LA267/1999
ID intern unic:  310870
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 267
din  03.02.1999
privind minimul de asistenţă medicală gratuită, garantat de stat
Publicat : 08.04.1999 în Monitorul Oficial Nr. 033     Promulgat : 10.03.1999
Abrogat de la data 01.01.2004, prin L577/26.12.03, MO6-12/01.01.04 art.86
Modificat
L1001/19.04.2002, MO71/06.06.2002 art. 571
    
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. 1. - Statul,   în   conformitate  cu  Constituţia,   garantează acordarea gratuită populaţiei Republicii Moldova a minimului de servicii medicale, denumit în cele ce urmează minim garantat, conform anexei care face parte integrantă din prezenta lege.
    Art. 2. - (1)  Minimul  garantat se acordă de către toate  unităţile medico-sanitare publice.
    (2) Minimul garantat   se  asigură  tuturor  cetăţenilor  Republicii Moldova.
    (3) Cetăţenii  străini  şi  apartizii sînt  asiguraţi  cu  asistenţă medicală în cadrul minimului garantat în volumul prevăzut la art. 4 lit. c).
    Art. 3. - Minimul garantat prevede:
    a) accesibilitatea serviciilor medicale de bază pentru populaţie;
    b) orientarea  sistemului  de  asistenţă  medicală  spre  îngrijirea primară de sănătate.
    Art. 4. - Minimul garantat cuprinde:
    a) asistenţa  medicală primară acordată de către medicul de medicină generală (medicul de familie) în conformitate cu normativele aprobate de Ministerul Sănătăţii;
    b) asistenţa  medicală de ambulatoriu, acordată de specialiştii  din asociaţiile  medicale  teritoriale  şi  din  secţiile  consultative  ale spitalelor  la trimiterea de către medicul de medicină generală (medicul de familie);
    c) asistenţa  medicală  de  urgenţă  la  etapa  prespitalicească  şi spitalicească în caz de stări acute care pun în pericol viaţa;
[Art.4 lit.d) în redacţia L1001/19.04.2002, MO71/06.06.2002 art. 571]
   d) asistenţa  medicală  de  bază acordată  femeilor  însărcinate  şi copiilor în modul şi în volumul aprobate de Guvern;
  d) examenul medical obligatoriu persoanelor care se căsătoresc, precum şi asistenţa medicală de bază acordată femeilor însărcinate şi copiilor, în modul şi în volumul aprobate de Guvern;
    e) asistenţa medicală în staţionar şi administrarea, după stabilirea diagnosticului  definitiv, a medicamentelor specifice de bază în caz  de tuberculoză,  boli psihice endogene, boli oncologice, diabet zaharat  şi insipid,  boli  contagioase,  SIDA, sifilis,  alcoolism,  narcomanie  şi toxicomanie;
    f) asistenţa medicală în staţionar a invalizilor de gradele I şi II, invalizilor  de  război  de toate gradele,  invalizilor  din  copilărie, copiilor  orfani,  pensionarilor, bolnavilor în stare  gravă,  traumaţi, intoxicaţi,  care  necesită  terapie  intensivă,  supraveghere  medicală permanentă sau izolare potrivit indicaţiilor epidemiologice;
   [Lit.f) completată prin Legea nr.401-XIV din 13.05.99]
    g) imunoprofilaxia  populaţiei  contra  întregului spectru  de  boli contagioase;
    h) înlesniri la asigurarea cu medicamente de bază a persoanelor care suferă de bolile enumerate în anexa la prezenta lege.
  i) examinarea medicală şi asanarea recruţilor şi a rezerviştilor predestinaţi.
[Lit. i) introdusă prin L505/05.10.2001, MO131/31.10.2001 art. 969 intră în vigoare la 01.01.2002]
    Art. 5. - Asigurarea  financiară  a minimului garantat,  în  volumul aprobat  prin  legea  bugetului pe anul respectiv, se  pune  în  sarcina Guvernului şi autorităţilor administraţiei publice locale.
    Art. 6. - Serviciile   medicale  acordate  peste  volumul  minimului garantat  vor  fi  prestate contra plată, iar mijloacele  acumulate  vor rămîne  la dispoziţia unităţilor medico-sanitare şi se vor folosi pentru acoperirea   cheltuielilor   suportate  la  prestarea  serviciilor,   în conformitate cu regulamentul aprobat de Guvern.
    Art. 7. - Volumul  asistenţei   medicale   specializate  şi  al investigaţiilor   costisitoare   se  stabileşte  potrivit   indicaţiilor medicale de importanţă vitală şi posibilităţilor financiare.
    Art. 8. - Guvernul, în termen de o lună:
    a) va elabora  şi  va  aproba  măsurile  de  realizare  a  minimului garantat,  Regulamentul  cu  privire  la  prestarea  către  populaţie  a serviciilor  medicale  contra plată, Medotica stabilirii  preţurilor  şi tarifelor pentru prestarea serviciilor medicale contra plată;
    b) va prezenta    Parlamentului   propuneri   privind    modificarea legislaţiei în conformitate cu prezenta lege;
    c) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                               Dumitru DIACOV
    Chişinău, 3 februarie 1999.
    Nr. 267-XIV.
Anexă
           Volumul de asistenţă medicală gratuită, acordată populaţiei Republicii Moldova,
garantat de stat (minimul garantat)
                 1. Asistenţa medico-sanitară primară
    Asistenţa medicală de urgenţă
    Supravegherea în dinamică a bolnavilor
    Diagnosticul  şi  tratamentul  în  condiţii  de  ambulatoriu  şi  la domiciliu
    Serviciile specialiştilor  de profil acordate atît în teritorii, cît şi  în  unităţile  medico-sanitare republicane la  trimiterea  de  către medicul de medicină generală (medicul de familie)
    Măsuri de profilaxie şi măsuri preventive
    Asistenţa stomatologică  în  scop  de profilaxie şi  în  stările  de urgenţă
                     1.1. Servicii de diagnostic:
    electrocardiografia
    antropometria
    termometria
    determinarea pulsului şi tensiunii arteriale
    determinarea stării organelor de văz şi organelor de auz
    tonometria ochilor la persoanele în vîrstă de peste 40 ani
    analiza generală a sîngelui
    analiza generală a urinei
    determinarea glucozei sanguine (după necesitate)
    testele de depistare a paraziţilor intestinali
                 1.2. Măsuri de profilaxie a bolilor:
    oncologice
    sexual-transmisibile
    glandelor mamare
    glandei tiroide
    cavităţii bucale
    ganglionilor limfatici
    pielii
    organelor genitale
                      1.3. Măsuri antiepidemice:
    vaccinarea (planificarea şi executarea)
    depistarea bolnavilor de boli contagioase, spitalizarea bolnavilor şi informarea organelor serviciului epidemiologic
    activitatea profilactică în focarele de infecţie
    controlul clinic şi de laborator al persoanelor aflate în contact cu bolnavii de boli contagioase
    controlul stării sanitare a sectorului, informarea organelor serviciului epidemiologic
    propagarea modului sănătos de viaţă
___________________
    Note:
    1. Asistenţa medicală la domiciliu se efectuează de către medicul de medicină generală (medicul de familie).
    2. Asistenţa  medicală de ambulatoriu se acordă gratuit  pacienţilor bolnavi de tuberculoză, astm bronşic, boli psihice endogene, oncologice, boli contagioase acute, alcoolism, narcomanie, toxicomanie, după stabilirea  diagnosticului, prin administrarea preparatelor specifice de bază.
    3. Investigaţiile şi examinările  în cadrul volumului necesar de asistenţă  medicală care nu pot fi efectuate în etapa punctului  sanitar (ambulatoriu)  vor  fi efectuate la policlinici, la trimiterea de  către medicul de medicină generală (medicul de familie).
    2. Asistenţa  medicală de urgenţă acordată prin unităţile sectorului primar  de asistenţă medico-sanitară şi în spitale în cazul următoarelor boli şi stări:
    Hemoragii externe şi interne
    Stări de urgenţă în cardiologie:
    infarct miocardic
    angină pectorală
    astm cardiac
    edem pulmonar
    şoc cardiogen
    tulburări de ritm cardiac:
    tahicardii paroxistice
    fibrilaţii ventriculare
    blocuri cardiace
    Insuficienţă vasculară acută:
    sincopă
    colaps
    hemoroizi cu flebotromboză
    tromboembolie a arterei pulmonare
    Endocardită infecţioasă
    Boli reumatice (tratament intensiv - hemosorbţia, plasmofereza)
    Maladii pulmonare:
    acces de astm bronşic
    barotraume
    pneumotorax spontan
    stări acute ale sistemului respirator
    Afecţiuni acute ale organelor cavităţii abdominale:
    apendicită acută
    colecistită acută
    ulcer perforant gastric
    hernie strangulară
    peritonită acută
    stări de urgenţă  în  patologia  ficatului, căilor  biliare  şi  ale pancreasului
    intoxicaţie acută
    Afecţiuni acute renale, ale organelor sistemului uro-genital:
    colică renală
    retenţie acută de urină
    pielonefrită acută cu intoxicaţie şi febră înaltă
    insuficienţă renală acută
    glomerulonefrită acută
    parafimoză
    eclampsie renală
    torsiune testiculară
    insuficienţă renală cronică
    Afecţiuni ale sistemului nervos:
    dereglări acute ale hemolicvorodinamicii cerebrale
    ictus hemoragic
    ictus ischemic
    hemoragie subarahnoidală
    sindroame spasmodice
    crize miastenice
    accese epileptice
    cefalee gravă
    Afecţiuni psihice:
    excitaţie acută psihomotorie
    inhibiţie acută psihomotorie
    Afecţiuni stomatologice
    stări acute (abces, flegmonă, dureri acute)
    Traume:
    traume acute cranio-cerebrale, vertebro-medulare, luxaţii   şi fracturi osoase, ligamentare şi musculare
    şoc traumatic
    şoc combustional, boală combustională
    sindrom de compresie îndelungată
    traumă electrică
    asfixie mecanică
    şoc caloric şi insolaţie
    hipotermie totală a organismului
    înec (submersiune)
    Afecţiuni acute şi traume ale globului ocular, inclusiv nimerirea de corpi străini
    Boli oto-rino-laringologice  (ORL) acute ce prezintă pericol  pentru viaţă, inclusiv nimerirea de corpi străini
    Intoxicaţii acute
    Naşteri
    Stări de urgenţă ginecologice:
    sarcină extrauterină cu abdomen acut, peritonită
    traumă a uterului
    hemoragie uterină
    Alte stări de urgenţă:
    diabet zaharat şi insipid
    şoc anafilactic, edemul Quincke, sindromul Lael
    congelaţii
    urticarie acută
    sindromul Stivens-Jonson
    stare de asfixie
    precomă şi comă
    ocluzie intestinală
    gastrită acută
    insuficienţă suprarenală acută şi cronică
    insuficienţă hipofizară acută
    insuficienţă hepatică acută
    distrofie alimentară
    pancarcinom
    patologii cronice, asociate sindromului de malabsorbţie
    3. Asistenţa medicală spitalicească:
    lehuzelor
    femeilor cu patologia gravidităţii
    copiilor în vîrstă de pînă la 5 ani
    bolnavilor de boli contagioase
    bolnavilor de tuberculoză
    bolnavilor oncologici
    bolnavilor de boli psihice, alcoolism, narcomanie şi toxicomanie
    4. Asistenţa  medicală în cadrul programelor naţionale de ocrotire a sănătăţii
    Asigurarea materială a imunoprofilaxiei
    Profilaxia maladiei SIDA şi bolilor sexual-transmisibile
    Profilaxia şi tratamentul ambulatoriu al tuberculozei
    Tratamentul diabetului zaharat (asigurarea cu insulină)
    Profilaxia hepatitei infecţioase, holerei, bolilor diareice acute şi altor  boli  contagioase  (asigurarea  cu vaccinuri  şi  alte  preparate specifice)
    Profilaxia şi tratamentul bolilor oncologice
    Tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu dereglări psihice