HGM53/2009
ID intern unic:  330576
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 53
din  28.01.2009
cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind
condiţiile de sănătate animală şi certificare sanitar-veterinară
pentru reintroducerea cailor înregistraţi pentru curse, competiţii
 şi evenimente culturale, după exportul lor temporar
Publicat : 06.02.2009 în Monitorul Oficial Nr. 23-26     art Nr : 103
    MODIFICAT
   
HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541
    HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89

    NOTĂ:
    În tot textul Hotărîrii cuvintele „Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală” se substituie prin cuvintele „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor” prin HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89


    În temeiul Legii nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.51-54, art.153), precum şi în scopul asigurării sănătăţii animalelor, prevenirii transmiterii de boli de la animale la om, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Norma sanitar-veterinară privind condiţiile de sănătate animală şi certificare sanitar-veterinară pentru reintroducerea cailor înregistraţi pentru curse, competiţii şi evenimente culturale, după exportul lor temporar (se anexează).
    2. Controlul asupra executării prezentei Hotărîri se pune în sarcina Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.
    [Pct.2 modificat prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]

    PRIM-MINISTRU                                            Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                      Anatolie Gorodenco

    Nr. 53. Chişinău, 28 ianuarie 2009.

Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului
nr. 53 din  28 ianuarie 2009

Norma sanitar-veterinară
privind condiţiile de sănătate animală şi certificare sanitar-veterinară
pentru reintroducerea cailor înregistraţi pentru curse, competiţii şi
evenimente culturale, după exportul lor temporar

    1. Norma sanitar-veterinară privind condiţiile de sănătate animală şi certificare sanitar-veterinară pentru reintroducerea cailor înregistraţi pentru curse, competiţii şi evenimente culturale, după exportul lor temporar (în continuare – Normă sanitar-veterinară) stabileşte condiţiile de sănătate animală şi certificare sanitar-veterinară pentru reintroducerea cailor înregistraţi pentru curse, competiţii şi evenimente culturale, după exportul lor temporar.
    2. Prezenta Normă sanitar-veterinară este armonizată cu Decizia Comisiei Comunităţilor Europene (93/195/CEE) din 2 februarie 1993 privind condiţiile de sănătate animală şi certificare veterinară pentru reintroducerea cailor înregistraţi pentru curse, competiţii şi evenimente culturale, după exportul temporar (Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr.L 86/1 pag. 1–6 din 6 aprilie 1993).
    3. Reintroducerea cailor înregistraţi pentru curse, competiţii şi evenimente culturale, după exportul lor temporar, se va realiza cu respectarea cerinţelor Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate animală care reglementează mişcarea şi comerţul cu ecvidee.
    4. Reintroducerea cailor înregistraţi pentru curse, competiţii şi evenimente culturale se permite de către organele vamale  numai în cazul în care Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelora confirmat că aceşti cai corespund cerinţelor prevăzute, prin eliberarea certificatului  sanitar-veterinar, conform modelelor respective specificate în anexele nr.1-5 la prezenta Normă sanitar-veterinară.
    5. Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor va:
    a) întocmi lista ţărilor din care va autoriza importul, în funcţie de situaţia epizootică în ţara exportatoare;
    b) permite reintroducerea cailor înregistraţi pentru curse, competiţii şi evenimente culturale, după exportul lor temporar, pentru o perioadă de pînă la 30 de zile, în cazul în care aceşti cai respectă cerinţele prevăzute în modelul de certificat sanitar-veterinar din anexa nr. 1 la prezenta Normă sanitar-veterinară;
    c) permite reintroducerea cailor înregistraţi pentru curse, competiţii şi evenimente culturale, după exportul lor temporar, în cazul în care aceşti cai au luat parte la curse, competiţii sau evenimente culturale specifice care se desfăşoară în Canada sau în Statele Unite ale Americii şi îndeplinesc condiţiile prevăzute în certificatul de sănătate în conformitate cu modelul specificat în anexa nr. 2 la prezenta Normă sanitar-veterinară.
    6. Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor permite reintroducerea cailor înregistraţi pentru curse, competiţii şi evenimente culturale, după exportul lor temporar, în cazul în care aceştia:
    a) au participat la Cupa Mondială de Curse de la Dubai, Cupa Melbourne, Japan Cup şi la Hong Kong International Races, după exportul temporar, pentru o perioadă de maximum 90 de zile şi la Endurance World Cup sau la Jocurile Asiatice, după exportul temporar de maxim 60 de zile şi îndeplinesc cerinţele prevăzute de un certificat de sănătate animală, în conformitate cu modelul stabilit în anexa nr. 3 la prezenta Normă sanitar-veterinară;
    b) au participat la evenimentele cu participare internaţională pe grupe valorice organizate în Australia, Canada, Statele Unite ale Americii, Hong Kong, Japonia, Singapore sau Emiratele Arabe Unite şi îndeplinesc cerinţele stabilite în certificatul de sănătate în conformitate cu modelul stabilit în anexa nr. 4 la prezenta Normă sanitar-veterinară;
    c) care au luat parte la manifestări ecvestre la Jocurile Olimpice, la probele pregătitoare sau la Jocurile Paralimpice şi care respectă condiţiile necesare din certificatul de sănătate animală în conformitate cu modelul stabilit în anexa nr. 5 la prezenta Normă sanitar-veterinară.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5