OIFPSA22/2006
ID intern unic:  315230
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 22
din  03.02.2006
privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă
fiscale pe taxele pentru resursele naturale
Publicat : 24.02.2006 în Monitorul Oficial Nr. 31-34     art Nr : 94

    Abrogat din 01.01.15 prin OIFPS1721 din 05.12.14, MO366-371/12.12.14 art.1843

    MODIFICAT
   
OIFPS992 din 04.07.14, MO178-184/11.07.14 art.952
    OIFPS566 din 07.11.07, MO180-183/23.11.07 art.672


    În scopul asigurării executării prevederilor alin.(1) şi (5) art.187 al Codului fiscal, cu referinţă la obligaţia
contribuabilului de a prezenta organului fiscal, în care se află la evidenţă, dările de seamă privind impozitele şi taxele calculate pe formulare tipizate aprobate de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat,
O R D O N :
1. Se aprobă conform anexelor la prezentul ordin următoarele formulare de dări de seamă pe taxele prevăzute de Titlul VIII al Codului fiscal:
[Subpct.1.1 abtogat prin OIFS566 din 07.11.07, MO180-183/23.11.07 art.672]
1.2 Darea de seamă la taxa pentru efectuarea prospecţiunilor  geologice (anexa nr.2).
1.3 Darea de seamă la taxa pentru efectuarea explorărilor geologice (anexa nr.3).
1.4 Darea de seamă la taxa pentru extragerea mineralelor utile (anexa nr.4).
1.5 Darea de seamă la taxa pentru folosirea spaţiilor subterane în scopul construcţiei obiectivelor subterane, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile (anexa nr.5).
1.6 Darea de seamă la taxa pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile (anexa nr.6).
1.7 Darea de seamă la taxa pentru lemnul eliberat pe picior (anexa nr.7).
2. Contribuabilul prezintă dările de seamă stabilite inspectoratului fiscal de stat teritorial, în care se află la evidenţă, trimestrial pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului gestionar.
      [Pct.2 modificat prin OIFPS992 din 04.07.14, MO178-184/11.07.14 art.952]
3. Anexa la darea de seamă corespunzătoare se completează în cazul în care contribuabilul dispune de subdiviziuni, precum şi de obiecte ale impunerii amplasate în afara unităţii administrativ-teritoriale în care se află sediul central.
4. Pentru perioada gestionară în care lipseşte obiectul impunerii dările de seamă nu se prezintă.
5. Despre prevederile prezentului ordin, inspectoratele fiscale de stat teritoriale urmează să informeze contribuabilii şi să-i  asigure gratuit cu formularele de dări  de seamă.
6.  Formularele dărilor de seamă fiscale aprobate prin prezentul ordin urmează a fi utilizate pentru dările de seamă prezentate pentru perioadele fiscale începînd cu 01 ianuarie 2006.

Şeful  Inspectoratului
Fiscal Principal de Stat                                            Sergiu PUȘCUȚA

Chişinău, 3 februarie 2006.
Nr. 22.

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 în redacţia OIFS566 din 07.11.07, MO180-183/23.11.07 art.672]

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6

    anexa nr.7