HGM950/2001
ID intern unic:  296962
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 950
din  07.09.2001
cu privire la fondarea Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină
Publicat : 13.09.2001 în Monitorul Oficial Nr. 110-111     art Nr : 998
MODIFICAT
HG525 din 16.05.06, MO75-78/19.05.06 art.566
HG1591 din 29.12.03, MO6-12/01.01.04 art.63

În scopul implementării Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr.1585-XIII din 27 februarie 1998, Guvernul Republicii Moldova  HOTĂRĂŞTE:
1. Se constituie, începînd cu 10 septembrie curent, Compania Naţională de Asigurări în Medicină, organizaţie de stat autonomă nonprofit, stabilindu-i-se pe anul 2001 un buget de întreţinere de 67,1 mii lei.
2. Se aprobă conform anexei personalul scriptic al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină în număr de 15 unităţi (cu excepţia personalului de deservire şi pază).
3. Salarizarea personalului Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină şi al agenţiilor ei teritoriale (ramurale) se va efectua în conformitate cu legislaţia naţională cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară.
Salariul de bază, modul şi condiţiile de salarizare a directorului general al Companiei se fixează în contractul încheiat cu Guvernul.
      [Pct.3 în redacţia HG1591/29.12.03, MO6-12/01.01.04 art.63]
4. Se stabileşte că directorul general al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină este numit de Guvern conform rezultatelor concursului, pe care  urmează să-l desfăşoare Ministerul Sănătăţii în termen de două luni din data prezentei hotărîri.
5. Finanţarea Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină pe anul 2001 se va efectua din contul mijloacelor bugetare, prevăzute Ministerului Sănătăţii pentru ocrotirea sănătăţii publice.
6. Ministerul Sănătăţii, în comun cu Ministerul Finanţelor, va introduce în modul stabilit modificările necesare în planurile de finanţare.
7. Pînă la 1 noiembrie 2001, Compania Naţională de Asigurări în Medicină va elabora şi va prezenta Guvernului spre aprobare pachetul de acte normative privind implementarea primei etape a asigurărilor medicale.
      [Pct.8 abrogat prin HG525/16.05.06, MO75-78/19.05.06 art.566]
 
PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                              Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Ministrul sănătăţii                                                   Andrei Gherman
Ministrul finanţelor                                                 Mihail Manoli

Chişinău,  7 septembrie 2001.
Nr. 950.
Anexă
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 950
din 7 septembrie 2001
Personalul scriptic
al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină
(pentru anul 2001)
1. Directorul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină - 1 unitate.
2. Direcţia juridică:
şef direcţie juridică - 1 unitate;
consultant - 2 unităţi.
3. Direcţia economie şi finanţe:
şef direcţie economie şi finanţe - 1 unitate;
contabil-şef - 1 unitate;
contabil-casier - 1 unitate;
economist specialist principal - 1 unitate.
4. Direcţia tehnologii de asigurări:
şef direcţie tehnologii de asigurări - 1 unitate;
consultant - 5 unităţi;
specialist principal - 1 unitate.