HGA41/1998
ID intern unic:  294808
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 41
din  16.01.1998
cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii
Guvernului Republicii Moldova nr. 547 din 4 august 1995
Publicat : 05.03.1998 în Monitorul Oficial Nr. 16-17     art Nr : 111
    Abrogată prin HG774 din 20.06.16, MO169-183/24.06.16 art.834

    Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.547 din 4 august 1995 "Cu privire la măsurile de coordonare şi de reglementare de către stat a preţurilor (tarifelor)" (Monitorul Oficial, 1995, nr. 53-54, art. 426) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Din Nomenclatorul de produse şi servicii, preţurile şi tarifele cărora se stabilesc de către Guvernul Republicii Moldova (anexa nr. 1 la hotărîrea sus-menţionată) se exclud alineatele unu şi doi.
    2. Nomenclatorul de mărfuri şi servicii, preţurile şi tarifele cărora se reglementează de ministere, executive raionale şi primăriile municipiilor (anexa nr. 2 la hotărîrea sus-menţionată) se completează cu un nou compartiment, avînd următorul conţinut:
    "Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică:
    Gaze naturale
    Energie electrică şi termică livrată de către agenţii economici pe piaţa energetică."

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                          Ion CIUBUC

    Chişinău, 16 ianuarie 1998.
    Nr. 41.