OIFPSM299/2012
ID intern unic:  343338
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 299
din  02.05.2012
cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind
evidenţa contribuabililor

Publicat : 25.05.2012 în Monitorul Oficial Nr. 99-102     art Nr : 646     Data intrarii in vigoare : 25.05.2012
    MODIFICAT
   
OSFS352 din 28.09.17, MO429-433/08.12.17 art.2234; în vigoare 08.12.17
   
OIFPS523 din 31.03.17, MO119-126/14.04.17 art.817; în vigoare 01.04.17
   
OIFPS1205 din 25.11.16, MO50-59/17.02.17 art.309
   
OIFPS790 din 24.08.16, MO369-378/28.10.16 art.1822
   
OIFPS306 din 21.04.15, MO131-138/29.05.15 art.960; în vigoare 29.05.15
    OIFPS99 din 05.02.15, MO46-51/27.02.15 art.413; în vigoare 27.02.15
    OIFPS1642 din 26.11.14, MO386-396/26.12.14 art.1971
    OIFPS998 din 10.07.14, MO209-216/25.07.14 art.1043; în vigoare 10.07.14
    OIFPS760 din 10.06.13, MO130-134/21.06.13 art.923


    NOTĂ:
    pe tot parcursul textului sintagmele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat”, „inspectorat fiscal de stat ”, „inspectoratul fiscal de stat raional”, „municipal” sau „UTA Găgăuzia”, „organul fiscal teritorial”, la orice formă gramaticală se substituie cu sintagmele „Serviciul Fiscal de Stat”, „subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat” la forma gramaticală corespunzătoare, cu excepţia cazurilor cînd prezentul ordin prevede altfel prin OIFPS523 din 31.03.17, MO119-126/14.04.17 art.817; în vigoare 01.04.17    Întru îndeplinirea art. 161 alin. (1) din titlul V al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial, 8 februarie 2007, ediţie specială) cu modificările ulterioare, în scopul eficientizării evidenţei contribuabililor, stabilirii procedurii de atribuire a codului fiscal şi efectuării înscrierilor în Registrul fiscal de stat,
    [Partea introductivă modificată prin OIFPS998 din 10.07.14, MO209-216/25.07.14 art.1043; în vigoare 10.07.14]
ORDON:
    1. Se aprobă Instrucţiunea privind evidenţa contribuabililor (se anexează).
    2. Din data punerii în aplicare a prezentei Instrucţiuni se abrogă Instrucţiunea privind evidenţa contribuabililor, aprobată prin ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 236 din 18 decembrie 2006 şi înregistrată la Ministerul Justiţiei cu nr. 475 din 23 martie 2007 (Monitorul oficial, 7 aprilie 2007, nr.50, art. 194).
    3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina şefului adjunct al Inspectoratului Fiscal de Stat ce curează domeniul dat şi şefilor inspectoratelor fiscale de stat teritoriale.
    4. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    5. Secţia gestionarea documentelor şi arhivare va aduce spre cunoştinţă organelor fiscale de stat teritoriale despre prezentul ordin.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                   Nicolae PLATON

    Nr. 299. Chişinău, 2 mai 2012.


    [Instrucțiunea abrogată prin OSFS352 din 28.09.17, MO429-433/08.12.17 art.2234; în vigoare 08.12.17]