HCEC2302/2019
ID intern unic:  380486
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 2302
din  12.02.2019
cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea
Asociației obștești „Promo-LEX” pentru secțiile de votare constituite
în afara Republicii Moldova în vederea monitorizării alegerilor
parlamentare din 24 februarie 2019
Publicat : 31.05.2019 în Monitorul Oficial Nr. 178-184     art Nr : 923     Data intrarii in vigoare : 12.02.2019
    Asociația obștească „Promo-LEX” a înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers privind acreditarea a cinci persoane în calitate de observatori naționali în secțiile de votare constituite în afara Republicii Moldova pentru monitorizarea alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019.
    Conform statutului și calificării, Asociația obștească „Promo-LEX” se ocupă de apărarea drepturilor omului și a valorilor democratice.
    În temeiul art. 18 alin. (2) și art. 68 alin. (4) și alin. (6) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, pct. 5 și pct. 9 din Regulamentul privind statutul observatorilor și procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
    1. Se acreditează cinci persoane din partea Asociației obștești „Promo-LEX” pentru secțiile de votare constituite în afara Republicii Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019, conform anexei.
    2. Acreditarea în calitate de observator nu poate servi drept temei pentru obținerea ocumentelor de călătorie și de ședere în afara hotarelor Republicii Moldova.
    3. Persoanele acreditate în calitate de observatori naționali își vor desfășura activitatea în condițiile legislației Republicii Moldova.
    4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu respectarea prevederilor privind protecția datelor cu caracter personal.

    PREȘEDINTELE COMISIEI
    ELECTORALE CENTRALE                                    Alina RUSSU

    Secretar                                                                       Veaceslav Agrigoroae

    Nr. 2302. Chişinău, 12 februarie 2019.

Anexă
la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale

 nr. 2302 din 12 februarie 2019


Lista

 persoanelor acreditate din partea Asociației obștești „Promo-LEX”

în calitate de observatori naționali pentru secțiile de votare constituite

în afara Republicii Moldova în vedereamonitorizării alegerilor

parlamentare din 24 februarie 2019


Nr. d/o

Numele, prenumele

Seria, numărul actului de identitate

1.
Chetrușcă Viorel
 
2.
Pașcovschi Tatiana
 
3.
Toma Tiberius
 
4.
Țurcanu Livia
 
5.
Veselovscaia Elena