HGO331/2014
ID intern unic:  352907
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 331
din  13.05.2014
cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării
Addendumului nr. 1 privind proiectele de colaborare în sectorul energetic
la Programul de cooperare între
Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul
României,
întocmit prin schimb de scrisori, în sensul articolului 1 paragraful 2
al Acordului dintre Guvernul Republicii
Moldova şi Guvernul României
privind implementarea
programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza
unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat
de România Republicii
Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010
Publicat : 16.05.2014 în Monitorul Oficial Nr. 115-119     art Nr : 361
   Guvernul HOTĂRĂŞTE:
   1. Se ia act de proiectul Addendumului nr. 1 privind proiectele de colaborare în sectorul  energetic la Programul de cooperare între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României, întocmit prin schimb de scrisori, în sensul articolului 1 paragraful 2 al Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010.
   2. Se iniţiază negocierile asupra proiectului Addendumului nr. 1 privind proiectele de colaborare în sectorul energetic la Programul de cooperare între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României, întocmit prin schimb de scrisori, în sensul articolului 1 paragraful 2 al Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010.
   3. Se aprobă semnarea Addendumului nr. 1 privind proiectele de colaborare în sectorul  energetic la Programul de cooperare între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României, întocmit prin schimb de scrisori, în sensul articolului 1 paragraful 2 al Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010.

   PRIM-MINISTRU                                                        Iurie LEANCĂ

   Contrasemnează:
   Viceprim-ministru,
   ministrul afacerilor externe
   şi integrării europene                                                   Natalia Gherman
   Viceprim-ministru,
   ministrul economiei                                                      Valeriu Lazăr
   Ministrul dezvoltării regionale
   şi construcţiilor                                                             Marcel Răducan

   Nr. 331. Chişinău, 13 mai 2014.