HGM137/2009
ID intern unic:  330826
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 137
din  10.02.2009
cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind
condiţiile de sănătate animală şi certificare sanitar-veterinară
 la importul ecvideelor înregistrate şi al ecvideelor pentru
reproducţie şi producţie
Publicat : 24.02.2009 în Monitorul Oficial Nr. 41-44     art Nr : 186
    MODIFICAT
   
HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541
    HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89

    În temeiul Legii nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.51-54, art.153) şi în scopul asigurării sănătăţii animalelor, prevenirii transmiterii de boli de la animale la om, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Norma sanitar-veterinară privind condiţiile de sănătate animală şi certificare sanitar-veterinară la importul ecvideelor înregistrate şi al ecvideelor pentru reproducţie şi producţie (se anexează).
    2. Controlul asupra executării prezentei Hotărîri se pune în sarcina Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.
    [Pct.2 modificat prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]

    PRIM-MINISTRU                                                           Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                                   Igor Dodon
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                     Anatolie Gorodenco

    Nr. 137. Chişinău, 10 februarie 2009.

Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr.137
din 10 februarie 2009

Norma sanitar-veterinară privind condiţiile de sănătate
animală şi certificare sanitar-veterinară
la importul ecvideelor
înregistrate şi al ecvideelor pentru reproducţie şi producţie

    1. Norma sanitar-veterinară privind condiţiile de sănătate animală şi certificare sanitar-veterinară la importul ecvideelor înregistrate şi al ecvideelor pentru reproducţie şi producţie (în continuare – Norma sanitar-veterinară) reglementează condiţiile de sănătate animală şi certificare sanitar-veterinară la importul ecvideelor înregistrate şi al ecvideelor pentru reproducţie şi producţie.
    2. Prezenta Normă sanitar-veterinară este armonizată cu Decizia Comisiei Comunităţilor Europene (93/197/CEE) din 5 februarie 1993 privind condiţiile de sănătate animală şi certificare sanitar-veterinară la importul de ecvidee înregistrate şi ecvidee pentru reproducţie şi producţie (Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. L 86 din 6 aprilie 1993, p. 16–33).
    3. Importul ecvideelor înregistrate şi al ecvideelor pentru reproducţie şi producţie se va realiza cu respectarea cerinţelor Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate animală care reglementează mişcarea şi comerţul cu ecvidee.
    4. Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor autorizează importul ecvideelor înregistrate şi al ecvideelor pentru reproducţie şi producţie care:
    [Pct.4 modificat prin HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89] 
    1) provin din ţări incluse în lista statelor din care se permite importul în Republica Moldova;
    2) corespund prevederilor stabilite în modelul de Certificat sanitar-veterinar pentru importul:
    a) ecvideelor înregistrate şi al ecvideelor pentru reproducţie şi producţie din Elveţia, Insulele Falkland, Groenlanda, Islanda, conform anexei nr. 1 la prezenta Normă sanitar-veterinară;
    b) ecvideelor înregistrate din Kîrgîzstan, precum şi al ecvideelor pentru reproducţie şi producţie din Australia, Belarus, Croaţia, Republica Macedonia, Noua Zeelandă, Rusia, Ucraina, conform anexei nr.2 la prezenta Normă sanitar-veterinară;
    c) ecvideelor înregistrate din Hong Kong, Japonia, Republica Coreea, Macao, Malaysia (Peninsula), Singapore, Tailanda, precum şi al ecvideelor înregistrate şi al ecvideelor de reproducţie din Canada, Statele Unite ale Americii, conform anexei nr.3 la prezenta Normă sanitar-veterinară;
    d) ecvideelor înregistrate din Barbados, Bermude, Bolivia, Cuba, Jamaica, Peru şi al ecvideelor înregistrate şi al ecvideelor pentru reproducţie şi producţie din Argentina, Brazilia, Chile, Mexic, Paraguay şi Uruguay, conform anexei nr.4 la prezenta Normă sanitar-veterinară;
    e) ecvideelor înregistrate din Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Algeria, Egipt, Iordania, Kuweit, Liban, Libia, Oman, Qatar, Arabia Saudită, Siria, Turcia, precum şi al ecvideelor înregistrate şi al ecvideelor pentru reproducţie şi producţie din Algeria, Israel, Maroc, Mauritius şi Tunisia, conform anexei nr.5 la prezenta Normă sanitar-veterinară;
    f) ecvideelor înregistrate provenite din Africa de Sud, conform anexei nr.6 la prezenta Normă sanitar-veterinară;
    g) ecvideelor înregistrate şi al ecvideelor de reproducţie şi producţie din Saint-Pierre şi Miquelon, conform anexei nr.7 la prezenta Normă sanitar-veterinară.


    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6

    anexa nr.7