HGA1356/2003
ID intern unic:  294324
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1356
din  13.11.2003
despre aprobarea Modificărilor ce se operează
în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 21.11.2003 în Monitorul Oficial Nr. 229-233     art Nr : 1410
    Se aprobă Modificările ce se operează în unele hotărîri  ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                  Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Ministrul muncii şi protecţiei sociale                      Valerian Revenco
    Ministrul finanţelor                                                  Zinaida Grecianîi
    Ministrul justiţiei                                                      Vasile Dolghieru

    Chişinău, 13 noiembrie 2003.
    Nr. 1356.
Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1356
din 13 noiembrie 2003
Modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    [Pct.1 abrogat prin HG133 din 20.02.13, MO36-40/22.02.13 art.179]
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 735 din 16 iunie 2003 "Cu privire la structura şi efectivul-limită ale serviciilor publice desconcentrate ale ministerelor, departamentelor şi altor autorităţi administrative centrale" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 123-125, art. 770), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în anexa nr. 1 la poziţia "Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale", sintagma "Departamentul pentru utilizarea forţei de muncă" se substituie prin sintagma "Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă", iar sintagma "Oficiul forţei de muncă" se substituie cu sintagma "Agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă";
    2) în anexa nr. 2:
    a) la rubrica "Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale", subrubrica "Oficiul forţei de muncă" se substituie prin subrubrica "Agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă";
    b) subrubrica "Agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă" se modifică precum urmează:
    la poziţiile "9. Criuleni", "11. Drochia", "14. Făleşti", "17. Hînceşti", "18. Ialoveni", "24. Rîşcani", "Total pe serviciul constituit în teritoriu", "Organul central al serviciului (anexa nr. 1)", cifrele "4", "5", "5", "6", "6", "4", "215" şi "28" se substituie, respectiv, prin cifrele "3", "4", "4", "5", "5", "3", "209" şi "34";
    c) rubrica "Total" se modifică precum urmează:
    la poziţiile "9. Criuleni", "11. Drochia", "14. Făleşti", "17. Hînceşti", "18. Ialoveni", "24. Rîşcani", "Total pe serviciul constituit în teritoriu", "Organul central al serviciului (anexa nr. 1)", cifrele "279", "269", "260", "471", "279", "265", "17215" şi "1358" se substituie, respectiv, prin cifrele "278", "268", "259", "470", "278", "264", "17209" şi "1364".