CCGPSA5/2005
ID intern unic:  285909
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
CONVENŢIE COLECTIVĂ Nr. 5
din  25.07.2005
convenţie colectivă (nivel naţional) nr. 5 din 25 iulie 2005
despre modificarea Convenţiei colective (nivel naţional)
nr. 1 din 3 februarie  2004 "Salarizarea angajaţilor aflaţi
în relaţii de muncă în baza contractelor individuale de muncă"
Publicat : 29.07.2005 în Monitorul Oficial Nr. 101-103     art Nr : 828
Abrogată prin CCGPS6 din 11.07.06, MO120-123/04.08.06 art.908
Părţile semnatare, - Guvernul, patronatele, reprezentate de Confederaţia Naţională a Patronatului din Moldova, şi sindicatele, reprezentate de Confederaţia Sindicatelor din Republica Moldova şi Confederaţia Sindicatelor Libere din Republica Moldova "Solidaritate", în temeiul prevederilor Codului muncii şi ale Legii salarizării nr.847-XV din 14 februarie 2002, au convenit asupra celor ce urmează:
Articol unic. - Alineatele (1) şi (3) ale articolului 1 din Convenţia colectivă (nivel naţional) nr.1 din 3 februarie 2004 "Salarizarea angajaţilor aflaţi în relaţii de muncă în baza contractelor individuale de muncă" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 30-34, art. 268) se expune în redacţie nouă:
"(1) Începînd cu  1 august 2005, salariul tarifar pentru categoria I de calificare a angajaţilor din întreprinderi, organizaţii, instituţii (în continuare - unităţi) cu autonomie financiară va constitui 3,26 lei pe oră sau 550 lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru de 169 ore în medie pe lună (cu excepţia angajaţilor din microîntreprinderi, din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală şi a personalului auxiliar al întreprinderilor din ramura agriculturii)."
"(3) Se acordă dreptul unităţilor economice din ramura agriculturii  de a implementa treptat noul cuantum al salariului tarifar, pe măsura posibilităţilor financiare, dar nu mai tîrziu de 1 noiembrie 2005."

din partea
Guvernului:
Prim-ministru                                                                 VASILE  TARLEV

      din partea patronatelor:
      Preşedintele Confederaţiei
Naţionale Patronatului                                                   LEONID  CERESCU

      din partea sindicatelor:
      Preşedintele  Confederaţiei
      a Sindicatelor                                                                  PETRU  CHIRIAC
       Preşedintele Confederaţiei
Sindicatelor Libere "Solidaritate"                                 LEONID  MANEA