OMFM21/2017
ID intern unic:  369099
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 21
din  02.02.2017
despre aprobarea formularului Dării de seamă privind
plata pentru emisiile de poluanți, deversări și depozitarea
deșeurilor şi a Instrucțiunii de completare a ei
Publicat : 24.02.2017 în Monitorul Oficial Nr. 60-66     art Nr : 313


ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr. 1192 din 17 februarie 2017
ministru____________ Vladimir Cebotari    Întru executarea prevederilor articolului 14 din Legea privind plata pentru poluarea mediului nr.1540-XIII din 25.02.1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.54-55, art.378), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1. Se aprobă:
    1) Formularul Dării de seamă privind plata pentru emisiile de poluanți, deversări și depozitarea deșeurilor, conform anexei nr.1 la prezentul ordin;
    2) Instrucțiunea de completare a Dării de seamă privind plata pentru emisiile de poluanți, deversări și depozitarea deșeurilor, conform anexei nr.2 la prezentul ordin.
    11. Prevederile prezentului ordin se aplică pentru perioadele de raportare ale anului 2017, inclusiv pentru dările de seamă corectate prezentate pentru perioadele de raportare ale anului 2017.
    [Pct.11 introdus prin OMF32 din 29.01.18, MO40-47/09.02.18 art.147]
    2. A asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANȚELOR                           Octavian ARMAŞU

    Nr. 21. Chişinău, 2 februarie 2017.

    anexa nr.1

    anexa nr.2