HGM995/2007
ID intern unic:  325139
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 995
din  03.09.2007
cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni
comunitare pentru susţinerea copiilor aflaţi în dificultate
pe anii  2007-2014
Publicat : 07.09.2007 în Monitorul Oficial Nr. 141-145     art Nr : 1028
    MODIFICAT
    HG289 din 16.04.10, MO58-60/23.04.10 art.356

   
[Denumirea modificată prin HG289 din 16.04.10, MO58-60/23.04.10 art.356]

   
NOTĂ:
   
Pe tot parcursul textului Hotărîrii şi Planului, sintagma „Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului” se substituie cu sintagma „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”, iar sintagma „Ministerul Educaţiei şi Tineretului” se substituie cu sintagma „Ministerul Educaţiei”, la cazul gramatical respectiv prin HG289 din 16.04.10, MO58-60/23.04.10 art.356;
 
    În scopul realizării prevederilor Convenţiei Naţiunilor Unite privind drepturile copilului, precum şi în vederea implementării obiectivelor de guvernare în domeniul învăţămîntului preuniversitar stipulate în Programul de activitate a Guvernului „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” 2009-2013, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    [Preambulul în redacţia HG289 din 16.04.10, MO58-60/23.04.10 art.356]
    1. Se aprobă Planul naţional de acţiuni comunitare pentru susţinerea copiilor aflaţi în dificultate pe anii 2007-2014 (se anexează).
    [Pct.1 modificat prin HG289 din 16.04.10, MO58-60/23.04.10 art.356]
    2. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale şi autorităţile administraţiei publice locale vor asigura implementarea prevederilor Planului naţional sus-numit în limita alocaţiilor bugetare aprobate.
    3. Monitorizarea şi coordonarea procesului de realizare a Planului naţional menţionat se pun în sarcina Ministerului Educaţiei, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Afacerilor Interne (conform competenţelor), care vor raporta Guvernului semestrial, pînă la 15 ianuarie şi 15 iulie.

    Prim-ministru                                                                Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul educaţiei şi tineretului                                 Victor Ţvircun
    Ministrul protecţiei sociale,
    familiei şi copilului                                                        Galina Balmoş
    Ministrul sănătăţii                                                        Ion Ababii
    Ministrul afacerilor interne                                         Gheorghe Papuc
    Ministrul finanţelor                                                      Mihail Pop

    Nr. 995. Chişinău, 3 septembrie 2007.


PLANUL NAŢIONAL
de acţiuni comunitare pentru susţinerea copiilor
aflaţi în dificultate pe anii 2007-2014
plan
    [Planul modificat prin HG289 din 16.04.10, MO58-60/23.04.10 art.356]