HGM1432/2002
ID intern unic:  295825
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1432
din  07.11.2002
cu privire la unele măsuri pentru implementarea
asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală
Publicat : 14.11.2002 în Monitorul Oficial Nr. 151-153     art Nr : 1567
În temeiul Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 38-39, art. 280), Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se acceptă crearea, începînd cu 1 noiembrie 2002 de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină a agenţiilor teritoriale, conform listei din anexa nr. 1.
2. Autorităţile publice locale vor asigura în termen de o lună agenţiile teritoriale ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină cu sedii adecvate.
3. Se aprobă:
modelul poliţei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, conform anexei nr. 3;
    efectivul maxim al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină în număr de 295 de unități, cu remunerarea în limitele mijloacelor financiare disponibile și în conformitate cu actele normative în vigoare.
    [Pct.3 modificat prin HG1246 din 19.12.18, MO512/27.12.18 art.1344; în vigoare 27.12.18]
    [Pct.3 modificat prin HG669 din 23.08.17, MO316-321/25.08.17 art.770]
    [Pct.3 modificat prin HG1053 din 26.12.13, MO31/27.12.13 art.1159]
    [Pct.3 modificat prin HG580  din 29.07.11, MO128-130/05.08.11 art.650]
   
[Pct.3 modificat prin HG1124 din 06.10.08, MO186/14.10.08 art.1132]

PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                       Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Ministrul sănătăţii                                            Andrei Gherman
Ministrul finanţelor                                          Zinaida Grecianîi
Ministrul justiţiei                                              Ion Morei

Chişinău, 7 noiembrie 2002.
Nr. 1432.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului
nr.1432 din 7 noiembrie 2002

LISTA
agenţiilor teritoriale ale Companiei Naţionale
de Asigurări în Medicină

    1. Agenţia teritorială Centru (cu sediul în mun. Chișinău)
    2. Agenţia teritorială Nord (cu sediul în mun. Bălți)
    3. Agenţia teritorială Sud (cu sediul în mun. Cahul)
    4. Agenţia teritorială Est (cu sediul în or. Căușeni)
    5. Agenţia teritorială Vest (cu sediul în mun. Ungheni)
    [Anexa nr.1 în redacţia HG669 din 23.08.17, MO316-321/25.08.17 art.770]
    [Anexa nr.1 în redacţia HG1053 din 26.12.13, MO31/27.12.13 art.1159]
[Anexa nr.1 modificată prin HG1219 din 30.10.08, MO197/04.11.08 art.1222]
[Anexa nr.2 exclusă prin HG1124 din 06.10.08, MO186/14.10.08 art.1132]
[Anexa nr.3 modificată prin HG1124 din 06.10.08, MO186/14.10.08 art.1132]

[Anexa nr.4 abrogată prin HG1246 din 19.12.18, MO512/27.12.18 art.1344; în vigoare 27.12.18]
    [Anexa nr.4 în redacţia HG669 din 23.08.17, MO316-321/25.08.17 art.770]
    [Anexa nr.4 în redacţia HG1053 din 26.12.13, MO31/27.12.13 art.1159]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG71 din 06.02.12, MO30-33/10.02.12 art.93]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG580  din 29.07.11, MO128-130/05.08.11 art.650]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG559 din 10.09.09, MO142/14.09.09 art.621]
[Anexa nr.4 modificată prin HG1591 din 29.12.03, MO6-12/01.01.04 art.63]