OMSMPS1408/2018
ID intern unic:  378565
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
ORDIN Nr. 1408
din  29.11.2018
cu privire la aprobarea listei
de verificare în domeniul
raporturilor de muncă
Publicat : 21.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 499-503     art Nr : 1797     Data intrarii in vigoare : 21.12.2018
    În temeiul art. 51  alin. (2) din Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător și în temeiul pct. 9 al Regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 694/2017,
ORDON:
    1. Se aprobă lista de verificare în domeniul raporturilor de muncă, ce cade sub incidența controlului de către Inspectoratul de Stat al Muncii, conform anexei.
    2. Lista de verificare în domeniul raporturilor de muncă aprobată se va publica în Monitorul Oficial al Republicii Moldova pe pagina web oficială a Inspectoratului de Stat al Muncii și în Registrul de stat al controalelor.
    3. Prezentul ordin va intra în vigoare din momentul publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    4. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Dumitru Stăvilă, directorul Inspectoratului de Stat al Muncii.

    MINISTRUL SĂNĂTĂȚII,
    MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE                                        Silvia RADU

    Nr. 1408. Chişinău, 29 noiembrie 2018.


    anexă