HGA1196/1998
ID intern unic:  294161
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1196
din  09.12.1998
privind modificarea Hotărîrii Guvernului
Republicii Moldova nr.547 din 4 august 1995
Publicat : 17.12.1998 în Monitorul Oficial Nr. 114-115     art Nr : 1129
    Abrogată prin HG774 din 20.06.16, MO169-183/24.06.16 art.834

    Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    În punctul 5 al Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 547 din 4 august 1995 "Cu privire la măsurile de coordonare şi de reglementare de către stat a preţurilor (tarifelor)" (Monitorul Oficial, 1995, nr. 53-54, art. 426; 1997, nr.21, art. 266) cifra "30" se substituie prin cifra "10".

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                           Ion CIUBUC

    Chişinău, 9 decembrie 1998.
    Nr. 1196.