LPM1333/2000
ID intern unic:  311151
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1333
din  27.10.2000
pentru modificarea Legii nucului şi Legii despreseminţe
Publicat : 30.11.2000 în Monitorul Oficial Nr. 149-151     art Nr : 1110
    MODIFICAT
   
LP68 din 05.04.13, MO130-134/21.06.13 art.417; în vigoare 21.12.13

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Legea nucului nr.658-XIV din 29 octombrie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.153-155, art.749) se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 6, litera g) va avea următorul cuprins:
    "g) atragerea investiţiilor în cultura nucului, inclusiv pentru crearea de întreprinderi prelucrătoare;"
    2. La articolul 16, litera b) va avea următorul cuprins:
    "b) mijloacele provenite din sponsorizări şi cele acordate de organismele financiare internaţionale ca granturi pentru dezvoltarea culturii nucului."
    3. La articolul 22, liniuţa a cincea se exclude.
    Art.II. - La articolul 4 din Legea despre seminţe nr.659-XIV din 29 octombrie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.1-4, art.6), alineatul (2) se exclude.
   
[Art.II abrogat din 21.12.13 prin LP68 din 05.04.13, MO130-134/21.06.13 art.417]

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                               Dumitru DIACOV

    Chişinău, 27 octombrie 2000.
    Nr. 1333-XIV.