HGO16/2017
ID intern unic:  368584
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 16
din  23.01.2017
pentru aprobarea proiectului  de hotărîre a Parlamentului
privind fondarea Rezervaţiei biosferei „Prutul de Jos”
Publicat : 27.01.2017 în Monitorul Oficial Nr. 24-29     art Nr : 54
    Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de hotărîre a Parlamentului privind fondarea  Rezervaţiei biosferei „Prutul de Jos”.

    PRIM-MINISTRU                                                        Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                                       Octavian Calmîc
    Ministrul mediului                                                         Valeriu Munteanu
    Ministrul justiţiei                                                           Vladimir Cebotari

    Nr. 16. Chişinău, 23 ianuarie 2017.


Proiect

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE
privind fondarea Rezervaţiei biosferei „Prutul de Jos”
    În scopul conservării spaţiilor geografice terestre şi/sau acvatice cu elemente şi formaţiuni fizico-geografice de importanţă naţională şi internaţională, care cuprind specii de plante şi animale indigene, specifice acestui teritoriu,
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art. 1. – Se fondează Rezervaţia biosferei „Prutul de Jos”, pe o suprafaţă de 14771,04 ha, în hotarele administrativ-teritoriale ale raionului Cahul, inclusiv pe localităţi: s.Crihana Veche (4661,64 ha), com. Manta (2911,31 ha), s.Vadul-lui-Isac (928,94 ha), s.Colibaşi (986,49 ha), s.Brînza (359,84 ha), s.Văleni (1199,59 ha), s.Slobozia Mare (2861,89 ha), s.Cîşliţa-Prut (314,58 ha), s.Giurgiuleşti (546,76).
    Art. 2. – Rezervaţia biosferei „Prutul de Jos” se subordonează autorităţii centrale pentru mediu prin intermediul Agenţiei „Moldsilva” şi se finanţează de la bugetul de stat, din mijloace speciale, din fonduri ecologice, din donaţii ale persoanelor fizice şi juridice, inclusiv străine, din alte mijloace.
    Art. 3. – În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, Guvernul: 
    va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta hotărîre;
    va elabora şi va aproba Regulamentul de funcţionare a Rezervaţiei biosferei „Prutul de Jos”.

    Preşedintele Parlamentului