OMSC448/111/2010
ID intern unic:  336944
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
ORDIN Nr. 448/111
din  23.06.2010
cu privire la aprobarea formularelor de evidenţă medicală primară
şi dărilor de seamă în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă
medicală
Publicat : 10.12.2010 în Monitorul Oficial Nr. 241-246     art Nr : 949
    În conformitate cu prevederile Legii nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 „Cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală”, cu modificările şi completările ulterioare,
ORDONĂM:
    I. Se aprobă:
    1. Formularele de evidenţă medicală primară în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală:
    1)    Formular nr.1-02/r – Registrul persoanelor care au beneficiat de asistenţă medicală primară
    2)    Formular nr.1-03/r – Registrul persoanelor care au beneficiat de asistenţă medicală specializată de ambulator
    3)    Formular nr.1-04/r – Registrul persoanelor asigurate care au beneficiat de asistenţă medicală spitalicească
    4)    Formular nr.1-09/r – Registrul de evidenţă a solicitărilor asistenţei medicale urgente prespitaliceşti
    5)    Formular nr.1-19/r – Registrul persoanelor asigurate care au beneficiat de servicii medicale de înaltă performanţă
    6)    Formular nr.1-35/r – Registrul persoanelor asigurate care au beneficiat de îngrijiri medicale la domiciliu
    7)    Formular nr.1-07/c – Centralizatorul registrelor instituţiei medico-sanitare (asistenţă medicală specializată de ambulator)
    8)    Formular nr.1-24/c – Centralizatorul registrelor instituţiei medico-sanitare (asistenţă medicală spitalicească)
    2. Formularele dărilor de seamă în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală:
    1)    Formular nr. 1-05/d – Darea de seamă despre volumul acordat de asistenţă medicală primară
    2)    Formular nr.1-08/d – Darea de seamă despre volumul acordat de asistenţă medicală urgentă prespitalicească
    3)    Formular nr.1-10/d – Darea de seamă despre volumul acordat de asistenţă medicală specializată de ambulator
    4)    Formular nr.1-11/d – Darea de seamă despre volumul de asistenţă medicală spitalicească
    5)    Formular nr.1-16/d – Darea de seamă despre îndeplinirea devizului de venituri şi cheltuieli (business-plan) al instituţiei medico-sanitare din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală
    6)    Formular nr.1-21/d – Darea de seamă despre volumul acordat de servicii medicale de înaltă performanţă
    7)    Formular nr.1-22/d – Darea de seamă despre îndeplinirea indicatorilor de performanţă în cadrul asistenţei medicale urgente prespitaliceşti
    8)    Formular nr.1-27/d – Darea de seamă personificată cu privire la  persoanele asigurate care au beneficiat de tratament cu medicamentul
    9)    Formular nr.1-28/d – Darea de seamă privind medicamentele de care au beneficiat persoanele asigurate
  10)   Formular nr.1-29/d – Darea de seamă despre acoperirea cheltuielilor pentru alimentaţie şi transport public de la/la domiciliu pentru tratamentul în condiţii de ambulator a persoanelor asigurate bolnavi cu tuberculoză (caz nou şi readmis) fără eliminări M.Tuberculosis
    11)    Formular nr.1-30/d – Darea de seamă despre acoperirea cheltuielilor pentru transport public de la/la domiciliu în vederea efectuării dializei
    12)    Formular nr.1-34/d – Darea de seamă privind volumul acordat de îngrijiri medicale la domiciliu
    13)    Formular nr.1-12/f – Factura pentru achitarea costului serviciilor medico-sanitare 
    II. Conducătorii instituţiilor medico-sanitare publice raionale şi republicane, directorul Direcţiei Sănătăţii a Consiliului municipal Chişinău, directorul Direcţiei Sănătăţii şi Protecţiei Sociale a UTA Găgăuzia, şeful Secţiei Sănătate a Primăriei municipiului Bălţi, conducătorii instituţiilor medico-sanitare private şi departamentale încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală:
    1) vor pune în aplicare în instituţiile subordonate, conform profilului instituţiei, formularele aprobate prin prezentul ordin. Formularele de evidenţă medicală primară în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, menţionate în pct. 1 al prezentului ordin vor fi puse în aplicare pe măsura utilizării stocului de formulare existente;
    2) vor asigura prezentarea Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (agenţiilor ei teritoriale) pînă la data de 5 a lunii următoare a dărilor de seamă aprobate conform pct. 2 al prezentului ordin; 
    2.1. lunar:
    Formular nr.1-11/d – Darea de seamă despre volumul de asistenţă medicală spitalicească
    Formular nr.1-21/d – Darea de seamă despre volumul acordat de servicii medicale de înaltă performanţă
    Formular nr.1-27/d – Darea de seamă personificată cu privire la  persoanele asigurate care au beneficiat de tratament cu medicamentul
    Formular nr.1-29/d – Darea de seamă despre acoperirea cheltuielilor pentru alimentaţie şi transport public de la/la domiciliu pentru tratamentul în condiţii de ambulator a persoanelor asigurate bolnavi cu tuberculoză (caz nou şi readmis) fără eliminări M.Tuberculosis
    Formular nr.1-30/d – Darea de seamă despre acoperirea cheltuielilor pentru transport public de la/la domiciliu în vederea efectuării dializei
    Formular nr.1-34/d – Darea de seamă privind volumul acordat de îngrijiri medicale la domiciliu
    2.2. trimestrial:
    Formular nr. 1-05/d – Darea de seamă despre volumul acordat de asistenţă medicală primară
    Formular nr.1-08/d – Darea de seamă despre volumul acordat de asistenţă medicală urgentă prespitalicească
    Formular nr.1-10/d – Darea de seamă despre volumul acordat de asistenţă medicală specializată de ambulator
    Formular nr.1-22/d – Darea de seamă despre îndeplinirea indicatorilor de performanţă în cadrul asistenţei medicale urgente prespitaliceşti
    Formular nr.1-28/d – Darea de seamă privind medicamentele de care au beneficiat persoanele asigurate
    Formular nr.1-12/f – Factura pentru achitarea costului serviciilor medico-sanitare
    Formular nr.1-16/d – Darea de seamă despre îndeplinirea devizului de venituri şi cheltuieli (business-plan) al instituţiei medico-sanitare din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală (în termenii stabiliţi în formular)
    3) Vor interzice întocmirea şi utilizarea formularelor de evidenţă medicală primară, care nu sînt aprobate de Ministerul Sănătăţii şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM);
    4) a prezenta pînă la 1 iulie 2010 la Editura de imprimare “Statistica” comanda necesară de formulare aprobate conform pct. 1 al prezentului ordin.
    III. Prim directorul adjunct al Centrului  Naţional de Management în Sanătate (dl Oleg Barbă) va prezenta modelele formularelor aprobate conform pct. 1 al prezentului ordin pentru editare la Editura de imprimare “Statistica”.
    IV. Agenţiile teritoriale ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină vor asigura colectarea informaţiei medicale primare conform  formularelor aprobate prin prezentul ordin.
    V. Se abrogă:
    Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi CNAM nr.118/64-A din 30.04.2009 cu privire la aprobarea formularelor de evidenţă medicală primară şi dărilor de seamă în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
    Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în seama viceministrului Sănătăţii dlui Octavian Grama şi vicedirectorului CNAM dlui Iurie Osoianu.

    MINISTRUL SĂNĂTĂŢII                                             Vladimir HOTINEANU

    DIRECTORUL GENERAL AL
    COMPANIEI NAŢIONALE DE
    ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ                                         Mircea BUGA


    Nr. 448/111-A. Chişinău, 23 iunie 2010.

   
formularul nr.1-02

    formularul nr.1-03

    formularul nr.1-04

    formularul nr.1-09

    formularul nr.1-19

    formularul nr.1-35

    formularul nr.1-07

    formularul nr.1-24

    formularul nr.1-05

    formularul nr.1-08

    formularul nr.1-10

    formularul nr.1-11

    formularul nr.1-16

    formularul nr.1-21

    formularul nr.1-22

    formularul nr.1-27

    formularul nr.1-28

    formularul nr.1-29

    formularul nr.1-30

    formularul nr.1-34

    formularul nr.1-12