OIFPSA956/2015
ID intern unic:  361788
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 956
din  30.10.2015
cu privire la aprobarea formularului tipizat al Informației privind
taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere
internaţionale, autorizaţiilor multilaterale CEMT, carnetelor de
drum la autorizaţiile multilaterale CEMT, carnetelor cu
foi de parcurs (Interbus) (Forma IATRI 15)
Publicat : 06.11.2015 în Monitorul Oficial Nr. 302-305     art Nr : 2220
    Abrogat prin OSFS80 din 26.02.19, MO86-92/08.03.19 art.493; începînd cu perioada fiscală aferentă anului 2019

    MODIFICAT   
    OIFPS462 din 28.03.17, MO109-118/07.04.17 art.749; în vigoare 07.04.17

    NOTĂ:
    în textul anexelor la ordin sintagmele „Inspectoratul Fiscal de stat” și „Inspectoratul fiscal de stat teritorial” se substituie cu sintagma „subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat” prin OIFPS462 din 28.03.17, MO109-118/07.04.17 art.749; în vigoare 07.04.17


    Întru asigurarea administrării corecte și eficiente a taxei pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale, autorizaţiilor multilaterale CEMT, carnetelor de drum la autorizaţiile multilaterale CEMT, carnetelor cu foi de parcurs (Interbus), precum și în scopul executării prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea fondului rutier nr.720-XIII din 2 februarie 1996, pct. 1 lit. g) și pct. 34 ale Regulamentului cu privire la constituirea și utilizarea fondului rutier, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 893 din 26 iunie 1996 și pct. 9 al Regulamentului Agenției Naționale Transport Auto, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 539 din 23.04.2008,
ORDON:
    1. Se aprobă:
    a) Formularul tipizat „Informația privind taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale, autorizaţiilor multilaterale CEMT, carnetelor de drum la autorizaţiile multilaterale CEMT, carnetelor cu foi de parcurs (Interbus) (Forma IATRI 15)”, conform anexei nr. 1 la prezentul ordin;
    b) Instrucțiunea cu privire la modul de completare şi prezentare a formularului tipizat „Informația privind taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale, autorizaţiilor multilaterale CEMT, carnetelor de drum la autorizaţiile multilaterale CEMT, carnetelor cu foi de parcurs (Interbus) (Forma IATRI 15)”, conform anexei nr. 2 la prezentul ordin.
    2. Informația privind taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale, autorizaţiilor multilaterale CEMT, carnetelor de drum la autorizaţiile multilaterale CEMT, carnetelor cu foi de parcurs (Interbus) (Forma IATRI 15) vor fi prezentate de către Agenția Națională Transport Auto, începînd cu anul 2016, pentru perioada fiscală a anului 2015. Informația se prezintă anual, pînă la data de 25 ianuarie a anului următor celui de gestiune.
    3. Direcția generală metodologia impozitelor şi taxelor va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                     Ion PRISĂCARU

    Nr. 956. Chişinău, 30 octombrie 2015.


    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin OIFPS462 din 28.03.17, MO109-118/07.04.17 art.749; în vigoare 07.04.17]

Anexa nr. 2
la Ordinul IFPS
nr. 956 din 30.10.2015
INSTRUCŢIUNE
cu privire la modul de completare şi prezentare a formularului
tipizat „Informația
privind taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru
transporturi rutiere internaţionale,
autorizaţiilor multilaterale CEMT,
carnetelor de drum la autorizaţiile multilaterale CEMT,
carnetelor
cu foi de parcurs (Interbus) (Forma IATRI 15)”

I. Aspecte generale
    1. Informația privind taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale, autorizaţiilor multilaterale CEMT, carnetelor de drum la autorizaţiile multilaterale CEMT, carnetelor cu foi de parcurs (Interbus) (Forma IATRI 15) (în continuare – Informația) se prezintă de către Agenţia Naţională Transport Auto pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale, autorizaţiilor multilaterale CEMT, carnetelor de drum la autorizaţiile multilaterale CEMT, carnetelor cu foi de parcurs (Interbus).
    2. În Informație Agenţia Naţională Transport Auto, în mod obligatoriu, trebuie să indice:
    1) codul fiscal;
    2) denumirea;
    3) codul localităţii unde este înregistrat sediul – cod unic de identificare (4 semne) conform Clasificatorului unităţilor administrativ-teritoriale al Republicii Moldova (CUATM);
    4) subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în raza căruia este înregistrată autoritatea publică abilitată;
    5) data prezentării Informației (se reflectă data prezentării subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat);
    6) perioada fiscală – Informația (Forma IATRI 15) se prezintă anual, pînă la data de 25 ianuarie a anului următor celui de gestiune. Perioada fiscală se completează cu un cod, care are următoarea structură: P/AAAA (unde P – este codul perioadei fiscale care obţine valoarea A; AAAA – anul. Spre exemplu, pentru anul 2015 codul perioadei fiscale va avea următoarea structură – A/2015);
    7) semnătura conducătorului opțional autentificată prin ștampilă.
II. Completarea tabelului Informației privind taxa
pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere
internaţionale, autorizaţiilor multilaterale CEMT, carnetelor
de drum la autorizaţiile multilaterale CEMT, carnetelor cu
foi de parcurs
(Interbus) (Forma IATRI 15)

    3. În tabelul Informației privind taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale, autorizaţiilor multilaterale CEMT, carnetelor de drum la autorizaţiile multilaterale CEMT, carnetelor cu foi de parcurs (Interbus) (Forma IATRI 15) se indică:
    1) în col.1 – numărul curent al plătitorilor taxei;
    2) în col.2 – codul fiscal al plătitorului taxei;
    3) în col.3 – denumirea plătitorului taxei;
    4) în col.4 – adresa juridică a plătitorului taxei;
    5) în col.5 – data eliberării autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale, autorizaţiilor multilaterale CEMT, carnetelor de drum la autorizaţiile multilaterale CEMT, carnetelor cu foi de parcurs (Interbus);
    6) în col.6 – suma taxei pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale, autorizaţiilor multilaterale CEMT, carnetelor de drum la autorizaţiile multilaterale CEMT, carnetelor cu foi de parcurs (Interbus), calculată de către Agenţia Naţională Transport Auto (se indică în lei);
    7) în col.7 – suma taxei pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale, autorizaţiilor multilaterale CEMT, carnetelor de drum la autorizaţiile multilaterale CEMT, carnetelor cu foi de parcurs (Interbus), achitată de către plătitorii taxei (se indică în lei);
    8) în col.8 – termenul de valabilitate a autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale, autorizaţiilor multilaterale CEMT, carnetelor de drum la autorizaţiile multilaterale CEMT, carnetelor cu foi de parcurs (Interbus);
    9) în col.9 – data retragerii autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale, autorizaţiilor multilaterale CEMT, carnetelor de drum la autorizaţiile multilaterale CEMT, carnetelor cu foi de parcurs (Interbus).
    Informația cu privire la fiecare autorizație eliberată plătitorului taxei se reflectă din rînd nou. Numărul curent de rînduri se mărește după necesitate.
    Suma de control reprezintă indicatorul din coloana 7 a rîndului Total și trebuie să fie identică cu suma acumulată la conturile Agenţiei Naţionale Transport Auto din taxele pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale, autorizaţiilor multilaterale CEMT, carnetelor de drum la autorizaţiile multilaterale CEMT, carnetelor cu foi de parcurs (Interbus), pe parcursul perioadei de gestiune.
    Remarcă: Informația nu se va reflecta în modulul „Contul curent al contribuabilului” din cadrul Sistemului Informațional al Serviciului Fiscal de Stat.
    [Anexa nr.2 modificată prin OIFPS462 din 28.03.17, MO109-118/07.04.17 art.749; în vigoare 07.04.17]