OSV157/2009
ID intern unic:  331540
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 157
din  20.05.2009
referitor la clasificarea „cărnii, organelor comestibile
şi a preparatelor din carne”
Publicat : 29.05.2009 în Monitorul Oficial Nr. 97-98     art Nr : 409     Data intrarii in vigoare : 29.05.2009
    În scopul clasificării uniforme a mărfurilor de acelaşi gen, eficientizării controlului vamal al mărfurilor ce traversează frontiera Republicii Moldova, identificarea lor în corespundere cu Nomenclatorul Mărfurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1525 din 29.12.2007, cît şi în temeiul articolului nr. 1412 al Codului vamal al Republicii Moldova (nr. 1149-XIV din 20.07.2000, Monitorul Oficial al Republicii Moldova ediţie specială din 01.01.2007),
ORDON:
    1. A aproba normele metodologice privind clasificarea „cărnii, organelor comestibile şi a preparatelor din carne” (conform anexei).
    2. Executarea prezentului ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.
    3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Direcţiei Generale Fluxuri informaţionale şi statistică vamală.
    4.  Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                     Viorel Melnic

    Nr. 157-O. Chişinău, 20 mai 2009.

Anexă
la ordinul Serviciului vamal
al Republicii Moldova
nr. 157-O din 20 mai 2009

NORME
metodologice privind clasificarea „cărnii,
organelor comestibile şi a preparatelor din carne”
    Prezenta metodologie a fost elaborată în baza „Notelor Explicative” la Sistemul Armonizat de descriere şi codificare a mărfurilor elaborate de Organizaţia Mondială a Vămilor, la care Republica Moldova este parte, Notelor Explicative ale Nomenclaturii Combinate a Comunităţii Europene şi a notelor complementare 6 şi 7 la Capitolul 02 ”Carne şi organe comestibile” al Nomenclatorului Mărfurilor aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1525 din 29 decembrie 2007.
    Capitolul 02 cuprinde carnea în carcasă (corpul animalului cu sau fără cap), în semicarcase (adică o carcasă tăiată în două în lungime), în sferturi, în bucăţi, tăiate în felii, mărunţite sau tocate etc.; organe, făina şi pudra din carne sau din organe de orice animal proprii alimentaţiei umane.
     Capitolul cuprinde carnea şi organele prezentate în următoarele stări, indiferent dacă au fost sau nu supuse unui tratament termic incomplet cu apă caldă sau aburi, dar neavînd drept efect fierberea reală a produselor:
    1. proaspete (incluzînd carnea şi organele chiar presărate cu sare în vederea conservării temporare pe durata transportului);
    2. refrigerate, adică răcite în general pînă în jur de 0°C, fără a antrena congelarea;
    3. congelate, adică răcite sub punctul de congelare al produsului pînă la congelarea în toată masa;
    4. sărate sau în saramură, sau chiar uscate sau afumate.
    Carnea şi organele uşor presărate cu zahăr sau stropite cu apă îndulcită sînt de asemenea clasificate în acest Capitol. De asemenea Capitolul cuprinde carnea şi organele proprii alimentaţiei umane, sub formă de făină sau pudră, chiar supuse unui tratament termic complet.
    Produsele de la poziţia 0210 „Carne şi organe comestibile, sărate sau în saramură, uscate sau afumate; făină şi pudră comestibilă de carne sau de organe”, cărora li s-au adăugat condimente în timpul fabricării, se clasifică la această poziţie, dacă această condimentare nu le schimbă caracterul de produse descrise la poziţia 0210. Sînt considerate “sărate sau în saramură” carnea şi organele comestibile care sînt supuse operaţiei de sărare prin impregnare în profunzime, în mod omogen în toate părţile şi care au un conţinut global de sare, de minimum 1,2%, în greutate.
    Capitolul 16 ”Preparate din carne, din peşte sau din crustacee, moluşte sau alte nevertebrate acvatice” cuprinde carnea preparată în alt mod, decît cel prevăzut de Capitolul 02, şi anume:
    - Cîrnaţi, cîrnăciori şi produse similare din carne, organe sau sînge; preparate alimentare pe bază de aceste produse;
    - Carnea şi organele de carne gătite în orice mod: fierte în apă sau la abur, fripte la grătar, prăjite, fripte la rotisor;
    - Carnea omogenizată fin, pateurile, piureurile, spumele, piftiile şi haşeurile;
    - Carnea şi organele de orice fel simplu acoperite cu aluat sau pesmet (pane), împănate cu trufe;
    -  Carne condimentată (de exemplu cu piper şi cu sare). Se consideră “carne condimentată” carnea nepreparată termic, a cărei condimentare este realizată în profunzime sau pe toată suprafaţa produsului şi este perceptibilă cu ochiul liber ori în mod evident perceptibilă la gust (sarea nu este considerată condiment).