LPM926/2000
ID intern unic:  311866
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 926
din  13.04.2000
despre aderarea Republicii Moldova
la Convenţia Internaţională pentru Protecţia Plantelor
Publicat : 12.05.2000 în Monitorul Oficial Nr. 54-56     art Nr : 363

    MODIFICAT
   
LP245 din 23.11.17, MO1-6/05.01.18 art.6
    LP187-XVI din 10.07.08, MO138-139/29.07.08 art.567


    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. 1. - Republica Moldova aderă la Convenţia Internaţională pentru Protecţia Plantelor, încheiată la Roma la 6 decembrie 1951 şi revizuită la Roma la 17 noiembrie 1997.
Art. 2. - Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor va asigura reprezentarea intereselor Republicii Moldova la Convenţia Internaţională pentru Protecţia Plantelor a Organizaţiei Mondiale de Alimentaţie şi Agricultură (FAO).
    [Art.2 modificat prin LP245 din 23.11.17, MO1-6/05.01.18 art.6]
    [Art.2 modificat prin LP187-XVI din 10.07.08, MO138-139/29.07.08 art.567]
Art. 3. - Ministerul Afacerilor Externe, în termen de 2 luni, va asigura remiterea instrumentelor de aderare depozitarului.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                   Dumitru DIACOV

Chişinău, 13 aprilie 2000.
Nr. 926-XIV.