LPM1241/2002
ID intern unic:  312748
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1241
din  18.07.2002
pentru ratificarea Convenţiei internaţionale privind
suprimarea finanţării terorismului
Publicat : 08.08.2002 în Monitorul Oficial Nr. 115-116     art Nr : 922
LP196-XV din 15.05.03, MO116/13.06.03 art.468

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.1. - Republica Moldova ratifică Convenţia internaţională privind suprimarea finanţării terorismului, adoptată la New York la 9 decembrie 1999, cu următoarele declaraţii:
   
[Art.1 modificat prin LP136-XVI din 19.06.08, MO145-151/08.08.08 art.591]
    [Art.1 modificat prin LP196 din 15.05.03, MO116/13.06.03 art.468]
1. Pînă la restabilirea deplină a integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, prevederile Convenţiei internaţionale privind suprimarea finanţării terorismului se aplică doar pe teritoriul controlat efectiv de autorităţile Republicii Moldova.
     [Art.1, pct.1 în redacţia LP136-XVI din 19.06.08, MO145-151/08.08.08 art.591]
2. În conformitate cu articolul 7 paragraful 3 din Convenţia internaţională privind suprimarea finanţării terorismului, Republica Moldova declară că îşi stabileşte propria jurisdicţie asupra infracţiunilor specificate la articolul 2 din convenţie, în cazurile prevăzute la articolul 7 paragraful 2 din această convenţie.
[Art.1, pct.2 introdus prin LP196 din 15.05.03, MO116/13.06.03 art.468; pct.2 devine pct.3]
[Art.1, pct.3 exclus prin LP136-XVI din 19.06.08, MO145-151/08.08.08 art.591]
Art.2. - Ministerul Afacerilor Externe va asigura remiterea instrumentelor de ratificare depozitarului.
Art.3. - Guvernul, în termen de 3 luni:
va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                     Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 18 iulie 2002.
    Nr. 1241-XV.