LPM16/2006
ID intern unic:  315223
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 16
din  10.02.2006
privind aderarea Republicii Moldova la Convenţia pentru crearea
Organizaţiei Europene şi Mediteraneene pentru Protecţia Plantelor,
cu amendamente
Publicat : 24.02.2006 în Monitorul Oficial Nr. 31-34     art Nr : 128
MODIFICAT
   
LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
     LP187-XVI din 10.07.08, MO138-139/29.07.08 art.567

      Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. 1. - Republica Moldova aderă la Convenţia pentru crearea Organizaţiei Europene şi Mediteraneene pentru Protecţia Plantelor, cu amendamente, întocmită la Paris la 18 aprilie 1951.
Art. 2. - Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor convenţiei nominalizate.
      
[Art.2 modificat prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
      [Art.2 modificat prin LP187-XVI din 10.07.08, MO138-139/29.07.08 art.567]
Art. 3. - Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, în termen de o lună, va asigura remiterea instrumentului de aderare depozitarului.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                       Marian LUPU

Chişinău, 10 februarie 2006.
Nr. 16-XVI.