HGO1431/2003
ID intern unic:  299226
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1431
din  04.12.2003
cu privire la facilitarea regimului călătoriilor în Republica Moldova
pentru cetăţenii unor state
Publicat : 12.12.2003 în Monitorul Oficial Nr. 244     art Nr : 1488
MODIFICAT
HG148/12.02.07, MO21-24/16.02.07 art.145
În scopul realizării măsurilor integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se stabileşte că:
cetăţenii statelor-candidate la aderarea la Uniunea Europeană şi Statului Israel, posesori ai paşapoartelor diplomatice, pot intra fără vize pe teritoriul Republicii Moldova pe un termen de pînă la 90 zile;
cetăţenii statelor-candidate la aderarea la Uniunea Europeană şi Statului Israel, posesori ai paşapoartelor de serviciu şi ordinare (simple), pot obţine vize de intrare-ieşire în/din Moldova cu un termen de şedere care nu depăşeşte 90 zile, fără a prezenta invitaţii din partea persoanelor juridice sau fizice din ţară;
în cazul în care între Republica Moldova şi unul din statele nominalizate mai sus este în vigoare un tratat, care stabileşte o altă modalitate de intrare a cetăţeanului străin în Moldova, vor fi aplicabile prevederile acestuia.
[Pct.1 modificat prin HG148/12.02.07, MO21-24/16.02.07 art.145]
[Pct.1 modificat prin HG148/12.02.07, MO21-24/16.02.07 art.145]
1. Se stabileşte că:
cetăţenii ţărilor-membre ale Uniunii Europene, statelor-candidate la aderarea la Uniunea Europeană, Statelor Unite ale Americii, Canadei, Japoniei, Confederaţiei Elveţiene, Norvegiei şi Statului Israel, posesori ai paşapoartelor diplomatice, pot intra fără vize pe teritoriul Republicii Moldova pe un termen de pînă la 90 zile;
cetăţenii ţărilor-membre ale Uniunii Europene, statelor-candidate la aderarea la Uniunea Europeană, Statelor Unite ale Americii, Canadei, Japoniei, Confederaţiei Elveţiene, Norvegiei şi Statului Israel, posesori ai paşapoartelor de serviciu şi ordinare (simple), pot obţine vize de intrare-ieşire în/din Moldova cu un termen de şedere care nu depăşeşte 90 zile, fără a prezenta invitaţii din partea persoanelor juridice sau fizice din ţară;
în cazul în care între Republica Moldova şi unul din statele nominalizate mai sus este în vigoare un tratat, care stabileşte o altă modalitate de intrare a cetăţeanului străin în Moldova, vor fi aplicabile prevederile acestuia.
2. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 1150 din 11 decembrie 1997 cu privire la unele facilităţi pentru cetăţenii ţărilor-membre ale Uniunii Europene, Statelor Unite ale Americii şi Canadei care vizitează Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 9, art. 47).
PRIM-MINISTRU                       Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Ministrul afacerilor externe                   Nicolae Dudău
Chişinău, 4 decembrie 2003.
Nr. 1431.