HGM1487/2003
ID intern unic:  299408
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1487
din  12.12.2003
despre unele măsuri privind realizarea
Hotărîrii Guvernului nr. 735 din 11 iunie 2002
Publicat : 19.12.2003 în Monitorul Oficial Nr. 248     art Nr : 1542

    MODIFICAT
    HG546 din 20.07.11, MO118-121/22.07.11 art.614

    În scopul realizării Hotărîrii Guvernului nr. 735 din 11 iunie 2002 "Cu privire la sistemele speciale de telecomunicaţii ale Republicii Moldova", precum şi în scopul asigurării funcţionării, dezvoltării şi securităţii sistemelor informaţionale şi de telecomunicaţii ale autorităţilor administraţiei publice, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se desemnează în calitate de operator al sistemului informaţional de telecomunicaţii al Guvernului Întreprinderea de Stat "Centrul de telecomunicaţii speciale", în sarcina căruia se pune coordonarea şi exercitarea controlului asupra funcţionării şi asigurării securităţii sistemelor informaţionale şi de telecomunicaţii ale autorităţilor administraţiei publice.
  
  [Pct.1 modificat prin HG546 din 20.07.11, MO118-121/22.07.11 art.614]
2. Se transmite, cu titlu gratuit, de la balanţa Cancelariei de Stat la balanţa Întreprinderii de Stat "Centrul de telecomunicaţii speciale" utilajul specializat şi tehnica de calcul, utilizate în sistemul informaţional şi de telecomunicaţii "Intranet Guvernamental", conform proiectului PNUD 97/011.
3. Transmiterea se va efectua în baza Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor lor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 688 din 9 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 10, art. 45), cu modificările ulterioare.
4. Cancelaria de Stat şi autorităţile administraţiei publice vor acorda asistenţă Întreprinderii de Stat "Centrul de telecomunicaţii speciale" în organizarea funcţionării sistemelor speciale de telecomunicaţii, inclusiv asigurarea cu încăperi pentru îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin.
5. Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor va pune la dispoziţia Întreprinderii de Stat "Centrul de telecomunicaţii speciale" canale de legătură, inclusiv optice, în volumul necesar pentru organizarea funcţionării sistemelor speciale de telecomunicaţii.
    PRIM-MINISTRU                                                     Vasile TARLEV

    Chişinău, 12 decembrie 2003.
    Nr. 1487.