. 502-XIII din 16 iunie 1995
Publicat : 15.01.2003 în Monitorul Oficial Nr. 1-3     art Nr : 4
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. - La articolul 27 din Legea nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituţională (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 8, art. 86), cu modificările ulterioare, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) În cazul în care la adoptarea hotărîrii privind constituţionalitatea actului normativ sau a tratatului internaţional se înregistrează paritate de voturi, actul normativ sau tratatul internaţional se prezumă constituţional, iar cauza se sistează. În alte cazuri de paritate a voturilor se consideră că hotărîrea, avizul sau decizia nu au fost adoptate, iar examinarea cauzei corespunzătoare se amînă."
Art. II. - La articolul 66 din Codul jurisdicţiei constituţionale nr. 502-XIII din 16 iunie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 53-54, art. 597), cu modificările ulterioare, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
"(5) În cazul în care la adoptarea hotărîrii privind constituţionalitatea actului normativ sau a tratatului internaţional se înregistrează paritate de voturi, actul normativ sau tratatul internaţional se prezumă constituţional, iar cauza se sistează. În alte cazuri de paritate a voturilor se consideră că hotărîrea, avizul sau decizia nu au fost adoptate, iar examinarea cauzei corespunzătoare se amînă."

PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                                   Eugenia  OSTAPCIUC

Chişinău, 20 decembrie 2002.
Nr. 1570-XV.