LPM1239/2002
ID intern unic:  312934
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1239
din  18.07.2002
pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia
internaţională privind suprimarea terorismului cu bombe
Publicat : 05.08.2002 în Monitorul Oficial Nr. 113-114     art Nr : 896

   
MODIFICAT
    LP136-XVI din 19.06.08, MO145-151/08.08.08 art.591

     Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.1. - Republica Moldova aderă la Convenţia internaţională privind suprimarea terorismului cu bombe, adoptată la New-York la 12 ianuarie 1998, cu următoarele declaraţii:
   
[Art.1 modificat prin LP136-XVI din 19.06.08, MO145-151/08.08.08 art.591]
1. În conformitate cu articolul 6 paragraful 3 din Convenţia internaţională privind suprimarea terorismului cu bombe, Republica Moldova declară că îşi stabileşte jurisdicţia proprie asupra infracţiunilor specificate la articolul 2 din convenţie, în cazurile prevăzute la articolul 6 paragrafele 1 şi 2 din această convenţie.
2. Republica Moldova porneşte de la premisa că prevederile articolului 12 din Convenţia internaţională privind suprimarea terorismului cu bombe se vor aplica în modul în care va fi asigurată inevitabilitatea răspunderii pentru săvîrşirea infracţiunilor ce cad sub  incidenţa convenţiei, fără a prejudicia eficienţa cooperării internaţionale în problemele extrădării şi asistenţei juridice.
3. Pînă la restabilirea deplină a integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, prevederile Convenţiei internaţionale privind suprimarea terorismului cu bombe se aplică doar pe teritoriul controlat efectiv de autorităţile Republicii Moldova.
     [Art.1 pct.3 în redacţia LP136-XVI din 19.06.08, MO145-151/08.08.08 art.591]
Art.2. - Ministerul Afacerilor Externe va asigura remiterea instrumentelor de aderare depozitarului.
Art.3. - Guvernul, în termen de 3 luni:
va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                        Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 18 iulie 2002.
    Nr. 1239-XV.