OMFC87/2004
ID intern unic:  313856
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 87
din  23.12.2004
cu privire la modul de contabilizare a cheltuielilor aferente schimbului
anvelopelor şi acumulatoarelor la mijloacele de transport
Publicat : 01.01.2005 în Monitorul Oficial Nr. 1-4     art Nr : 1     Data intrarii in vigoare : 01.01.2005

    Abrogat din 01.01.20 prin OMF48 din 12.03.19, MO101-107/22.03.19 art.528


    Întru realizarea părţii decizionale a Extrasului din procesul-verbal nr. 16 al şedinţei Consiliului metodologic consultativ pentru evidenţa contabilă pe lîngă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova din 2 decembrie 2004 şi în baza art. 44 alin. (7) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997,
ORDON:
1. Valoarea anvelopelor procurate separat de mijloacele de transport se va repartiza la consumuri şi/sau cheltuieli în conformitate cu kilometrajul parcurs efectiv, iar valoarea acumulatoarelor se va repartiza la consumuri şi/sau cheltuieli conform  perioadei de funcţionare stabilită în documentaţia tehnică.
2. Valoarea anvelopelor şi acumulatoarelor procurate împreună cu mijloacele de transport se va include în valoarea de intrare a acestora şi se va repartiza la consumuri şi/sau cheltuieli prin calcularea uzurii mijloacelor de transport.
3. Pe parcursul utilizării mijlocului de transport se va ţine evidenţa kilometrajului anvelopelor şi anilor de exploatare a acumulatorului fără indicarea valorii lor, iar odată cu schimbul pieselor respective acestea se vor înregistra ca obiecte separate de evidenţă cu indicarea valorii de intrare.
4. Modul de contabilizare expus în punctele 1-3 ale prezentului Ordin se răsfrînge asupra anvelopelor şi acumulatoarelor utilizate la exploatarea tuturor mijloacelor de transport utilizate în activitatea de întreprinzător indiferent de faptul dacă aceste mijloace sînt sau nu incluse în bilanţul întreprinderii.
5. Modul de contabilizare, reflectat în pct. 1-4 ale prezentului Ordin se va utiliza şi în scopuri fiscale în baza alin. (7) art. 44 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997, conform căruia, în scopuri fiscale se pot folosi metode de evidenţă financiară, care nu contravin prevederilor titlului II al Codului fiscal.
6. Prevederile prezentului Ordin sînt aplicabile în mod obligatoriu tuturor agenţilor economici ai republicii indiferent de forma juridică de organizare şi tipul de proprietate.
7. Prezentul Ordin intră în vigoare începînd cu 1 ianuarie 2005. Odată cu intrarea în vigoare a prezentului Ordin se anulează Comunicatul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova "Privind deducerea cheltuielilor, legate de schimbarea anvelopelor de automobil" nr.10-2-09/1-210-953 din 24 februarie 2000 (Monitorul Oficial nr. 29-30 din 16 martie 2000).

MINISTRUL
FINANŢELOR                                                            Zinaida GRECIANÎI

Chişinău, 23 decembrie 2004.
Nr. 87.