HGC391/2014
ID intern unic:  353140
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 391
din  28.05.2014
cu privire la acţiunile de organizare şi desfăşurare
a examenelor de absolvire a nivelurilor de învăţămînt
Publicat : 30.05.2014 în Monitorul Oficial Nr. 134-141     art Nr : 408
    În temeiul art.19 alin. (6), (7), art. 20 alin. (6) şi art. 50 alin. (3) din Legea învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 62-63, art. 692), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în scopul organizării şi desfăşurării eficiente şi obiective a examenelor de absolvire a nivelurilor de învăţămînt, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1.  Se aprobă Normativele de timp şi de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea examenelor de absolvire în sistemul de învăţămînt preuniversitar şi a evaluării finale în învăţămîntul primar, conform anexei nr.1.
    2.  Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea evaluării finale în învăţămîntul primar (transportarea lucrărilor), a examenelor de absolvire a gimnaziului (transportarea lucrărilor, cu excepţia transportării lucrărilor din oraşul Chişinău pînă în centrul raional în cadrul examenelor; retribuirea muncii şi a cheltuielilor de deplasare, diurnă şi cazare a preşedinţilor şi a membrilor comisiilor de evaluare; asigurarea cu rechizite de birou a  comisiilor de evaluare şi a comisiilor şcolare de examene; delegarea reprezentanţilor direcţiilor raionale/municipale de învăţămînt, tineret şi sport pentru monitorizarea testării pe eşantion şi a examenelor de absolvire) şi a examenului de bacalaureat (transportarea lucrărilor, cu excepţia transportării lucrărilor din oraşul Chişinău pînă în centrul raional în cadrul examenului; cheltuielile de deplasare şi diurnă a preşedinţilor şi a membrilor comisiilor de evaluare; asigurarea cu rechizite de birou a centrelor de bacalaureat; remunerarea preşedinţilor şi secretarilor centrelor de bacalaureat, delegarea reprezentanţilor direcţiilor raionale/municipale de învăţămînt, tineret şi sport pentru monitorizarea testării pe eşantion şi a examenului de bacalaureat) se vor efectua:
din contul bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea – la absolvirea instituţiilor de învăţămînt finanţate din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale;
din contul şi în limita alocaţiilor bugetare aprobate în bugetele ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale – la absolvirea instituţiilor de învăţămînt subordonate acestora.
    3. Cheltuielile pentru organizarea examenelor de absolvire a nivelurilor de învăţămînt, cu excepţia cheltuielilor enumerate în punctul 2 al prezentei hotărîri, vor fi suportate de către Ministerul Educaţiei din contul şi în limita alocaţiilor bugetare prevăzute în bugetul acestuia.
    4. Prezenta hotărîre se pune în aplicare începînd cu examenele de absolvire a nivelurilor de învăţămînt din sesiunea 2014.
    5.  Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2.

    PRIM-MINISTRU                                             Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul educaţiei                                             Maia Sandu
    Ministrul finanţelor                                            Anatol Arapu

    Nr. 391. Chişinău, 28 mai 2014.


    anexa nr.1

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 391
din 28 mai 2014
LISTA
hotărîrilor de Guvern care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 601 din 20 mai 2003 „Cu privire la acţiunile de organizare şi desfăşurare a examenelor de absolvire a treptelor de şcolaritate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.91-96, art.639).
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 523 din 21 mai 2004 „Despre aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.601 din 20 mai 2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.83-87, art.664).
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 630 din 28 iunie 2005 „Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Normativele de timp şi de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea examenelor de absolvire a treptelor de şcolaritate, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.601 din 20 mai 2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.92-94, art.689).
    4. Hotărîrea Guvernului nr. 810 din 10 iulie 2006 „Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.601 din 20 mai 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 106-111, art.842).
    5. Hotărîrea Guvernului nr. 275 din 13 aprilie 2010 „Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.601 din 20 mai 2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 56-57, art.343).