HGA1323/2001
ID intern unic:  294296
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1323
din  29.12.2000
cu privire la aprobarea listelor drumurilor publice naţionale
şi locale (judeţene)
Publicat : 11.01.2001 în Monitorul Oficial Nr. 1-4     art Nr : 21

   
Abrogată prin HG1468 din 30.12.16, MO60-66/24.02.16 art.133


    Întru asigurarea executării Legii privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova nr.191-XIV din 12 noiembrie 1998 (Monitorul Oficial, 1998, nr.116-118, art.705), Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE :
1. Se aprobă:
Lista  drumurilor publice naţionale din Republica Moldova, conform anexei nr.1;
Lista drumurilor publice locale (judeţene) din Republica Moldova, conform anexei nr.2.
2. Drumurile publice nominalizate prin prezenta hotarîre se administrează în conformitate cu Legea drumurilor nr.509-XIII din 22 iunie 1995 (Monitorul Oficial, 1995, nr.62-63, art.690) şi legislaţia în vigoare.
3. Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor, în comun cu organele de administrare judeţene, va efectua inventarierea drumurilor publice nominalizate, stabilindu-se parametrii tehnici ai acestora şi apartenenta lor teritorială, conform hotarelor teritorial-administrative.
4. Organele administraţiei publice locale vor asigura, pînă la 1 iulie 2001, întocmirea listelor nominale şi inventarierea strazilor şi drumurilor aflate în administrarea lor.
5. Se abrogă Hotarîrea Guvernului Republicii Moldova nr.678 din 4 noiembrie 1993 "Cu privire la aprobarea listelor drumurilor naţionale şi locale din Republica Moldova" (Monitorul Oficial, 1993, nr.11, art.354).

Prim-ministru
al Republicii Moldova                                          Dumitru BRAGHIŞ
Contrasemnată:
Ministrul transporturilor
şi comunicaţiilor                                                    Afanasie Smochin

Chişinău, 29 decembrie 2000.
Nr. 1323.
Anexa nr.1
la  Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 1323
din 29 decembrie 2000
LISTA
drumurilor publice naţionale din Republica Moldova  

Nr. Denumirea drumului
1 2
      M1  Chişinău-Leuşeni-frontiera cu Romănia  
M2  Chişinău-Soroca-frontiera cu Ucraina  
M2.1  Drum de acces spre s.Cosăuţi  
M3  Chişinău-Cimişlia-Vulcăneşti-Giurgiuleşti-frontiera cu Romănia  
M3.1  Drum de acces spre or.Comrat  
M4  Tiraspol-Rîbniţa-Camenca-Hristovaia-frontiera cu Ucraina  
M14  Brest-Briceni-Chişinău-Tiraspol-Odesa*  
M21  Chişinău-Dubăsari-Poltava (Ucraina)*  
R1  Chişinău-Ungheni-Sculeni-frontiera cu Romănia
R2  Chişinău-Bender  
R3  Chişinău-Hînceşti-Cimişlia-Basarabeasca  
R4  Chişinău-Criuleni  
R5  Chişinău-Budeşti-Vadul lui Vodă - M4  
R6  M1-Ialoveni  
R7  Soroca-Drochia-Costeşti-frontiera cu Romănia
R8  Otaci-Edineţ  
R9  Soroca-Arioneşti-Moghiliov Podolski (Ucraina)*
R9.1  R9 - Unguri - frontiera cu  Ucraina  
R10  Ocniţa-Ruseni  
R11  Ocniţa-Briceni  
R12  Donduşeni-Drochia-Pelinia-M14  
R12.1  Drum de ocolire a or. Drochia  
R13  Bălţi-Şoldăneşti-Rîbniţa  
R14  Bălţi-Sărăteni-M2  
R15  Bălţi-Glodeni  
R16  Bălţi-Făleşti-Sculeni  
R17  Făleşti-Pîrliţa  
R18  Floreşti-Nicolaevca-Sîngerei  
R19  R13-Cunicea-Camenca  
R20  Rezina-Orhei-Călăraşi  
R21  R20 - sanatoriul "Codru"  
R22  M14-Teleneşti-Ratuş  
R23  Criuleni-Brăneşti-Ivancea-M2  
R24  R1-Pănăşeşti-Căpriana  
R25  Bucovăţ-Nisporeni-Bărboeni  
R25.1  R 25 - drum de acces spre drumul M1  
R26  Tiraspol-Căuşeni-Cimişlia  
R27  Tiraspol-Nezavertailovca-Pervomaisc  
R28   Răscăieţii Noi-Hlinaia  
R29  Bender-Căinari-Răzeni  
R30  Anenii-Noi-Căuşeni-Ştefan Vodă-frontiera cu Ucraina  
R30.1  Drum de ocolire a or. Căuşeni  
R31  Căuşeni-Tarutino (Ucraina)*  
R32  R2-Puhoi-Căinari-Sălcuţa  
R33  Hînceşti-Lăpuşna-M1  
R34  Hînceşti-Leova-Cahul-Slobozia Mare  
R34.1  Cahul - frontiera cu  Romănia  
R35  Basarabeasca-Comrat  
R36  Basarabeasca-Ceadîr-Lunga-Taraclia  
R37  Ceadîr-Lunga-Comrat-Cantemir  
R38  Vulcăneşti-Cahul-Taraclia  
R38.1  Drum de ocolire a or. Vulcăneşti  
R38.2  Drum de ocolire a or. Cahul  
R39  Odesa - Reni*  
R40  Chetrosu - Moara de Piatră - Cubolta - R13  
R41  R7-Lupăria-Glodeni  
R42  Ungheni-Măcăreşti-Bărboieni  
R43  Brăneşti - complexul istorico-cultural "Orheiul Vechi"  
R44  Călăraşi - Lozova - Hînceşti  
R45  Brătuşeni - Zăicani - Pîrjota  
R45.1  Zăicani - R7  
R46  Pleşeni - Iargara  
R47  Cimişlia - Iargara - Sărata Nouă  
R49  Basarabeasca - frontiera cu  Ucraina  
R50  Criuleni - zona de odihnă din Holercani  
R51  Otaci-Ocniţa  
R52  R30 - Tudora - Palanca - frontiera cu  Ucraina
R53  Glodeni - Cobani - R57  
R54  M 2 - Soloneţ - Unchiteşti - R19  
R55  Briceni - Rosoşanî (Ucraina)*  
R56  Cania - Baimaclia - Taraclia de Salcie - R38
R57  R7 - Branişte - Călineşti - Făleşti  
R59       R2 - Bulboaca - Delacău

Anexa nr.2
la  Hotărîrea Guvernului  
Republicii Moldova nr. 1323
din 29 decembrie 2000
LISTA
drumurilor publice locale (judeţene) din Republica Moldova

Nr. Denumirea drumului
1 2

  Judeţul BĂLŢI  
L192  R18 - drum de acces spre s. Valea Rădoaiei
L194  R13 - drum de acces spre s. Mărăşeşti  
L199  R7 - Rîşcani  
L200  Danu - Nicolaevca  
L201  M14 - drum de acces spre s. Aluniş  
L202  R 12 - Grinăuţi - Ciobanovca  
L203  M 14 - drum de aces spre s. Corlăteni  
L204  M 14 - drum de acces spre s. Ciubara  
L205  M 14 -  drum de acces spre s. Rămăzan  
L206  M 14 - Răcăria - Uşurei  
L207  R41 - drum de acces spre s. Malinovscoe  
L208  M 14 - drum de acces spre s. Sverdiac  
L209  M 14 - drum de acces spre s. Slobozia-Recea
L210  R 7 - drum de acces spre s. Balanul Nou  
L211  Rîşcani - R41  
L211.1  Drum de acces spre or. Rîşcani  
L212  Rîşcani - Vasileuţi - Moşeni  
L213  R41 - Sturzeni - Ivăneşti  
L214  Pîrjota - Borosenii Noi - Mihăilenii Noi  
L214.1  Drum de acces spre s. Borosenii Noi  
L214.2  Drum de acces spre s. Ştiubeieni  
L215  R 7 - drum de acces spre s. Hiliuţi  
L216  R 7 - Şaptebani - Gălăşeni - R 7  
L216.1  Drum de acces spre s.Gălăşeni  
L218  Rişcani - Răcăria  
L219  Costeşti -Petruşeni - Camenca  
L219.1  Drum de acces spre s. Dămăşcani  
L220  R57 - Călineşti - Taxobeni  
L220.1  Drum de acces spre s. Valea Rusului  
L220.2  Drum de acces spre s. Horeşti  
L221  R 7 - drum de acces spre s. Păscăuţi  
L223  R57 - drum de acces spre s. Branişte  
L225  Fundurii Vechi - Sturzovca  
L226  R15 - Fundurii Noi - Limbenii Vechi - Ustia
L227  R15 - drum de acces spre s. Iabloana  
L228  R15 - drum de acces spre s. Soroca  
L229  R41 - Danu - Camencuţa  
L229.1  Drum de acces spre staţia de cale ferată din
  or. Glodeni  
L230  Drum de ocolire a or. Glodeni  
L231  Cobani - Camenca - Hîjdieni  
L232  Hîjdieni - Cajba  
L233  Glodeni - Moara Domnească  
L233.1  Drum de acces spre s. Viişoara  
L234  L233 - Ciuciulea - Duşmani - Limbenii Vechi
L235  Duşmani - Cajba - Balatina  
L235.1  Drum de acces spre s.Tomeştii Vechi  
L236  Balatina - Lipovăţ  
L237  Cuhneşti - Bisericani  
L241  Bălţi -Comarovca  
L241.1  Drum de acces spre s. Natalievca  
L242  Pîrliţa - Răuţel - Pompa - Catranîc  
L242.1  Drum de acces spre staţia Răuţel  
L242.2  Drum de acces spre s. Pervomaisc  
L242.3  Drum de acces spre s. Ivanovca  
L243  R16 - drum de acces spre s. Mărăndeni  
L244  Ciuluc - Hiliuţi - Răuţelul Nou  
L245  Egorovca - Glodeni  
L245.1  Drum de acces spre s. Petrunea  
L245.2  Drum de acces spre s. Limbenii Noi  
L246  R16 - Catranîc - Işcălău - L284  
L246.1  Drum de acces spre staţia Catranîc  
L247  Făleşti - Pînzărenii Noi - Năvîrneţ  
L249  Ilenuţa - Pînzărenii Noi  
L250  Sărata Nouă - Ciolacu Nou - Pocrovca  
L251  Staţia Făleşti - Pietrosul Nou  
L252  Călugăr - Musteaţa - Albineţul Nou  
L252.1  Drum de acces spre s. Rădiul de Sus  
L252.2  Drum de acces spre s. Cuzmenii Vechi  
L253  R17 - staţia Făleşti - Călugăr  
L254  R17 - drum de acces spre s. Sărata Veche  
L255  Frumuşica - Scumpia - staţia Scumpia  
L255.1  Drum de acces spre s.Hîrtop  
L256  R16 - drum de acces spre s. Risipeni  
L257  R16 - lzvoare - Cioropcani - Sculeni*  
L258  R16 - drum de acces spre s. Hrubna Nouă  
L259  Călineşti - r. Prut  
L260  Taxobeni - r. Prut  
L264  Cubolta - Frumuşica  
L265   R 13 - Alexăndreni - Ţipleşti  
L265.1  Drum de acces spre s. Heciul Vechi  
L265.2  Drum de acces spre s. Alexăndreni  
L265.3  Drum de acces spre s. Grigoreşti  
L266  Prepeliţa - Pepeni - Bălăşeşti  
L267  Sloveanca - Romanovca  
L267.1  Drum de acces spre s. Răzălăi  
L268  R 14 - drum de acces spre s. Şestaci  
L269  Copăceni - Cotiujenii Mici - Drăgăneşti  
L269.1  Drum de acces spre s. Gura-Oituz  
L269.2  Drum de acces spre s. Antonovca  
L269.3  Drum de acces spre s. Evghenievca  
L269.4  Drum de acces spre s. Gavrilovca  
L270  Sacarovca - Chirileni  
L271  R 18 - Izvoare - Valea Norocului  
L272  Sîngerei - Sîngereii Noi - Alexăndreni  
L272.1  Drum de acces spre s. Heciul Nou  
L273  R 14 - Mîndreştii Noi - Rădoaia  
L274  R 14 - Ţambula - Pălăria  
L275  R 14 - drum de acces spre s. Bilicenii Noi  
L276  Bilicenii Vechi - Chişcăreni  
L277  Bilicenii Vechi - Octeabriscoe  
L277.1  Drum de acces spre s. Lipovanca  
L278  Sîngerei - Iezărenii Vechi  
L278.1  Drum de acces spre s. Iezărenii Noi  
L279  Sîngerei - Brejeni - Cozeşti - Cîşla  
L279.1  Drum de acces spre s. Ciofu  
L279.2  Drum de acces spre s. Zgărdeşti  
L280  Grigorăuca - Petropavlovca  
L281  Chişcăreni - Tăura Veche - Tăura Nouă  
L281.1  Drum de acces spre s. Slobozia-Chişcăreni  
L282   Chişcăreni - Ciuciuieni - Dumbrăviţa    
L283  R 14 - drum de acces spre s.Mihailovca  
L284  M14 - Coşcodeni - Petrosu - staţia Făleşti
L284.1  Drum de acces spre s. Bobletici  
L284.2  Drum de acces spre s. Doltu  
L288  Telenesti - Cucioaia*  
L288.1  Drum de acces spre s. Ghiliceni  
L288.2  Drum de acces spre s. Cucioaia Nouă  
L61  M14 - Şumna - Cepăria  
L61.1  Drum de acces spre s. Bulhac  
L75  Tîrnova - Baraboi - Rîşcani*  
L79  R40 - drum de acces spre s. Popeştii Noi  
L80  R40 - drum de acces spre s. Dominteni  
L84  R40 - drum de acces spre s. Hăsnăşenii Mari
L85  Moara de Piatră - Hăsnăşenii Noi - Pelinia
L85.1  Drum de acces spre s. Lazo  
L86  Hăsnăşenii Noi - Dobrogea Veche - Bălţi  
L86.1  Drum de acces spre s. Cotovca  
L86.2  Drum de acces spre s. Dobrogea Nouă  
L90  R12 - drum de acces spre s. Sofia  
L91  Mihăileni - Nicoreni*    
L94  R40 - drum de acces spre s. Petreni  
  Judeţul CAHUL  
L605  Cociulia - Haragîş - Şamalia  
L605.1  Drum de acces spre s. Capaclia  
L606  Vişniovca - Baimaclia  
L606.1  Drum de acces spre s. Şamalia  
L606.2  Drum de acces spre s. Floricica  
L606.3  Drum de acces spre s. Ţolica  
L606.4  Drum de acces spre s. Enichioi  
L606.5  Drum de acces spre s. Acui  
L607  R37 - Lărguţa - Cîrpeşti - R56  
L608  R37 - drum de acces spre s. Porumbeşti  
L611  R34 - drum de acces spre s. Vîlcele  
L612  R34 - drum de acces spre s. Toceni  
L613  R34 - Antonesti - Leca  
L615  Drum de ocolire a or. Cantemir  
L616  R56 - Taraclia - Plopi  
L616.1  Drum de acces spre s. Alexandrovca  
L617  R34 - drum de acces spre s. Stoianovca  
L618  R34 - drum de acces spre s. Ţiganca  
L619  Goteşti - Tartaul  
L619.1  Drum de acces spre s. Victorovca  
L620  Goteşti - staţia Goteşti  
L621  Goteşti - Doina - Chioselia  
L621.1  Drum de acces spre s. Doina  
L621.2  Drum de acces spre s. Iasnaia Poleana    
L622  L621 - Cîşla - Suhat    
L623  R56 - Drum de acces spre s.Cania  
L624  R56 - Drum de acces spre s. Iepureni  
L625  R56 - Drum de acces spre s. Lingura  
L632  R56 - Drum de acces spre s. Crăciun  
L633  R56 - Drum de acces spre s. Spicoasa  
L637  R37 - Sadîc- Taraclia*  
L641  Congaz - Cîietu*  
L643  M3 - Chioselia Mare - Dimitrova  
L643.1  Drum de acces spre s. Frumuşica  
L671  Ciumai - Moscovei - Tătăreşti*  
L671.2  Drum de acces spre s. Trifeştii Noi  
L671.3  Drum de acces spre s. Luceşti  
L677  R34-drum de acces spre or.Cahul  
L678  R38 - drum de acces spre s. Moscovei  
L679  R38 - drum de acces spre s. Lopăţica  
L680  R38 - drum de acces spre s. Rumeanţev  
L681  R38 - drum de acces spre s. Cotihana  
L682  R34 - Larga Nouă - Rumeanţev  
L683  Zîrneşti - Baurci-Moldoveni  
L684  Zîrneşti - Paicu  
L685  R34 - Andruşul de Jos - Andruşul de Sus
L686  R38 - drum de acces spre aeroportul Cahul
L687  R38 - drum de acces spre s. Lebedenco  
L688  R38 - drum de acces spre s. Ursoaia  
L689  R38 - drum de acces spre s. Pelinei  
L694  R 38 - drum de acces spre s. Cîmpeni  
L695  R 38 - drum de acces spre s. Vladimirovca  
L696  Burlăceni - Musaitu*  
L696.1  Drum de acces spre staţia Greceni  
L696.2  Drum de acces spre s. Iujnoe  
L700  Vulcăneşti - Vadul lui Isac*  
L701  Vulcăneşti - Colibaşi*  
L702  M 3 - drum de acces spre s. Văleni*  
L703  Vulcăneşti - Etulia Nouă - frontiera cu Ucraina*
L703.1  Drum de acces spre spitalul din s. Alexandru Ioan Cuza  
  Judeţul CHIŞINĂU  
L313  M2 - drum de acces spre s. Micleşti*  
L314  Peresecina - Hîrtopul Mare - Ohrincea*  
L314.1  Drum de acces spre s. Rîşcova  
L314.2  Drum de acces spre s. Steţcani  
L314.3  Drum de acces spre s. Işnovăţ  
L314.4  Drum de ocolire a s. Izbişte  
L339  Ustia - Molovata  
L339.1  Drum de acces spre s. Holercani  
L339.2  Drum de acces spre s. Marcăuţi  
L339.3  Drum de acces spre s.Oxentea  
L340  Ustia - Maşcăuţi - R23  
L344  Chişinău - Coloniţa - Maximovca - Bălţata
L344.1  Drum de acces spre s. Tohatin  
L344.2  Drum de acces spre s. Dolinnoe  
L345  R5 - Budeşti - Bălţata  
L347  Vadul lui Vodă - Văduleni  
L348  R4 - drum de acces spre or. Vadul lui Vodă  
L350  Drum de ocolire a or. Criuleni  
L351  R23 - Jevreni - Răculeşti  
L352  M21 - drum de acces spre s. Cruglic  
L353  Hîrtopul Mic - Zăicana - Hruşova  
L353.1  Zăicana - M21  
L354  Goian - Făureşti  
L355  R4 - drum de acces spre s. Cricova  
L356  R4 - drum de acces spre s. Ciorescu  
L357  Ratuş - Drăsliceni  
L358  M2 - drum de acces spre s. Paşcani  
L359  M21 - Grătieşti - Hulboaca  
L360  M21 - drum de acces spre mun. Chişinău  
L361  M2 - drum de acces spre s.Stăuceni  
L414  R44 - Sadova - Vorniceni  
L425  R 25 - drum de acces spre s. Micleuşeni  
L426  R 25 - drum de acces spre s. Dolna  
L437  M 14 - Lupa-Recea - Vatici*  
L438  Codreanca - Oneşti  
L438.1  Drum de acces spre s. Ţigăneşti  
L439  M 2 - Rădeni - Drăguşeni  
L440  M 2 - drum de acces spre s. Micăuţi  
L441  Rădeni - Grebleşti  
L442  M 14 - Grebleşti - Recea - Ghelăuza - Străşeni
L443  M 14 - Străşeni  
L443.1  Drum de acces spre s. Recea  
L443.2  Drum de acces spre s. Saca  
L443.3  Drum de acces spre s. Negreşti  
L444  Recea - Zubreşti - Voinova  
L445  R 1 - Roşcani - staţia Ghidighici  
L446  Bucovăţ - Găleşti - Zubreşti  
L447  R 25 - drum de acces spre staţia Bucovăţ  
L448  R 1 - drum de acces spre s. Tătăreşti  
L449  R 25 - drum de acces spre s. Lozova  
L450  M 1 - drum de acces spre s. Lozova  
L451  R 1 - drum de acces spre s. Făgureni  
L452  Străşeni - Scoreni  
L453  R 1 - drum de acces spre s. Cojuşna  
L454  R 1 - drum de acces spre s. Truşeni  
L455  R59 - drum de acces spre s. Teliţa    
L456  R59 - drum de acces spre s. Speia    
L457  R59 - drum de acces spre s. Şerpeni    
L458  Ialoveni - Sîngera  
L458.1  Drum de acces spre s. Frumuşica  
L459  Băcioi - aeroportul Chişinău  
L460  L 458 - Piatra Albă - Mileştii Mici  
L461  Ialoveni - Moleşti  
L461.1  Drum de acces spre s. Hansca  
L462  R 3 - drum de acces spre s. Sociteni  
L463  R 3 - Dănceni - Malcoci - Condriţa  
L464  R 3 - Ruseştii Noi - Ulmu - M 1  
L464.1  Drum de acces spre s. Ruseştii Vechi  
L464.2  Drum de acces spre s. Horodca  
L465  R 3 - Pojăreni - Ţipala - R 32  
L465.1  Drum de acces spre s. Găureni  
L465.2  Drum de acces spre s. Budăi  
L465.3  Drum de acces spre s. Bălţaţi  
L466  R 3 - drum de acces spre s. Bardar  
L467  R59 - drum de acces spre s. Puhăceni  
L469  Vadul lui Vodă - Bălăbăneşti  
L470  Varniţa - Gura Bîcului  
L471  R2 - drum de acces spre s. Hîrbovăţ  
L472  R2 - Roşcani - Bulboaca  
L473  Delacău - Bălăbăneşti -Cimişeni-Chetrosu
L473.1  Drum de acces spre s. Dubăsarii Vechi  
L473.2  Drum de acces spre s. Corjova  
L473.3  Drum de acces spre s. Mălăieşti  
L474  Bulboaca - Chirca - Merenii Noi -Floreni
L474.1  Drum de acces spre s. Albiniţa  
L475  Beriozchi - Hirbovăţul Nou      
L476  M14 - Floreşti - Cobusca Veche - Anenii Noi
L477  Botnăreştii Noi - Botnăreştii Vechi -Salcia  
L478  Mereni - Maximovca  
L478.1  Drum de acces spre s. Humuleşti  
L479   Sîngera - Floreni    
L480  R2 - drum de acces spre s. Ruseni    
L481  Ţînţăreni - Geamăna - Ochiul Roş - Constantinovca*
L481.1  Drum de acces spre s. Creţoaia  
L482  Ciobanovca - Geamăna    
L484  R30 - drum de acces spre s. Mirnoe    
L485  R30 - drum de acces spre s. Balmaz  
L542  Puhoi - Văratic  
L543  R32 - drum de acces spre s. Văratic  
L544  R32 - drum de acces spre s. Misovca  
L545  Gangura - Homuteanovca  
L546  Gangura - M3  
L547  M3 - Răzeni - Moleşti - Buţeni*  
L547.1  Drum de acces spre s. Cigîrleni  
L547.2  Drum de acces spre s. Răzeni    
  Judeţul EDINEŢ  
L1  R51 - drum de acces spre s. Lipnic  
L10  R 10 - drum de acces spre s. Mihălăşeni  
L12  Grinăuţi Raia - staţia Rediul Mare  
L13  R 10 - drum de acces spre s. Rujniţa  
L14  Corestăuţi - Cepeleuţi - Bîrlădeni  
L14.1  Drum de acces spre s. Vancicăuţi  
L14.2  Drum de acces spre s. Rîngaci  
L14.3  Drum de acces spre s. Poiana  
L14.4  Drum de acces spre s. Clişcăuţi  
L15  R 11 - Clocuşna - frontiera cu Ucraina*  
L15.1  Drum de acces spre s. Alexeevka (Ucraina)*
L16  Unguri - Otaci  
L19  Briceni - Larga - Kelmenţî (Ucraina)*  
L2  Drum de ocolire a or. Ocniţa  
L20  Briceni - Grimăncăuţi - frontiera cu Ucraina
L20.1  Drum de acces spre s.Hrubna (Ucraina)*  
L217  Duruitoarea Nouă - Văratic - Zăicani  
L217.1  Drum de acces spre s. Horodişte  
L217.2  Drum de acces spre s. Druţa  
L217.3  Drum de acces spre s. Zăicani  
L22  R11 - Bulboaca - frontiera cu Ucraina*  
L22.1  Drum de acces spre s. Trebisăuţi  
L222  L 217 - Pociumbăuţi  
L23  Corestăuţi - Halahora de Sus - Tîrnova - L51
L23.1  Drum de acces spre s. Mărcăuţii Noi  
L23.2  Drum de acces spre s. Chirilovca    
L24  M14 - Mihăileni - Bălcăuţi    
L25  M14 - Colicăuţi - Trebisăuţi    
L26  Briceni - Tabani - Corjeuţi - Teţcani    
L27  M14 - Tabani - Trinca  
L28  M14 - Trestieni - Caracuşenii Vechi    
L29  M14 - Berlinţi - Cotiujeni    
L3  R 11 - drum de acces spre or. Ocniţa  
L30  Ghilavăţ - Balasineşti - Pererîta  
L31  Lipcani - Larga - Vartikauţi (Ucraina)*    
L31.1  Drum de acces spre s. Larga  
L32  Hlina - Larga - Medveja - Podvirievka (Ucraina)*  
L32.1  Drum de acces spre s. Hlina  
L32.2  Drum de acces spre s. Pavlovca    
L33  Slobodzia-Medveja - Medveja    
L34  Lipcani - staţia Lipcani    
L35  Lipcani - Podvirievka (Ucraina)*    
L36  Lipcani - Duruitoarea Nouă  
L36.1  Drum de acces spre s. Burlăneşti  
L36.2  Drum de acces spre cariera Bădragii Vechi  
L36.3  Drum de acces spre s. Corpaci  
L36.4  Drum de acces spre s. Dumeni  
L37  Lipcani - Balasineşti - Corjeuţi - Tîrnova
L37.1  Drum de acces spre s. Ghilavăţ  
L37.2  Drum de acces spre s. Corjeuţi  
L38  Corjeuţi - Feteşti  
L38.1  Drum de acces spre s. Trinca  
L39  L23 - Bocicăuţi - Colicăuţi  
L4  Vălcineţ - Climăuţi - Cernoleuca -
  Dîngeni - R10  
L4.1  Drum de acces spre s. Octeabriscoe  
L4.2  Drum de acces spre s. Sauca  
L41  M14 - drum de acces spre or. Briceni  
L45  M14 - Chetroşica Nouă - Gaşpar - R8  
L46  M14 - staţia Cupcini - Parcova  
L47  M14 - drum de acces spre staţia Cupcini  
L49  M14 - Hlinaia - Hancăuţi*  
L49.1  Drum de acces spre s. Rotunda  
L49.2  Drum de acces spre s. Hlinaia Nouă  
L49.3  Drum de acces spre s. Hlinaia  
L5  R 8 - drum de acces spre s. Berezovca  
L50  M14 - drum de acces spre aeroportul Edineţ
L51  Edineţ - Lopatnic  
L51.1  Drum de acces spre s. Gordineştii Noi  
L53  Edineţ - Brînzeni  
L53.1  Drum de acces spre s. Alexăndreni  
L54  L51 - Burlăneşti - Viişoara  
L54.2  Drum de acces spre s. Buzdugeni  
L55  L53 - Zăbriceni - Volodeni - Gordineşti  
L57  Brătuşeni - Zăbriceni - Cuconeştii Noi  
L57.1  Drum de acces spre s. Cuconeştii Noi  
L57.2  Drum de acces spre s. Stolniceni  
L57.3  Drum de ocolire a s. Terebna  
L58  M14 - drum de acces spre s. Brătuşenii Noi
L6  Ocniţa - Naslavcea - Lencăuţi  
L67  R9 - Crişcăuţi - Horodişte - Sudarca*  
L67.1  Drum de acces spre s. Plop  
L68  Donduşeni - Sudarca - R9  
L68.1  Drum de acces spre s. Moşana  
L68.2  Drum de acces spre s. Boroseni  
L68.3  Drum de acces spre s. Arioneşti  
L69  Drum de ocolire a or. Donduşeni  
L7  R11 - drum de acces spre muzeul "C. Stamati"
L70  R12 - Maramonovca - Ceapaevca*  
L71  R8 - drum de acces spre s. Cernoleuca  
L72  R8 - drum de acces spre s. Pivniceni  
L73  Donduşeni - Ţaul - Tîrnova  
L74  Tîrnova - Cupcini  
L74.1  Drum de acces spre s. Caraiman  
L75  Tîrnova - Baraboi - Rîşcani*  
L75.1  Drum de acces spre s. Elenovca  
L76  Donduşeni - Scăieni - Tîrnova  
L8  R11 - drum de acces spre s. Maiovca  
L9  Bîrnova - Gîrbova - L 4  
L9.1  Drum de acces spre or. Frunză  
  Judeţul LĂPUŞNA  
L433  M 1 - Şişcani - Marinici*  
L433.1  Drum de acces spre s. Odaia  
L433.2  Drum de acces spre s. Mireşti  
L434  L 433 - Drojdieni - Căţeleni  
L547  M3 - Răzeni - Moleşti - Buţeni*  
L550  R26 - Batîr - Chircăieştii Noi*    
L555  Drum de acces spre s. Drăguşenii Noi  
L556  Drum de acces spre s. Ciuciuleni  
L557  R3 - drum de acces spre s. Fundul Galbenei
L558  R3 - Buţeni - Fîrlădeni - Bozieni  
L559  R3 - drum de acces spre or. Hînceşti  
L560  R3 - drum de acces spre s. Dubovca  
L561  R34 - drum de acces spre s. Sărata-Mereşeni
L562  R34 - drum de acces spre s. Brătianovca  
L563  Sărata Galbenă - Cărpineanca - Valea Florii
L564  R34 - drum de acces spre s. Caracui  
L565  R33 - drum de acces spre s. Anini  
L566  Lăpuşna - Stolniceni  
L566.1  Drum de acces spre s. Şipoteni  
L567  Lăpuşna - Paşcani - Secăreni  
L568  Lăpuşna - Cărpineni - Voinescu  
L568.1  Drum de acces spre s. Bălceana  
L568.2  Drum de acces spre s. Negrea  
L568.3  Drum de acces spre s. Semionovca  
L569  R33 - drum de acces spre s. Boghiceni  
L570  R33 - drum de acces spre s. Pervomaiscoe  
L571  R33 - Bujor - Mireşti  
L572  R33 - drum de acces spre s. Crasnoarmeiscoe
L573  M 1 - Obileni - Nemţeni  
L573.1  Drum de acces spre s.Ivanovca  
L573.2  Drum de acces spre s. Costeşti  
L573.3  Drum de acces spre s. Sărăteni  
L573.4  Drum de acces spre s. Cotul Morii  
L574  Leuşeni - Leova  
L574.1  Drum de acces spre s. Călmăţui  
L575  M 1 - drum de acces spre s. Leuşeni  
L578  Albina - Fetiţa - Lipoveni - Munteni - Porumbrei
L578.1  Drum de acces spre s. Mereni  
L578.2  Drum de acces spre s.Ivanovca Nouă  
L578.3  Drum de acces spre s. Schinoşica  
L579  R3 - Hîrtop - Ialpug  
L579.1  Drum de acces spre s. Prisaca  
L580  Mihailovca - Sagaidac - Valea Perjei  
L580.1  Drum de acces spre s. Suric  
L581  Valea Perjei - Javgur  
L581.1  Drum de acces spre s. Artimonovca  
L582  Gradişte - Coştangalia  
L583  R47 - drum de acces spre s. Dimitrovca  
L584  Mihailovca - staţia Cimişlia  
L585  Cimişlia - Javgur  
L586  Ciucur-Mingir - Cenac  
L586.1  Drum de acces spre s. Ciucur-Mingir  
L587  R47 - drum de acces spre s. Cenac  
L590  R 34 - drum de acces spre s. Cîzlar  
L591  R 34 - Sărăţica Veche  
L592  Sărăteni - Ceadîr  
L592.1  Drum de acces spre s. Orac  
L593  R 34 - Covurlui - Vozneseni  
L593.1  Drum de acces spre s. Cupcui  
L593.2  Drum de acces spre s. Tomai  
L593.3  Drum de acces spre s. Tochile-Răducani  
L594  R 34 - drum de acces spre s. Troiţa  
L595  R 34 - Troian - Beştemac - Piteşti  
L595.1  Drum de acces spre s. Sărăţica Nouă  
L596  R 34 - drum de acces spre s. Cazangic  
L597  R 34 - drum de acces spre s. Romanovca  
L597.1  Drum de acces spre s. Filipeni  
L598  R 34 - drum de acces spre s. Filipeni  
L599  R 34 - drum de acces spre s. Hănăsenii Noi
L600  R 46 - drum de acces spre s. Tigheci  
L610  R34 - drum de acces spre s. Nicolaevca  
L626  R3 - Sadaclia - Iserlia - staţia Cimişlia  
L626.1  Drum de acces spre s. Carabiber  
L627  R3 - Carabetovca - Sadaclia    
L630  Cioc-Maidan - Avdarma*    
L631  R35 - drum de acces spre s. Başcalia    
L635  Bugeac - Dezghingea - Cenac*  
L636  Congazcicul de Jos - Iargara*  
  Judeţul ORHEI  
L158  Drum de ocolire a or. Rezina  
L159  R 13 - Piscăreşti - Găuzeni  
L160  Ţareuca - Ţahnăuţi  
L161  Rezina - Saharna Nouă - Cinişeuţi - Gordineşti
L161.1  Drum de acces spre s. Buciuşca  
L162  R 20 - Cinişeuţi - Echimăuţi  
L163  R 20 - Trifeşti - Pecişte  
L163.1  Drum de acces spre s. Pereni  
L163.2  Drum de acces spre s. Gordineşti  
L164  R 20 - drum de acces spre s. Cogîlniceni  
L165  R 20 - Lalova  
L165.1  Drum de acces spre s. Ţîpova  
L165.2  Drum de acces spre s. Horodişte  
L165.3  Drum de acces spre s. Nistreni  
L165.4  Drum de acces spre s. Slobozia-Horodişte  
L166  R 20 - drum de acces spre s. Cuizăuca  
L167  R 20 - drum de acces spre s. Otac  
L168  R 20 - Buşeuca - Ghiduleni  
L168.1  Drum de acces spre s. Roşcani  
L169  L 165 - Mincenii de Jos - Mincenii de Sus
L172  Şoldăneşti - Şestaci - Japca*  
L172.1  Drum de acces spre s. Cuşmirca  
L172.2  Drum de acces spre s. Lelina  
L173  L 172 - Vadul-Raşcov - Climăuţi - Cot  
L173.1  Drum de acces spre s. Socola  
L174  Şoldăneşti - Alcedar - Ciorna  
L174.1  Drum de acces spre s. Tarasova  
L174.2  Drum de acces spre s. Poiana  
L174.3  Drum de acces spre s. Odaia  
L174.4  Drum de acces spre s. Şipca  
L175  L 174 - Mateuţi - Boşerniţa  
L176  Şoldăneşti - Păpăuţi - Ţareuca  
L176.1  Drum de acces spre s. Păpăuţi  
L176.2  Drum de acces spre s. Lipceni  
L176.3  Drum de acces spre s. Parcani  
L177  Şoldăneşti - Cobîlea - R19  
L178  Olişcani - Pecişte - Chiştelniţa - Codrul Nou
L179  R 13 - Dobruşa - Ignăţei*  
L179.2  Drum de acces spre s. Chipeşca  
L288  Telenesti - Cucioaia*  
L289   Teleneşti - Băneşti - R 14  
L290  Ordăşei - Pistruieni - Hîrtop  
L290.1  Drum de acces spre s. Pistruienii Noi  
L291  M 2 - drum de acces spre s. Brînzenii Vechi
L292  Vadul-Leca Nou - Căzăneşti - Tîrşiţei  
L292.1  Drum de acces spre s. Căzăneşti  
L292.2  Drum de acces spre s. Flutura  
L293  M 2 - Dobruşa - Chersac  
L294  M 2 - drum de acces spre s. Nucăreni  
L295  Ratuş - Chiţcani - Negureni  
L296  R 14 - drum de acces spre s. Sărătenii Vechi
L297  R 14 - drum de acces spre s. Băneştii Noi  
L298  R 22 - drum de acces spre s. Ineşti  
L299  Mîndreşti - Hirişeni - R 22  
L299.1  Drum de acces spre s. Mihălaşa  
L301  Butuceni - Morovaia - L340  
L303  R 20 - Podgoreni - Zahoreni  
L304  R 20 - drum de acces spre s. Sirota  
L305  R 20 - Chiperceni - Pohrebeni - Izvoare
L306  Chiperceni - Voroteţ - Andreevca  
L307  Orhei - Susleni - Jora de Sus - Lopatna
L307.1  Drum de acces spre s. Bolohan  
L307.2  Drum de acces spre s. Vîşcăuţi  
L308  L 307 - Piatra - Jeloboc  
L309  M 2 - drum de acces spre s. Pohorniceni  
L310  Susleni - Bulăieşti - Mîrzeşti  
L311  Brăneşti - Furceni  
L312  R43 - drum de acces spre s. Trebujeni  
L313  M2 - drum de acces spre s. Micleşti*  
L314  Peresecina - Hîrtopul Mare - Ohrincea*  
L315  Peresecina - Donici  
L315.1  Drum de acces spre s. Sămănanca  
L315.2  Drum de acces spre s. Pocşeşti  
L315.3  Drum de acces spre s. Teleşeu .  
L316  Camencea - Teleşeu  
L317  R 20 - drum de acces spre s. Selişte  
L318  R 20 - drum de acces spre mănăstirea "Curchi"
L319  R 20 - drum de acces spre s. Puţintei  
L320  R 20 - Isacova - Neculăieuca - R 20  
L321  M 2 - drum de acces spre s. Pelivan  
L322  M 2 - Mălăieşti - Morozeni  
L323  M 2 - drum de acces spre s. Brăviceni  
L324  M 2 - drum de acces spre s. Mitoc  
L325  M 2 - Crihana - Cucuruzenii de Sus  
L325.1  Drum de acces spre s. Ocniţa-Ţărani  
L325.2  Drum de acces spre s. Ocniţa-Răzeşi  
L325.3  Drum de acces spre s. Inculeţ  
L326  M 2 - Clişova - Suhuluceni - Leuşeni - Verejeni
L326.1  Drum de acces spre s. Văsieni  
L326.2  Drum de acces spre s. Sărătenii Noi  
L326.3  Drum de acces spre s. Ghermăneşti  
L327  L 307 - Berezlogi - Hîjdieni  
L341  L339-Vîşcăuţi  
L399  R20 - Bahu - Budăi  
L400  R20 - drum de acces spre s. Săseni  
L437  M 14 - Lupa-Recea - Vatici*  
L437.1  Drum de acces spre s. Tabăra  
  Judeţul SOROCA  
L100  Bădiceni - Băxani - Schineni  
L101  R 9 - drum de acces spre s.Şeptelici  
L102  R 9 - drum de acces spre s. Cureşniţa Nouă
L103  R 7 - drum de acces spre s. Rubleniţa Nouă
L104  Soroca - Holoşniţa - Grigorăuca  
L105  Soroca - Egorovca  
L107  Soroca - Căinarii Vechi  
L107.1  Drum de acces spre s. Hristici  
L108  L 107 - Regina Maria - Bulboci  
L108.1  Drum de acces spre s. Bulbocii Noi  
L110  M 2 - drum de acces spre or. Soroca  
L111  M 2 - drum de acces spre s. Ocolina  
L112  M 2 - Rădi-Cereşnovăţ - Voloave  
L112.1  Drum de acces spre s. Parcani  
L113  Trifăuţi - Vasilcău  
L114  Voloviţa - Vasilcău  
L115  M 2 - drum de acces spre s. Racovăţ  
L116  Ruslanovca - Inundeni - Trifăuţi  
L117  Dubna - Vărăncău  
L117.1  Drum de ocolire a s. Slobozia-Cremene  
L128  R54 - Nimereuca - Cerlina  
L128.1  Drum de acces spre s. Vertiujeni  
L128.2  Drum de acces spre s. Tîrgul-Vertiujeni  
L128.3  Drum de acces spre s. Zăluceni  
L129  Temeleuţi - Văscăuţi - Cuhureştii de Sus
L130  Staţia Unchiteşti - Hîrtop  
L131  R19 - drum de acces spre s. Năpadova  
L132  R19 - drum de acces spre s. Bursuc  
L171  R19 - drum de acces spre s. Cuşelăuca  
L172  Şoldăneşti - Şestaci - Japca*  
L179  R 13 - Dobruşa - Ignăţei*  
L179.1  Drum de acces spre s. Dobruşa  
L180  R 13 - drum de acces spre s. Pohoarna  
L181  R 13 - drum de acces spre s. Rogojeni  
L182  Dobruşa - Zahorna  
L185  M2 - Hîrtop - Cerniţa  
L185.1  Drum de acces spre s. Coşerniţa  
L185.2  Drum de acces spre s. Hîrtop  
L186  Floreşti - Vădeni - L 107  
L186.1  Drum de acces spre s. Rădulenii Vechi  
L186.2  Drum de acces spre s. Rădulenii Noi  
L187  Alexeevca - Dumitreni  
L188  Ghindeşti - Cenuşa - R18  
L188.1  Drum de acces spre s. Ţîra  
L189  R18 - Caşunca - Prodăneşti  
L189.1  Drum de acces spre s. Roşietici  
L189.2  Drum de acces spre s. Mărineşti  
L190  M2 - drum de acces spre s. Domulgeni  
L191  R18 - drum de acces spre s. Ion-Vodă  
L193  Trifăneşti - Alexandrovca - Izvoare  
L195  Sevirova - Gura Căinarului - Putineşti  
L196  R13 - Zarojeni - Gura Căinarului  
L197  R13 - Mărculeşti - Prajila - Antonovca  
L197.1  Drum de acces spre s. Mărculeşti  
L197.2  Drum de acces spre s. Băhrineşti  
L197.3  Drum de acces spre s. Mihailovca  
L197.4  Drum de acces spre s. Frunzeşti  
L62  Slobozia Nouă - Tătărăuca Veche  
L63  R9 - drum de acces spre s. Tătărăuca Nouă
L64  R9 - drum de acces spre s. Rudi  
L65  R9 - drum de acces spre s. Tolocăneşti  
L66  Niorcani - Visoca - Bădiceni  
L66.1  Drum de acces spre casa de copii din s. Bădiceni
L67  R9 - Crişcăuţi - Horodişte - Sudarca*  
L67.2  Drum de acces spre s. Teleşeuca  
L70  R12 - Maramonovca - Ceapaevca*  
L77  Mîndîc - Zguriţa - Căinarii Vechi - Mărculeşti
L77.1  Drum de acces spre s. Iliciovca  
L77.2  Drum de acces spre s. Măcăreuca  
L78  R40 - drum de acces spre s. Gribova  
L81  R7 - Palanca - Cotova - Dărcăuţi  
L81.1  Drum de acces spre s. Dărcăuţii Noi  
L81.2  Drum de acces spre s. Mălcăuţi  
L82  Popeşti - Schineni - Vanţina - L107  
L82.1  Drum de acces spre s. Vanţina Mică  
L83  Chetrosu - Şuri - Şurii Noi  
L87  R12 - drum de acces spre s. Drochia  
L88  Drochia - Ţarigrad - Fîntîniţa - L75  
L88.1  Drum de acces spre s. Antoneuca  
L89  R12 - drum de acces spre s. Miciurin  
L91  Mihăileni - Nicoreni*    
L91.1  Drum de acces spre s. Ochiul Alb  
L92  Drum de ocolire a or. Drochia  
L93  R40 - Baroncea - Baroncea Nouă  
L95  R 9 - Iarova - Balinţi  
L95.1  Drum de acces spre s. Tătărăuca Veche  
L96  R 9 - Oclanda - Cremenciug - R 9  
L97  R 9 - drum de acces spre s. Valea  
L98  R 9 - drum de acces spre s. Livezi  
L99  R 9 - drum de acces spre s. Bădiceni  
  Judeţul TIGHINA  
L481  Ţînţăreni - Geamăna - Ochiul Roş -Constantinovca*
L481.2  Drum de acces spre s.Picus  
L493  Bender - Copanca - Leuntea - Grădiniţa  
L507  R 30 - drum de acces spre s. Popeasca  
L508  R 30 - drum de acces spre s. Ermoclia  
L509  R 30 - Volintiri  
L509.1  Drum de acces spre s. Copceac  
L510  Ştefan Vodă - Talmaz  
L511  L 509 - Feşteliţa - Marianca de Jos  
L512  Ştefan Vodă - Săiţi - R 31  
L513  R 30 - drum de acces spre s. Cioburciu  
L514  Ştefan Vodă - Ştefăneşti - Volintiri  
L515  R 30 - Viişoara - Purcari  
L516  R 30 - drum de acces spre s. Olăneşti  
L517  R 30 - Antoneuca - Carahasani  
L518  R 30 - drum de acces spre s. Căplani  
L519  R 30 - drum de acces spre s. Crocmaz  
L520  R30 - drum de acces spre or. Ştefan Vodă  
L521  R 30 - Slobozia - Ştefan Vodă  
L525  Gîsca - Fîrlădeni    
L526  Bender - Chircăieşti - Ursoaia Nouă - Fîrlădenii Noi - R29  
L526.2  Drum de acces spre s. Ştefăneşti  
L526.3  R26 - drum de acces spre s. Ursoaia  
L527  R29 - drum de acces spre s. Fîrlădeni    
L528  R30 - drum de acces spre s. Tricolici    
L529  R30 - drum de acces spre s. Baccealia    
L530  Căuşeni - Plop-Ştiubei - Talmaz - Tudora
L531  R30 - drum de acces spre s. Cîrnăţeni  
L532  R26 - drum de acces spre or. Căuşeni  
L533   R31 - Ucrainca - Zviozdocica - Tocuz - Sălcuţa
L534  Zaim - Marianca de Sus  
L535  R26 - drum de acces spre s. Opaci  
L540  Zolotievca - Nicolaevca    
L541  Zolotievca - Larga  
L548  Cîrnăţenii Noi - Coşcalia - Plop    
L549  Căinari - Baurci - Codreni    
L550  R26 - Batîr - Chircăieştii Noi*  
L551  Taraclia - Ciufleşti    
L552  Taraclia - staţia Căinari  
  Judeţul UNGHENI  
L257  R16 - lzvoare - Cioropcani - Sculeni*  
L257.1  Drum de acces spre s. Bulhac  
L373  R42 - drum de acces spre s. Costuleni  
L374  R42 - drum de acces spre s. Buzduganii de Sus
L375  Boghenii Noi - Izvoreni  
L376  Corneşti - Boghenii Noi - Rădeni - Hogineşti
L376.1  Drum de acces spre s. Poiana  
L376.10  Drum de acces spre s. Hirova    
L376.2  Drum de acces spre s. Boghenii Vechi  
L376.3  Drum de acces spre s. Sineşti  
L376.4  Drum de acces spre s. Mînzăteşti  
L376.5  Drum de acces spre s. Hîrceşti  
L376.6  Drum de acces spre s. Curtoaia  
L376.7  Drum de acces spre s. Condrăteşti  
L376.8  Drum de acces spre s. Năpădeni  
L376.9  Drum de acces spre s. Cornova  
L377  R 17 - Ţîghira - Hristoforovca  
L377.1  Drum de acces spre s. Romanovca  
L377.2  Drum de acces spre s. Zăzulenii Noi  
L378  Pîrliţa - Agronomovca - Negurenii Vechi  
L379  Sculeni - Buciumeni - Cioropcani  
L379.1  Drum de acces spre s. Floreni  
L380  R 1 - drum de acces spre s. Medeleni  
L381  R 1 - drum de acces spre s.Teşcureni  
L382  R 1 - drum de acces spre s. Petreşti  
L383  R 17 - drum de acces spre s. Chirileni  
L384  R 17 - drum de acces spre s. Buşila  
L385  Petreşti - R 17  
L386  Todireşti - Grăseni  
L387  R 1 - drum de acces spre staţia Bereşti  
L388  R 1 - drum de acces spre s. Corneşti  
L389  R 1 - drum de acces spre s. Bumbăta  
L390  Pîrliţa - Nisporeni  
L390.1  Drum de ocolire a s. Alexeevca  
L390.2  Drum de acces spre s. Bălăureşti  
L391  Radenii Vechi - Bahmut  
L392  Ungheni - Cetîreni - Alexeevca  
L392.1  Drum de acces spre s. Grozasca  
L392.2  Drum de acces spre s. Floriţoaia Nouă  
L392.3  Drum de acces spre s. Floriţoaia Veche  
L392.4  Drum de acces spre s. Lidovca  
L393  R 1 - Mănoileşti - Cetîreni  
L393.1  Drum de acces spre s. Rezina  
L394  Bărboieni - Bălăureşti  
L395  R42 - Brătuleni - Băcşeni - Nisporeni  
L395.1  Drum de acces spre s. Şicovăţ  
L395.2  Drum de acces spre s. Morenii Noi  
L395.3  Drum de acces spre s. Cîrneşti  
L395.3  Drum de acces spre s. Odobeşti  
L395.4  Drum de acces spre s. Boldureşti  
L396  L 376 - Boghenii Noi - Măgurele  
L397  R 1 - drum de acces spre s. Veveriţa  
L401  M14 - drum de acces spre s. Meleşeni  
L402  M14 - drum de acces spre s. Ţibirica  
L404  Dereneu - Bularda  
L405  R21 - Onişcani  
L405.1  Drum de acces spre s. Răciula  
L406  R20 - drum de acces spre s. Parcani    
L407  Sanatoriul "Codru" - Hîrjăuca - Leordoaia  
L408  R20 - drum de acces spre s. Frumoasa    
L409  R1 - drum de acces spre drumul R20  
L409.1  Drum de acces spre s. Păuleşti    
L409.2  Drum de acces spre s. Nişcani    
L410    Rl - Pituşca - Vărzăreştii Noi  
L410.1  Drum de acces spre s. Pituşca  
L411  R1 - drum de acces spre s. Oricova    
L412  R1 - drum de acces spre s. Tochila    
L413  R1 - drum de acces spre s. Sipoteni  
L416  Călăraşi - Peticeni - Vălcineţ  
L416.1  Drum de acces spre s. Novaci    
L416.2  Drum de acces spre s. Temeleuţi                                    
L417  Pîrjolteni - Căbăieşti  
L418  R44 - drum de acces spre s. Tuzara  
L419  R44 - drum de acces spre s. Horodişte    
L421  M 1 - drum de acces spre s. Bursuc  
L422  M 1 - drum de acces spre s. Iurceni  
L423  M 1 - drum de acces spre s. Cristeşti  
L424  M 1 - drum de acces spre s. Bolţun  
L427  R 25 - drum de acces spre s. Cioreşti  
L429  R 25 - drum de acces spre s. Vărzăreşti  
L430  R 25 - drum de acces spre or. Nisporeni  
L431  Păruceni - Selişte - Vînători  
L432  Nisporeni - Bălăureşti  
L433  M 1 - Şişcani - Marinici*  
  Judeţul TARACLIA  
L652  R31 - Valea Perjei - frontiera cu Ucraina
L653  R31 - drum de acces spre s.Valea Perjei  
L654  Ceadîr-Lunga - Taraclia*  
L655  Corten - Baurci*  
L656  Corten - staţia Corten  
L657  Drum de ocolire a s. Corten  
L664  M 3 - drum de acces spre s. Borceag  
L665  M 3 - drum de acces spre s. Cialîc  
L667  Drum de ocolire a or. Taraclia  
L668  M 3 - drum de acces spre or. Taraclia  
L668.1  Drum de acces spre s. Novosiolovca  
L669  Roşiţa - Sofievca - Hagichioi  
L669.1  Drum de acces spre s. Hîrtop  
L670  M 3 - drum de acces spre s. Aluatu  
L671  Ciumai - Moscovei - Tătăreşti*  
L672  Ciumai - Mirnoe - frontiera cu Ucraina  
L673  L 671 - Salcia - Orehovca  
L696  Burlăceni - Musaitu*  
  Unitatea teritorială autonomă GĂGĂUZIA  
L629  R35 - drum de acces spre s. Cioc-Maidan    
L630  Cioc-Maidan - Avdarma*    
L635  Bugeac - Dezghingea - Cenac*  
L636  Congazcicul de Jos - Iargara*  
L637  R37 - Sadîc- Taraclia*  
L638  M3 - drum de acces spre staţia Comrat  
L639  Ferapontievca - Chiriet-Lunga - frontiera cu Ucraina*  
L640  M3 - drum de acces spre s. Beşalma  
L641  Congaz - Cîetu*  
L641.1  Drum de acces spre s. Cotovscoe  
L642  Congaz - Chioselia Rusă  
L647  R37 - Joltai - Beşghioz - R36  
L647.1  Drum de acces spre staţia Joltai  
L648  R37 - drum de acces spre s. Gaidar  
L649  Ceadîr-Lunga - Congaz  
L650  R37 - drum de acces spre staţia Ceadîr-Lunga
L651  Ceadîr-Lunga - staţia Ceadîr-Lunga  
L654  Ceadîr-Lunga - Taraclia*  
L655  Corten - Baurci*  
L658  Cazaclia - staţia Cazaclia  
L659  Drum de ocolire a s. Cazaclia  
L666  Taraclia - Copceac - Cairaclia  
L671.1  Drum de acces spre s. Carbalia  
L697  M 3 - drum de acces spre staţia Vulcăneşti  
L700  Vulcăneşti - Vadul lui Isac*  
L701  Vulcăneşti - Colibaşi*  
L702  M 3 - drum de acces spre s. Văleni*  
L703  Vulcăneşti - Etulia Nouă - frontiera cu Ucraina*
L704  M 3 - drum de acces spre aeroportul Vulcăneşti
L705  M 3 - Cişmichioi - Etulia  
  Teritoriul din stînga Nistrului  
L122  M4 - drum de acces spre s. Slobozia-Raşcov  
L123  Raşcov - Iantarnoe  
L124  Raşcov - Valea Adîncă - Constantinovca  
L125  Hristovaia - Rotari - Socolovca - Podoimiţa  
L125.1  Drum de acces spre s.Bodeni  
L126  Camenca - Hruşca - frontiera cu Ucraina  
L126.1  Drum de acces spre s.Ocniţa  
L126.2  Drum de acces spre s.Voitovca  
L126.3  Drum de acces spre s.Frunzăuca  
L127  Camenca - Crasnîi Octeabri  
L137  Rîbniţa - Broşteni - frontiera cu Ucraina  
L137.1  Drum de acces spre s.Erjova  
L138  Ivanovca - Codîma (Ucraina)*  
L138.1  Drum de acces spre s.Plopi  
L138.2  Drum de acces spre s.Vasilievca  
L139  Crasnenicoe - Molochişul Mic - Vadul Turcului - Beloci - Stroieşti - M4  
L139.1  Drum de acces spre s.Dimitrova  
L140  M4  - Molochisul Mare - Haraba  
L141  L137- Molochişul Mare - Vadul Turcului  
L143  M4 - drum de acces spre s.Ghidirim  
L144  M4 - Vărăncău - Cobasna  - L137  
L144.1  Drum de acces spre s.Gherşunovca  
L145  L144 - Andreevca - Şmalena  
L145.1  Drum de acces spre s.Pîcalova  
L146  Rîbniţa - Ulmul Mic  
L147  Vărăncău - Mocra - Şevcenco  
L147.1  Drum de acces spre s.Pobeda  
L147.2  Drum de acces spre s.Zaporojeţ  
L147.3  Drum de acces spre s.Basarabca  
L148  M4  - drum de acces spre s.Ofatinţi  
L149  M4 - (Vărăncău-Mocra)  
L150  M4 - Popenchi - Zăzuleni - M4  
L151  M4 - drum de acces spre s.Vladimirovca  
L152  M4 - Jura - Butuceni - M4  
L153  M4 - drum de acces spre s.Mihailovca  
L155  L144  - Pervomaisc - Lenin  
L330  M4 - Harmaţca - Ţîbuleuca - frontiera cu Ucraina
L331  Goian - Dubău - Goianul Nou  
L331.1  Drum de acces spre s.Doibani 2  
L332  Dubăsari - Cocieri - Roghi - M4  
L332.1  Drum de acces spre s.Molovata Nouă  
L333  M14 - drum de acces spre or.Dubăsari  
L334  M21 - drum de acces spre or.Dubăsari  
L335  M21 - Comisarovca Nouă - Vasilievca  
L335.1  Drum de acces spre s.Afanasievca  
L335.2  Drum de acces spre s.Crasnîi Vinogradari  
L336  Lunga Nouă - Bosca  
L336.1  Drum de acces spre s.Coşniţa Nouă  
L337  M4 - drum de acces spre s.Pohrebea  
L338  R5 - Pîrîta  
L363  Grigoriopol - Carmanova - frontiera cu Ucraina
L363.1  Drum de acces spre s.Marian  
L363.2  Drum de acces spre or.Maiac  
L363.3  Drum de acces spre s.Cotovca  
L363.4  Drum de acces spre s.Crasnaia Bessarabia  
L363.5  Drum de acces spre s.Pobeda  
L364  L363 - Hîrtop - Doroţcaia - Coşniţa  
L365  Grigoriopol - Şipca - Carmanova  
L365.1  Drum de acces spre s.Crasnoe  
L366  M4 - Butor - India  
L367  M4 - Vinogradnoe - Crasnogorca  
L368  M4 - drum de acces spre s.Novovladimirovca  
L369  M4 - Speia - Bîcioc - Parcani  
L369.1  Drum de acces spre s.Speia  
L370  M4 - drum de acces spre s.Mălăieşti  
L371  M4 - drum de acces spre s.Velicoploscoe (Ucraina)*
L372  Hîrtop - Mocreachi - Bruslachi  
L489  Vladimirovca - Frunză - Novocotovsc - M14  
L489.1  Drum de acces spre s.Grebeniki (Ucraina)  
L489.2  Drum de acces spre s.Novosaviţcaia  
L489.3  Drum de acces spre s.Nicolscoe  
L490  Tiraspol - Grebeniki (Ucraina)  
L491  M4 - Blijnii Hutor - Tiraspol  
L492  M4 - Tîrnăuca  
L493  Bender - Copanca - Leuntea - Grădiniţa*  
L494  M14 - Slobozia - Copanca  
L495  R27  - drum de acces spre s.Sucleia  
L498  R27 - drum de acces spre s.Cioburciu  
L500  Cioburciu - Pervomaisc  
L500.1  Drum de acces spre s.Ciobruciu  
L501  R27 - drum de acces spre s.Corotna  
L502  Hlinaia - Pervomaisc  
L504  L489 - Andriaşevca Veche.
_________________      
* Pe teritoriul Republicii Moldova.