DPM88/2017
ID intern unic:  369518
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 88
din  22.03.2017
privind numirea în funcție a unor judecători
Publicat : 24.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 85-91     art Nr : 124
    MODIFICAT
    DP107-VIII din 29.03.17, MO103-108/31.03.17 art.153


    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Se numesc în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă, următorii:
    AVASILOAIE Tatiana   -    la Judecătoria Chișinău
    BOSÎI Dumitru                -    la Judecătoria Cahul
    BUZU Ecaterina              -    la Judecătoria Orhei
    CERBU Adrian               -    la Judecătoria Bălți
    CHIROȘCA Igor            -    la Judecătoria Strășeni
    COSTIUC Elena             -    la Judecătoria Comrat
    HOLBAN Radu              -    la Judecătoria Bălți.
    [Articolul unic modificat prin DP107-VIII din 29.03.17, MO103-108/31.03.17 art.153]

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                   Igor DODON

    Nr. 88-VIII. Chişinău, 22 martie 2017.