LPM273/1994
ID intern unic:  311641
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 273
din  09.11.1994
privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte
Publicat : 09.02.1995 în Monitorul Oficial Nr. 9     art Nr : 89     Data intrarii in vigoare : 09.02.1995

    MODIFICAT
   
LP36 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.251
    LP153 din 14.07.17, MO301-315/18.08.17 art.523
    LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284
    RMO306 din 16.09.16, MO306-313/16.09.16 pag.69
    LP151 din 01.07.16, MO265-276/19.08.16 art.573
   
LP118 din 02.06.16, MO247-255/05.08.16 art.521
    LP166 din 31.07.15, MO267-273/02.10.15 art.508
   
LP107 din 19.06.14, MO174-177/04.07.14 art.409
   
LP38 din 27.03.14, MO92-98/18.04.14 art.228
   
LP304 din 26.12.12, MO48/05.03.13 art.150; în vigoare 05.03.13
    LP287 din 14.12.12, MO10-14/18.01.13 art.47
    LP187 din 11.07.12, MO186-189/07.09.12 art.625; în vigoare 07.03.13
    LP284 din 28.12.11, MO30-33/10.02.12 art.93
    LP276 din 27.12.11, MO21-24/27.01.12 art.58
    LP151 din 15.07.11, MO131/12.08.11 art.403
    LP113 din 09.06.11, MO110-112/08.07.11 art.303
    LP58 din 01.04.11, MO65-68/22.04.11 art.167
   
LP135 din 01.07.10, MO131-134/30.07.10 art.449; în vigoare 01.01.11
   
LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35
   
LP24-XVI din 03.02.09, MO37-40/20.02.09 art.116
   
LP65-XVI din 27.03.08, MO86-87/16.05.08 art.302

   
LP266 -XVI din 07.12.07, MO203-206/28.12.07 art.790
   
LP335-XVI din 16.12.05, MO1-4/06.01.06 art.22
   
LP309-XVI din 01.12.05, MO176-181/30.12.05 art.871
   
LP195-XVI din 28.07.05, MO123-125/16.09.05 art.608
   
LP69-XVI din 05.05.05, MO74-76/27.05.05 art.317
    LP252-XV din 09.07.04, MO131/31.07.04 art.692; în vigoare 01.09.04
   
LP43 din 26.02.04, MO46-49/19.03.04 art.272
   
LP447 din 13.11.03, MO244-247/12.12.03 art.974; în vigoare 13.02.04
   
LP342 din 24.07.03, MO170/08.08.03 art.717
   
LP191 din 08.05.03, MO97/31.05.03 art.432
   
LP1452 din 08.11.02, MO169/12.12.02 art.1284
   
LP564 din 19.10.01, MO141/22.11.01 art.1097
   
LP565 din 19.10.01, MO133/08.11.01 art. 1016
   
LP1568-XIII din 26.02.98
   
LP960-XIII din 24.07.96


Parlamentul adoptă prezenta lege.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Actele de identitate
(1) Actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte sînt: toate tipurile de paşapoarte, de buletine de identitate, permisele de şedere, documentele de călătorie ale apatrizilor (Convenţia privind statutul apatrizilor din 28 septembrie 1954), ale refugiaţilor (Convenţia cu privire la statutul refugiaţilor din 28 iulie 1951) şi ale beneficiarilor de protecţie umanitară.
     
[Art.1 al.(1) modificat prin LP113 din 09.06.11, MO110-112/08.07.11 art.303]
[Art.1 al.(1) modificat prin LP266 -XVI din 07.12.07, MO203-206/28.12.07 art.790]
     (2) Paşapoartele, buletinele de identitate, permisele de şedere şi documentele de călătorie se consideră proprietate de stat.
(3) Paşapoartele, buletinele de identitate, permisele de şedere şi documentele de călătorie se întrebuinţează în calitate de acte de identitate în condiţiile prezentei legi şi ale altor acte normative ce reglementează întrebuinţarea lor.

     [Art.1 modificat prin LP447 din 13.11.03, MO244-247/12.12.03 art.974; în vigoare 13.02.04]
Capitolil II
TIPURILE ACTELOR DE IDENTITATE, ÎNTREBUINŢAREA,
DESCRIEREA LOR ŞI TERMENELE DE VALABILITATE
Articolul 2. Paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova,
                          documentul de călătorie
      [Art.2 titlul modificat prin LP113 din 09.06.11, MO110-112/08.07.11 art.303]
[Art.2 titlul în redacţia LP24-XVI din 03.02.09, MO37-40/20.02.09 art.116]
    (1) Paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova şi documentul de călătorie pentru apatrizi se eliberează cetăţenilor şi apatrizilor pentru ieşire şi intrare în Republica Moldova. Paşaportul şi documentul de călătorie pentru apatrizi pot fi eliberate de la naştere.
   
[Art.2 al.(1) modificat prin LP113 din 09.06.11, MO110-112/08.07.11 art.303]
    [Art.2 al.(1) modificat prin LP252-XV din 09.07.04, MO131/31.07.04 art.692; în vigoare 01.09.04]
    [Art.2 al.(2)-(5) excluse prin LP24-XVI din 03.02.09, MO37-40/20.02.09 art.116]
    [Art.2 al.(3) modificat prin LP65-XVI din 27.03.08, MO86-87/16.05.08 art.302]
    [Art.2 al.(3) modificat princat prin LP191 din 08.05.03, MO97/31.05.03 art.432]
    [Art.2 al.(3) modificat prin LP43 din 26.02.04, MO46-49/19.03.04 art.272]
    [Art.2 art.3 introdus prin LP1568-XIII din 26.02.98]
    [Art.2 al.(3) modificat prin LP565 din 19.10.01, MO133/08.11.01 art.1016]
    [Art.2 al.(5) modificat prin LP195 din 28.07.05, MO123/16.09.05 art.608]
    [Art.2 al.(5) modificat prin LP65-XVI din 27.03.08, MO86-87/16.05.08 art.302]
    [Art.2 al.(5) modificat prin LP69-XVI din 05.05.05, MO74-76/27.05.05 rt.317]
    [Art.2 al.(5) modificat prin LP43 din 26.02.04, MO46-49/19.03.04 art.272]
    [Art.2 al.(5) modificat prin LP342 din 24.07.03, MO170/08.08.03 art. 717]
    [Art.2 al.(5) modificat prin LP191 din 08.05.03, MO97/31.05.03 art.432]
    [Art.2 al.(5) modificat prin LP43 din 26.02.04, MO46-49/19.03.04 art.272]
    [Art.2 al.(5) modificat prin LP335 din 16.12.05, MO1/06.01.06 art.22]
    [Art.2 al.(5) modificat prin LP342 din 24.07.03, MO170/08.08.03 art. 717]
    [Art.2 al.(5) introdus prin LP1568-XIII din 26.02.98]
    [Art.2 al.(6) exclus prin LP252-XV din 09.07.04, MO131/31.07.04 art.692, al.(7)-(12) devin (6)-(11); în vigoare 01.09.04]

    (6) Documentul de călătorie se eliberează persoanelor cărora li s-a acordat statutul de refugiat sau protecţie umanitară, indiferent de vîrstă, pentru ieşire şi intrare în Republica Moldova. Denumirea documentului de călătorie se indică în limbile moldovenească, franceză şi engleză.
    [Art.2 al.(6) modificat prin LP113 din 09.06.11, MO110-112/08.07.11 art.303]

     [Art.2 al.(6) modificat prin
LP266 -XVI din 07.12.07, MO203-206/28.12.07 art.790]
[Art.2 al.(7) introdus prin LP447 din 13.11.03, MO244-247/12.12.03 art.974, al.(7)-(10) devin (8)-(11); în vigoare 13.02.04]
(7) Paşapoartele cetăţenilor Republicii Moldova şi documentele de călătorie conţin următoarele date:
     [Art.2 al.(7) modificat prin LP113 din 09.06.11, MO110-112/08.07.11 art.303]
     [Art.2 al.(7) modificat prin LP24-XVI din 03.02.09, MO37-40/20.02.09 art.116]
a) numărul şi seria;
b) denumirea statului care a eliberat paşaportul, documentul de călătorie
REPUBLICA MOLDOVA
REPUBLIC OF MOLDOVA
REPUBLIQUE DE MOLDOVA;
c) codul statului care a eliberat paşaportul, documentul de călătorie MDA;
d) codurile şi denumirile actelor:
PA - PAŞAPORT
(cu copertă de culoare roşie-vişinie);
      PC – DOCUMENT DE CĂLĂTORIE
               (Convenţia din 28 septembrie 1954)
                TRAVEL DOCUMENT
                (Convention of 28 september 1954)
                TITRE DE VOYAGE
                (Convention du 28 septembre 1954)
                (cu copertă de culoare roşie);
PT - DOCUMENT  DE  CĂLĂTORIE (Convenţia cu privire la statutul refugiaţilor din 28 iulie 1951)
TITRE DE VOYAGE (Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951)
TRAVEL  DOCUMENT (Convention relating to the Refugee Status of 28 July 1951)
(cu copertă de culoare maro);
      
PH - DOCUMENT DE CĂLĂTORIE (protecţie umanitară)
      
TITRE DE VOYAGE (protection humanitaire)
       TRAVEL DOCUMENT (humanitarian protection) (cu copertă de culoare sură);
   
[Art.2 al.(7), lit.d) modificată prin LP107 din 19.06.14, MO174-177/04.07.14 art.409]
    [Art.2 al.(7), lit.d) modificată prin LP113 din 09.06.11, MO110-112/08.07.11 art.303]
    [Art.2 al.(7), lit.d) modificată prin LP24-XVI din 03.02.09, MO37-40/20.02.09 art.116]
[Art.2 al.(7), lit.d) modificată prin LP266 -XVI din 07.12.07, MO203-206/28.12.07 art.790]
e) fotografia, care permite identificarea titularului;
      [Art.2 al.(7), lit.e) în redacţia LP309 din 01.12.05, MO176/30.12.05 art.871]
f) semnătura personală a titularului (reprezentantului legal), excepţie făcînd minorii  în vîrstă  de pînă  la 10 ani;
      [Art.2 al.(7), lit.f) modificată prin LP252-XV din 09.07.04, MO131/31.07.04 art.692; în vigoare 01.09.04]
g) numele de familie;
h) prenumele;
i) naţionalitatea (cetăţenia). Aceste date nu se indică în documentul de călătorie;
j) data naşterii;
k) numărul de identificare;
l) sexul;
m) locul naşterii;
n) data eliberării;
o) denumirea instituţiei care a eliberat paşaportul, documentul de călătorie;
p) termenul de valabilitate a paşaportului, documentului de călătorie;
r) datele biometrice (grupa sanguină, amprentele digitale, fotografia digitală).
    
[Art.2 al.(7), lit.r) în redacţia LP135 din 01.07.10, MO131-134/30.07.10 art.449; în vigoare 01.01.11]
      [Art.2 al.(7), lit.r) în redacţia LP309 din 01.12.05, MO176/30.12.05 art.871]
(8) Persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă (permanent sau temporar) şi copiii cu vîrstă de pînă la 12 ani sînt scutiţi de includerea obligatorie a amprentelor digitale în paşapoarte (documente de călătorie). În cazul în care prelevarea amprentelor digitale este temporar imposibilă, paşaportul (documentul de călătorie) se eliberează pe un termen de 12 luni.
      [Art.2 al.(8) în redacţia LP113 din 09.06.11, MO110-112/08.07.11 art.303]
     [Art.2 al.(8) în redacţia LP135 din 01.07.10, MO131-134/30.07.10 art.449; în vigoare 01.01.11]
[Art.2 al.(8) introdus prin LP309 din 01.12.05, MO176/30.12.05 art.871; în vigoare 01.04.06, al.(8)-(11) devin (9)-(12)]
(9) Paşapoartele cetăţenilor Republicii Moldova, şi documentele de călătorie se completează în limba de stat.
      [Art.2 al.(9) modificat prin LP113 din 09.06.11, MO110-112/08.07.11 art.303]
      [Art.2 al.(9) modificat prin LP24-XVI din 03.02.09, MO37-40/20.02.09 art.116]
[Art.2 al.(10) abrogat prin LP135 din 01.07.10, MO131-134/30.07.10 art.449; în vigoare 01.01.11]
      [Art.2 al.(10) modificat prin LP24-XVI din 03.02.09, MO37-40/20.02.09 art.116]
(11) Paşapoartele cetăţenilor Republicii Moldova şi documentele de călătorie pentru apatrizi se eliberează pe un termen de 7 ani, iar copiilor cu vîrstă de pînă la 7 ani – pe un termen de 4 ani.
      [Art.2 al.(11) în redacţia LP113 din 09.06.11, MO110-112/08.07.11 art.303]
      [Art.2 al.(11) în redacţia LP135 din 01.07.10, MO131-134/30.07.10 art.449; în vigoare 01.01.11]
      [Art.2 al.(11) modificat prin LP24-XVI din 03.02.09, MO37-40/20.02.09 art.116]
      [Art.2 al.(10)-(11) modificate prin LP309 din 01.12.05, MO176/30.12.05 art.871]
(12) Documentele de călătorie pentru refugiaţi se eliberează pe un termen de 5 ani. Documentul de călătorie pentru beneficiarii de protecţie umanitară se eliberează pe un termen de 3 ani.
     
[Art.2 al.(12) în redacţia LP151 din 01.07.16, MO265-276/19.08.16 art.573]
[Art.2 al.(12) în redacţia LP266 -XVI din 07.12.07, MO203-206/28.12.07 art.790]
      [Art.2 modificat prin LP447 din 13.11.03, MO244-247/12.12.03 de la 13.02.04]
Articolul 3. Buletinele de identitate. Permisul de şedere
(1) Buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova se eliberează cetăţenilor de la momentul naşterii pentru întrebuinţare pe teritoriul republicii sau peste hotarele ei, în conformitate cu acordurile internaţionale.
   
(11) Buletinul de identitate provizoriu se eliberează cetăţenilor Republicii Moldova, pentru întrebuinţare pe teritoriul ţării, în cazul:
    a) persoanei care a depus cerere privind eliberarea buletinului de identitate – pe perioada de confecţionare a acestuia;
    b) persoanei care nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea buletinului de identitate;
    c) persoanei social vulnerabile – pentru a beneficia de asistenţă socială, medicală sau juridică;
    d) persoanei care nu posedă act de identitate pentru efectuarea acţiunilor ce generează schimbarea sau retragerea buletinului de identitate;
    e) persoanei reţinute sau aflate în arest preventiv – la solicitarea organelor competente;
    f) persoanei care renunţă la numărul de identificare de stat şi la evidenţa automatizată în Registrul de stat al populaţiei.
   
[Art.3 al.(11) introdus prin LP187 din 11.07.12, MO186-189/07.09.12 art.625; în vigoare 07.03.13]
    (12) Pentru buletinul de identitate provizoriu, termenul de valabilitate se stabileşte de autoritatea emitentă şi nu poate depăşi un an, iar în cazul persoanelor care renunţă la numărul de identificare de stat şi la evidenţa automatizată în Registrul de stat al populaţiei, buletinul de identitate provizoriu se eliberează pe un termen de 10 ani.
    [Art.3 al.(12) introdus prin LP187 din 11.07.12, MO186-189/07.09.12 art.625; în vigoare 07.03.13]
(2) Buletinul de identitate pentru apatrizi se eliberează apatrizilor cărora li s-a recunoscut statutul de apatrid, precum şi celor cărora li s-a acordat dreptul de şedere permanentă în Republica Moldova pentru întrebuinţare pe teritoriul republicii.
    [Art.3 al.(2) modificat prin LP284 din 28.12.11, MO30-33/10.02.12 art.93]
    [Art.3 al.(2) modificat prin LP151 din 15.07.11, MO131/12.08.11 art.403]

  
  (3) Buletinul de identitate pentru refugiaţi se eliberează persoanelor cărora li s-a acordat statutul de refugiat, indiferent de vîrstă, pentru întrebuinţare pe teritoriul Republicii Moldova. Denumirea buletinului de identitate pentru refugiaţi se indică în limba de stat.
[Art.3 al.(3) modificat prin LP187 din 11.07.12, MO186-189/07.09.12 art.625; în vigoare 07.03.13]
   
[Art.3 al.(3) introdus prin LP447 din 13.11.03, MO244-247/12.12.03 art.974, al.(3)-(9) devin (4)-(10); în vigoare 13.02.04]
(31) Buletinul de identitate pentru refugiaţi se eliberează persoanelor cărora li s-a acordat statutul de refugiat, indiferent de vîrstă, pentru întrebuinţare pe teritoriul Republicii Moldova. Denumirea buletinului de identitate pentru refugiaţi se indică în limba de stat.
[Art.3 al.(31) modificat prin LP187 din 11.07.12, MO186-189/07.09.12 art.625; în vigoare 07.03.13]
[Art.3 al.(31) introdus prin LP266 -XVI din 07.12.07, MO203-206/28.12.07 art.790]
(4) Permisul de şedere provizorie se eliberează străinului căruia i s-a acordat sau i s-a prelungit, după caz, dreptul de şedere provizorie în Republica Moldova.
      [Art.3 al.(4) în redacţia LP151 din 15.07.11, MO131/12.08.11 art.403]
(41) Permisul de şedere permanentă se eliberează străinului, cu excepţia apatrizilor, căruia i s-a acordat dreptul de şedere permanentă în Republica Moldova.
      [Art.3 al.(41) introdus prin LP151 din 15.07.11, MO133/12.08.11 art.403]
      (5) Buletinele de identitate de orice fel şi permisele de şedere conţin următoarele date:
a) numărul actului;
b) denumirea statului care a eliberat buletinul de identitate sau permisul de şedere
REPUBLICA MOLDOVA
[Art.3 al.(5), lit.b) modificată prin LP187 din 11.07.12, MO186-189/07.09.12 art.625; în vigoare 07.03.13]
c) denumirea instituţiei care a eliberat buletinul de identitate sau permisul de şedere;
d) codurile şi denumirile actelor:
    CA – BULETIN DE IDENTITATE;
    CC – BULETIN DE IDENTITATE PENTRU APATRIZI;
    BP – BULETIN DE IDENTITATE PROVIZORIU;
    RI –  BULETIN DE IDENTITATE PENTRU REFUGIAŢI;
    IH –  BULETIN DE IDENTITATE PENTRU BENEFICIARII DE PROTECŢIE UMANITARĂ;
    CR – PERMIS DE ŞEDERE PERMANENTĂ;
    IR – PERMIS DE ŞEDERE PROVIZORIE PENTRU CETĂŢENI STRĂINI;
    IC – PERMIS DE ŞEDERE PROVIZORIE PENTRU APATRIZI
    [Art.3 al.(5), lit.b) în redacţia LP187 din 11.07.12, MO186-189/07.09.12 art.625; în vigoare 07.03.13]
    [Art.3 al.(5)  lit.d) modificată LP151 din 15.07.11, MO133/12.08.11 art.403]
[Art.3 al.(5), lit.d) modificată prin LP266 -XVI din 07.12.07, MO203-206/28.12.07 art.790]
[Art.3 al.(5) lit.d) modificată prin LP447 din 13.11.03, MO244-247/12.12.03 de la 13.02.04]
e) fotografia, care permite identificarea titularului;
[Art.3 al.(5), lit.e) în redacţia LP309 din 01.12.05, MO176/30.12.05 art.871]
f) semnătura persoanlă a tituarului (reprezentantului legal);
g) numele de familie;
h) prenumele;
    i) cetăţenia. Această informaţie nu se indică în buletinul de identitate şi în permisul de şedere provizorie pentru apatrizi, în buletinul de identitate pentru refugiaţi şi în buletinul de identitate pentru beneficiarii de protecţie umanitară;
    [Art.3 al.(5), lit.i) în redacţia LP187 din 11.07.12, MO186-189/07.09.12 art.625; în vigoare 07.03.13]
   
[Art.3 al.(5), lit.i) modificată prin LP266 -XVI din 07.12.07, MO203-206/28.12.07 art.790]
    [Art.3 al.(5), lit.i) modificată prin LP447 din 13.11.03, MO244-247/12.12.03; în vigoare 13.0.04]

j) data naşterii;
    k) numărul de identificare de stat. Această informaţie nu se indică în buletinul de identitate provizoriu al persoanei care renunţă la numărul de identificare de stat şi la evidenţa automatizată în Registrul de stat al populaţiei;
    [Art.3 al.(5), lit.k) în redacţia LP187 din 11.07.12, MO186-189/07.09.12 art.625; în vigoare 07.03.13]
l) sexul;
    m) reşedinţa şi perioada acesteia. În cazul buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova, buletinului de identitate pentru apatrizi, permisului de şedere permanentă şi buletinului de identitate pentru refugiaţi, această informaţie se indică în fişa de însoţire la aceste acte, eliberată în acest scop;
    [Art.3 al.(5), lit.m) în redacţia LP187 din 11.07.12, MO186-189/07.09.12 art.625; în vigoare 07.03.13]
n) data eliberării;
o) numărul actului de identitate naţional (pentru permisele de şedere);
    [Art.3 al.(5), lit.o) în redacţia LP187 din 11.07.12, MO186-189/07.09.12 art.625; în vigoare 07.03.13]
p) termenul de valabilitate a actului;
r) domiciliul şi data înregistrării (cu excepţia permiselor de şedere provizorie şi a buletinului de identitate pentru beneficiarii de protecţie umanitară);
    [Art.3 al.(5), lit.r) în redacţia LP187 din 11.07.12, MO186-189/07.09.12 art.625; în vigoare 07.03.13]
s) datele biometrice (grupa sanguină);
    [Art.3 al.(5), lit.s) modificată prin LP187 din 11.07.12, MO186-189/07.09.12 art.625; în vigoare 07.03.13]
t) numele, prenumele, semnătura persoanei responsabile şi ştampila autorităţii emitente (pentru buletinele de identitate provizorii);
    [Art.3 al.(5), lit.t) modificată prin LP187 din 11.07.12, MO186-189/07.09.12 art.625; în vigoare 07.03.13]
u) date privind identitatea persoanei (în buletinele de identitate pentru refugiaţi şi pentru beneficiarii de protecţie umanitară).
[Art.3 al.(5), lit.u) modificată prin LP266 -XVI din 07.12.07, MO203-206/28.12.07 art.790]
      [Art.3 al.(5), lit.u) introdus prin LP4P47 din 13.11.03, MO244-247/12.12.03; în vigoare 13.02.04]
(6) Buletinele de identitate şi permisele de şedere se completează în limba de stat.
      [Art.3 al.(6) în redacţia LP187 din 11.07.12, MO186-189/07.09.12 art.625; în vigoare 07.03.13]
[Art.3 al.(6) modificat prin LP266 -XVI din 07.12.07, MO203-206/28.12.07 art.790]
      [Art.3 al.(6) modificat prin LP447 din 13.11.03, MO244-247/12.12.03; în vigoare 13.02.04]
[Art.3 al.(6) introdus prin LP960-XIII din 24.07.96]
(7) Denumirea cîmpurilor informaţionale din buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova se indică în limba de stat şi în limba rusă.
    [Art.3 al.(7) în redacţia LP187 din 11.07.12, MO186-189/07.09.12 art.625; în vigoare 07.03.13]
[Art.3 al.(7) introdus prin LP960-XIII din 24.07.96]
(8) Dacă în limba maternă a titularului buletinului de identitate se foloseşte un alt caracter decît cel latin, atunci la redarea numelui şi a prenumelui în de stat ortografierea se face conform normelor gramaticale ale limbii de stat de transliterare a numelor străine. Numele şi prenumele străinilor în permisele de şedere şi în buletinele de identitate nu se traduc, dar se transcriu în conformitate cu datele din paşaportul naţional sau din documentul de călătorie introduse pe baza grafiei latine.
    [Art.3 al.(8) modificat prin LP187 din 11.07.12, MO186-189/07.09.12 art.625; în vigoare 07.03.13]
(9) În buletinele de  identitate cu termen de valabilitate de la naştere pînă  la 10 ani  nu sînt necesare fotografia şi semnătura personală a titularului.
(10) Buletinele de identitate se eliberează pe termen de valabilitate:
a) de la naştere pînă la 10 ani;
b) de la 10 pînă la 16 ani;
c) de la 16 pînă la 25 ani;
d) de la 25 pînă la 45 ani;
e) de la 45 - pe viaţă.
(11) Buletinele de identitate pentru refugiaţi se eliberează pe un termen de 5 ani.
[Art.3 al.(11) introdus prin LP447 din 13.11.03, MO244-247/12.12.03, al.(10)-(12) devin (12)-(14); în vigoare 13.02.04]
(111) Buletinele de identitate pentru beneficiarii de protecţie umanitară se eliberează pe termen de 3 ani.
   
[Art.6 al.(111) modificat prin LP151 din 01.07.16, MO265-276/19.08.16 art.573]
[Art.6 al.(111) modificat prin LP266 -XVI din 07.12.07, MO203-206/28.12.07 art.790]
(12) Valabilitatea permisului de şedere provizorie este limitată la perioada pentru care s-a acordat sau, după caz, s-a prelungit dreptul de şedere provizorie în Republica Moldova al titularului. Permisul de şedere provizorie se reînnoieşte de fiecare dată cu ocazia prelungirii dreptului de şedere provizorie.
      [Art.3 al.(12) în redacţia LP151 din 15.07.11, MO133/12.08.11 art.403]
      [Art.3 al.(10) introdus prin LP1452 din 08.11.02, MO169/12.12.02 art.1284]
(121) Permisul de şedere permanentă se eliberează pe perioada valabilităţii actului de identitate naţional şi se reînnoieşte succesiv.
      [Art.3 al.(121) introdus prin LP151 din 15.07.11, MO133/12.08.11 art.403]
      [Art.3 al.(13) abrogat prin LP151 din 15.07.11, MO133/12.08.11 art.403]
[Art.3 al. (11)  în redacţia LP564 din 19.10.01, MO141/22.11.2001 art. 1097]
(14) În permisele de şedere provizorie pentru străini se indică suplimentar:
    [Art.3 al.(14), lit.a) abrogată prin LP187 din 11.07.12, MO186-189/07.09.12 art.625; în vigoare 07.03.13]
   
   c) scopul şederii;
       d) instituţia, organizaţia sau persoana gazdă.
      [Art.3 al.(14) în redacţia LP151 din 15.07.11, MO133/12.08.11 art.403]
[Art.3 al.(14) în redacţia LP960-XIII din 24.07.96]
Capitolul II1
PAŞAPOARTELE DIPLOMATICE ŞI PAŞAPOARTELE
DE SERVICIU
    Articolul 31. Paşaportul diplomatic
    (1) Paşaportul diplomatic este actul de identitate eliberat de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene persoanelor care deţin exclusiv cetăţenia Republicii Moldova pentru ieşire şi intrare în Republica Moldova în vederea îndeplinirii unor misiuni diplomatice şi consulare sau altor funcţii oficiale peste hotare în interesul statului sau, în cazurile strict prevăzute de legislaţie, în vederea însoţirii unor categorii de persoane care au dreptul la paşaport diplomatic de către alte persoane stipulate în prezenta lege, precum şi pentru utilizare în calitate de act de identificare pe teritoriul Republicii Moldova sau pe teritoriul altor state în virtutea postului deţinut sau specificului funcţiilor pe care le exercită.
    (2) Paşapoarte  diplomatice se eliberează următoarelor categorii de persoane:
    a) Preşedintelui Republicii Moldova;
    b) Preşedintelui Parlamentului;
    c) Primului-ministru;
    d) deputaţilor în Parlament;
    e) preşedintelui Adunării Populare a Găgăuziei;
    f) membrilor Guvernului;
    g) preşedintelui Curţii Constituţionale;
    h) preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii;
    i) preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie;
   
i1) Avocatului Poporului, Avocatului Poporului pentru drepturile copilului;
    [Art.31al.(2), lit.i1) introdusă prin LP166 din 31.07.15, MO267-273/02.10.15 art.508]
    j) preşedintelui Curţii de Conturi;
    k) Procurorului General;
    l) directorului general al Serviciului Vamal;
    [Art.31 al.(2), lit.m) abrogată prin LP304 din 26.12.12, MO48/05.03.13 art.150; în vigoare 05.03.13]
   
n) directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate;
    o) consilierilor Preşedintelui Republicii Moldova;
    o1) secretarului general al Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova;
   
[Art.31al.(2), lit.o1) introdusă prin LP287 din 14.12.12, MO10-14/18.01.13 art.47]
    p) secretarului general al Guvernului;
    [Art.31al.(2), lit.p) în redacţia LP58 din 01.04.11, MO65-68/22.04.11 art.167]
   
p1) secretarului general al Parlamentului;
    [Art.31al.(2), lit.p1) introdusă prin LP58 din 01.04.11, MO65-68/22.04.11 art.167]
   
q) Guvernatorului Băncii Naţionale a Moldovei;
    r) consilierului Primului-ministru în domeniul cooperării externe;
    s) personalului diplomatic al aparatului central al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene;
    t) personalului diplomatic şi consular al misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova peste hotare;
    u) personalului diplomatic al misiunilor Republicii Moldova de pe lîngă organismele internaţionale, precum şi reprezentanţilor Republicii Moldova în organismele internaţionale;
    v) curierilor diplomatici;
    w) soţiilor/soţilor Preşedintelui Republicii Moldova, Preşedintelui Parlamentului, Primului-ministru, ministrului afacerilor externe şi integrării europene;
    x) soţiilor/soţilor, copiilor pînă la vîrsta de 18 ani, precum şi persoanelor inapte de muncă, indiferent de vîrstă, aflate la întreţinerea persoanelor menţionate la lit.t) şi u), cu excepţia reprezentanţilor Republicii Moldova în organismele internaţionale, care domiciliază împreună cu ele în perioada aflării lor în serviciul diplomatic;
    y) cetăţenilor Republicii Moldova care au ocupat funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, de Preşedinte al Parlamentului, de Prim-ministru, de Preşedinte al Prezidiului Sovietului Suprem al R.S.S.Moldoveneşti, precum şi soţiilor/soţilor acestora;
    [Art.31al.(2), lit.y) modificată prin LP287 din 14.12.12, MO10-14/18.01.13 art.47]
    z) cetăţenilor Republicii Moldova care au rangul diplomatic de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Moldova, precum şi soţiilor/soţilor acestora;
    z1) Mitropolitului Chişinăului şi al întregii Moldove;
    z2) reprezentantului permanent al Guvernului Republicii Moldova (Agentului guvernamental) la Curtea Europeană a Drepturilor Omului;
    z3) preşedintelui Camerei de Comerţ şi Industrie;
    z4) conducătorilor de instituţii numiţi de Parlament.
    Articolul 32. Paşaportul de serviciu
    (1) Paşaportul de serviciu este actul de identitate eliberat de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene persoanelor care deţin exclusiv cetăţenia Republicii Moldova pentru ieşire şi intrare în Republica Moldova în vederea îndeplinirii unor funcţii de serviciu peste hotare sau, în cazurile strict prevăzute de legislaţie, în vederea însoţirii unor categorii de persoane care au dreptul la paşaport de serviciu de către alte persoane stipulate în prezentul articol, precum şi pentru utilizare în calitate de act de identificare pe teritoriul Republicii Moldova sau pe teritoriul altor state în virtutea postului deţinut sau specificului funcţiilor pe care le exercită.
    (2) Paşapoarte de serviciu se eliberează următoarelor categorii de persoane:
    a) şefilor direcţiilor şi serviciilor Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova;
    b) şefilor direcţiilor Secretariatului Parlamentului;
    [Art.32al.(2), lit.b) modificată prin LP58 din 01.04.11, MO65-68/22.04.11 art.167]
  
  c) consilierilor Preşedintelui Parlamentului şi vicepreşedinţilor Parlamentului;
    c1) secretarului general adjunct al Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova;
    [Art.32al.(2), lit.c1) introdusă prin LP287 din 14.12.12, MO10-14/18.01.13 art.47]
    d) secretarilor generali adjuncţi ai Guvernului;
    [Art.32al.(2), lit.d) în redacţia LP58 din 01.04.11, MO65-68/22.04.11 art.167]
  
  e) consilierilor Primului-ministru (cu excepţia persoanelor prevăzute la art.31 alin.(2) lit.r)), consilierilor prim-viceprim-ministrului şi viceprim-ministrului;
    f) şefilor direcţiilor Cancelariei de Stat;
    [Art.32al.(2), lit.f) modificată prin LP58 din 01.04.11, MO65-68/22.04.11 art.167]
  
 
g) secretarilor generali de stat;
    [Art.32al.(2), lit.g) în redacția LP153 din 14.07.17, MO301-315/18.08.17 art.523]
    h) conducătorilor şi locţiitorilor conducătorilor organelor centrale de specialitate de pe lîngă Guvern, cu excepţia persoanelor prevăzute la art.31 alin.(2) lit.l) şi m);
    i) judecătorilor Curţii Constituţionale;
    j) vicepreşedinţilor Curţii Supreme de Justiţie;
    k) adjuncţilor Procurorului General;
    l) adjuncţilor directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate;
    m) viceguvernatorilor Băncii Naţionale a Moldovei;
    n) vicepreşedintelui şi membrilor Curţii de Conturi;
    n1) vicepreşedinţilor şi membrilor Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare;
    [Art.32al.(2), lit.n1) introdusă prin LP287 din 14.12.12, MO10-14/18.01.13 art.47]
   
n2) vicepreşedinţilor şi membrilor Plenului Consiliului Concurenţei;
    [Art.32al.(2), lit.n2) introdusă prin LP38 din 27.03.14, MO92-98/18.04.14 art.228]
    o) preşedintelui Comisiei Electorale Centrale;
   
p) adjuncților Avocatului Poporului, secretarului general al Oficiului Avocatului Poporului;
   
[Art.32al.(2), lit.p) în redacția LP166 din 31.07.15, MO267-273/02.10.15 art.508]
    q) vicepreşedinţilor Adunării Populare a Găgăuziei şi vicepreşedinţilor Comitetului Executiv al Găgăuziei;
    r) primarilor municipiilor, preşedinţilor raioanelor;
    s) personalului administrativ-tehnic din cadrul subdiviziunilor aparatului central al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene care nu are ranguri diplomatice în perioada deplasărilor de serviciu peste hotare;
    t) personalului administrativ-tehnic şi de serviciu al misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova peste hotare;
    u) personalului administrativ-tehnic şi de serviciu al misiunilor Republicii Moldova de pe lîngă organismele internaţionale;
    v) soţiilor/soţilor, copiilor pînă la vîrsta de 18 ani, precum şi persoanelor inapte de munca, indiferent de vîrstă, aflate la întreţinerea persoanelor menţionate la lit.t) şi u), care domiciliază împreună cu ele în perioada aflării lor în serviciul diplomatic;
    w) preşedintelui şi vicepreşedinţilor Comitetului Naţional Olimpic;
    x) preşedintelui Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova;
    y) preşedintelui Confederaţiei Naţionale a Patronatului din Republica Moldova;
    z)
preşedintelui şi vicepreşedinţilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei;
   
[Art.32al.(2), lit.z) modificată prin LP36 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.251]
    z1) funcţionarilor Direcţiei principale Agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiţiei, cu excepţia personalului tehnic;
    z2) şefului Departamentului Poliţiei de Frontieră.
    [Art.32 al.(2), lit.z2) introdusă prin LP304 din 26.12.12, MO48/05.03.13 art.150; în vigoare 05.03.13]
    Articolul 33. Utilizarea paşapoartelor diplomatice şi a
                          paşapoartelor de serviciu, termenele
                          de valabilitate şi alte prevederi
    (1) Paşapoartele diplomatice şi cele de serviciu vor fi utilizate strict, conform destinaţiei, în vederea realizării scopurilor pentru care acestea au fost eliberate.
    (2) Dreptul de deţinere a paşaportului diplomatic ori a celui de serviciu apare din momentul numirii sau alegerii persoanei în funcţia prevăzută la art.31 sau art.32, sau din momentul în care persoana cade sub incidenţa art.31 sau art.32. Dreptul de deţinere a paşaportului diplomatic sau a celui de serviciu încetează în momentul încheierii mandatului funcţiei prevăzute la art.31 sau art.32 ori în momentul în care persoana nu mai cade sub incidenţa art.31 sau art.32.
    (3) Paşaportul diplomatic şi cel de serviciu se eliberează pentru o perioadă de pînă la 5 ani.
    [Art.33 al.(3) modificat prin LP276 din 27.12.11, MO21-24/27.01.12 art.58]
    (4) Copiii menţionaţi la art. 31 alin. (2) lit. x) şi art. 32 alin. (2) lit. v) beneficiază de paşaport diplomatic sau de paşaport de serviciu de la naştere.
    [Art.33 al.(4) în redacţia LP276 din 27.12.11, MO21-24/27.01.12 art.58]
    (5) Modul şi termenele de eliberare, anulare, retragere şi depozitare a paşaportului diplomatic şi a celui de serviciu se reglementează de Guvern.
    [Art.33 al.(5) în redacţia LP276 din 27.12.11, MO21-24/27.01.12 art.58]
    (51) La depunerea cererii pentru eliberarea paşaportului diplomatic sau de serviciu, solicitantul este supus procedurii de prelevare a amprentelor digitale în conformitate cu cerinţele stabilite de Guvern.
    [Art.33 al.(51) introdus prin LP276 din 27.12.11, MO21-24/27.01.12 art.58]
    (52) Persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă (permanent sau temporar) şi copiii cu vîrstă de pînă la 12 ani sînt scutiţi de includerea obligatorie a amprentelor digitale în paşapoartele diplomatice şi de serviciu. În cazul în care prelevarea amprentelor digitale este temporar imposibilă, paşaportul diplomatic şi de serviciu se eliberează pe un termen de valabilitate de 12 luni.
    [Art.33 al.(52) introdus prin LP276 din 27.12.11, MO21-24/27.01.12 art.58]
    (6) Paşaportul diplomatic şi cel de serviciu conţin următoarele date:
    a) numărul şi seria;
    b) denumirea statului care a eliberat paşaportul:
  REPUBLICA MOLDOVA
        REPUBLIC OF MOLDOVA
        REPUBLIQUE DE MOLDOVA;
    c) codul statului care a eliberat paşaportul – MDA;
    d) codurile şi denumirile actelor:
PD – PAŞAPORT DIPLOMATIC
               DIPLOMATIC PASSPORT
               PASSEPORT DIPLOMATIQUE (cu copertă de culoare neagră);
     PS – PAŞAPORT DE SERVICIU
                OFFICIAL PASSPORT
                PASSEPORT DE SERVICE (cu copertă de culoare verde);
    e) o fotografie care permite identificarea titularului;
    f) semnătura personală a titularului (reprezentantului legal), exceptînd minorii în vîrstă de pînă la 10 ani;
    g) numele de familie;
    h) prenumele;
    i) naţionalitatea (cetăţenia);
    j) data naşterii;
    k) numărul de identificare;
    l) sexul;
    m) locul naşterii;
    n) data eliberării;
    o) denumirea instituţiei care a eliberat paşaportul;
    p) termenul de valabilitate a paşaportului;
    r) datele biometrice (grupa sangvină, amprentele digitale, fotografia digitală).
    [Art.33 al.(6), lit.r) introdusă prin LP276 din 27.12.11, MO21-24/27.01.12 art.58]
     (7) Titularul paşaportului diplomatic sau al paşaportului de serviciu este obligat să predea paşaportul pe care îl deţine la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene în termen de 5 zile lucrătoare de la întoarcerea din deplasarea în străinătate care a determinat necesitatea folosirii paşaportului diplomatic sau a celui de serviciu.
    (8) Prevederile alin.(7) nu se aplică persoanelor prevăzute la art.31 alin.(2) lit.a)–i), t), u), w), x), y), şi z) şi persoanelor prevăzute la art.32 alin.(2) lit.a)–g), t), u), şi v).
    (9) În cazul nerespectării prevederilor alin.(7), Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene privează titularul paşaportului diplomatic sau al celui de serviciu de dreptul de deţinere a acestuia pentru o perioadă de 1 an.
    (10) La solicitarea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi autorităţile administraţiei publice locale, precum şi alte instituţii în cadrul cărora activează persoanele care au dreptul la paşapoarte diplomatice şi de serviciu sînt obligate, în termen de 3 zile lucrătoare, să acorde în scris informaţii referitoare la utilizarea paşapoartelor diplomatice şi de serviciu.
    [Capitolul II1 introdus prin LP24-XVI din 03.02.09, MO37-40/20.02.09 art.116]
Capitolul III
MODUL DE ELIBERARE ŞI DE RIDICARE
A ACTELOR DE IDENTITATE
Articolul 4. Modul de eliberare a actelor de identitate
(1) Modul de perfectare şi eliberare a actelor de identitate se stabileşte de Guvern.
      [Art.4 al.(1) în redacţia LP113 din 09.06.11, MO110-112/08.07.11 art.303]
(11) Perfectarea şi eliberarea actelor de identitate se asigură de Agenția Servicii Publice, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare.
    [Art.4 al.(11) modificat prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
      [Art.4 al.(11) introdus prin LP113 din 09.06.11, MO110-112/08.07.11 art.303]
     
(12) Tarifele la serviciile prestate în domeniul perfectării și eliberării actelor de identitate și metodologia de calculare a acestora sînt stabilite de către Guvern.
    [Art.4 al.(12) în redacția LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
      [Art.4 al.(12) introdus prin LP113 din 09.06.11, MO110-112/08.07.11 art.303]
   
(13) Actele de identitate se eliberează în temeiul unei cereri depuse de către solicitant la autoritatea competentă în modul stabilit. În situații speciale se admite depunerea cererii de către alte persoane, și anume:
    a) în cazul minorilor, al persoanelor lipsite de capacitatea de exerciţiu sau cu capacitatea de exerciţiu limitată, în calitate de solicitant acţionează reprezentantul legal al acestora, cu condiţia prezenţei obligatorii a persoanei reprezentate. În noţiunea de minor nu se încadrează persoanele care au dobîndit capacitatea de exerciţiu deplină pînă la împlinirea vîrstei de 18 ani în condiţiile art. 20 alin. (2) şi (3) din Codul civil al Republicii Moldova;
    b) în cazul copiilor separaţi de părinţi, asupra cărora nu a fost instituită tutela ori curatela sau care sînt beneficiari ai serviciilor sociale de plasament (casă de copii de tip familial, casă comunitară, centru de plasament temporar, alte tipuri de instituţii rezidenţiale), cererea se depune de către autoritatea tutelară sau, respectiv, de către administraţia instituţiei în cauză;
    c) în cazul persoanelor imobilizate, al persoanelor aflate la tratament prin constrîngere, al persoanelor aflate în arest preventiv sau în detenţie, cererea poate fi depusă prin reprezentant;
    d) în situaţiile în care persoana este internată într-o instituţie medicală și se află în stare gravă (inconştientă, în comă), actul de identitate se eliberează la cererea persoanei care acţionează în interesul acesteia: membru de familie, rudă, iar în lipsa acestora, în urma demersului autorităţii administraţiei publice locale sau al instituţiei medicale în cauză;
    e) în cazul persoanelor cu tulburări psihice (boli mintale sau deficienţe mintale), aflate la întreţinere în instituţii psihoneurologice, actul de identitate se eliberează în urma demersului instituţiei respective.
    [Art.4 al.(13), lit.e) modificată prin RMO306 din 16.09.16, MO306-313/16.09.16 pag.69]
    [Art.4 al.(13) în redacţia LP118 din 02.06.16, MO247-255/05.08.16 art.521]
    [Art.4 al.(13) în redacţia LP187 din 11.07.12, MO186-189/07.09.12 art.625; în vigoare 07.03.13]
    [Art.4 al.(13) introdus prin LP113 din 09.06.11, MO110-112/08.07.11 art.303]
   
(14) În cazul în care se solicită buletinul de identitate ce conţine mijloacele semnăturii electronice şi certificatele cheilor publice nu se admite depunerea cererii prin reprezentant.», iar ghilimele din fața alineatului (15) se omit.
    [Art.4 al.(14) modificat prin RMO306 din 16.09.16, MO306-313/16.09.16 pag.69]
    [Art.4 al.(14) în redacţia LP118 din 02.06.16, MO247-255/05.08.16 art.521]
   
(15) Cererea pentru eliberarea actului de identitate se respinge în cazul în care solicitantul a prezentat informaţii frauduloase sau documentele prezentate sînt insuficiente, conţin divergenţe, sînt nevalabile ori se constată că nu sînt autentice.
    [Art.4 al.(15) introdus prin LP118 din 02.06.16, MO247-255/05.08.16 art.521]
    (16) Cererea pentru eliberarea paşaportului sau a documentului de călătorie se respinge şi în cazurile în care solicitantului i se suspendă dreptul la libera circulaţie în străinătate, şi anume în cazul în care:
    a) solicitantul prezintă pericol pentru securitatea naţională;
    b) solicitantul execută o pedeapsă penală privativă de libertate în temeiul unei hotărîri a instanţei de judecată a Republicii Moldova;
    c) în cadrul unui proces de urmărire penală sau de judecare a cauzei penale pe teritoriul Republicii Moldova, solicitantul este anunţat în căutare de către organul abilitat sau are aplicată una din măsurile preventive conform Codului de procedură penală, după cum urmează:
    – obligarea de a nu părăsi localitatea;
    – obligarea de a nu părăsi ţara;
    – transmiterea sub supraveghere a militarului;
    – transmiterea sub supraveghere a minorului;
    – arestul la domiciliu;
    – arestul preventiv;
    – liberarea provizorie sub control judiciar sau pe cauţiune, cu obligaţia de a nu părăsi localitatea;
    d) solicitantului i-au fost aplicate măsuri de constrîngere cu caracter medical, în condiţiile legii penale;
    e) solicitantul are interdicţie de a părăsi ţara în temeiul unei încheieri a instanţei de judecată, conform Codului de executare.
    [Art.4 al.(16) introdus prin LP118 din 02.06.16, MO247-255/05.08.16 art.521]
    (17) Pentru a pune în executare măsurile prevăzute la alin.(16), autorităţile care au dispus aplicarea lor au obligaţia de a le comunica autorităţii emitente a actelor de identitate.
    [Art.4 al.(17) modificat prin RMO306 din 16.09.16, MO306-313/16.09.16 pag.69]
    [Art.4 al.(17) introdus prin LP118 din 02.06.16, MO247-255/05.08.16 art.521]
    (18) Respingerea neîntemeiată a cererii pentru eliberarea actului de identitate poate fi contestată în modul stabilit de Legea contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000.
    [Art.4 al.(18) introdus prin LP118 din 02.06.16, MO247-255/05.08.16 art.521]
    (19) Termenul de examinare a cererilor pentru eliberarea actelor de identitate este de pînă la 30 de zile calendaristice, iar în cazul în care există motive întemeiate pentru o examinare suplimentară, autoritatea competentă îl prelungeşte cu cel mult o lună.
    [Art.4 al.(19) introdus prin LP118 din 02.06.16, MO247-255/05.08.16 art.521]
   
(2) Titularii  achită în mod legal costul actelor de identitate şi cheltuielile ce ţin de operaţiunile de eliberare a acestora.
(3) La perfectarea actelor de identitate organul competent este în drept să ceară date suplimentare privind titularul.
    (31) La depunerea cererii pentru eliberarea paşaportului sau a documentului de călătorie, solicitantul este supus procedurii de prelevare a amprentelor digitale de către
Agenția Servicii Publice de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Republicii Moldova în alte state în conformitate cu cerinţele stabilite de Guvern.
    [Art.4 al.(31) modificat prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
    [Art.4 al.(31) modificat prin LP187 din 11.07.12, MO186-189/07.09.12 art.625; în vigoare 17.03.13]
    [Art.4 al.(31) modificat prin LP276 din 27.12.11, MO21-24/27.01.12 art.58]
    [Art.4 al.(31) introdus prin LP113 din 09.06.11, MO110-112/08.07.11 art.303]
(4) Actul de identitate se înmînează contra semnătură personal titularului sau reprezentantului lui legal ori reprezentantului împuternicit prin procură. La cererea solicitantului, actul se expediază prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire. Buletinul de identitate care conţine mijloacele semnăturii electronice şi certificatele cheilor publice nu se înmînează prin reprezentant sau prin scrisoare recomandată.
[Art.4 al.(4) modificat prin LP118 din 02.06.16, MO247-255/05.08.16 art.521]
[Art.4 al.(4) în redacţia LP187 din 11.07.12, MO186-189/07.09.12 art.625; în vigoare 07.03.13]
(5) Cetăţenii Republicii Moldova au dreptul să deţină concomitent două paşapoarte valabile cu condiţia ca datele personale ale titularului, conținute în acestea, să fie identice. Această prevedere nu se aplică în cazul pașaportului diplomatic sau al pașaportului de serviciu.
[Art.4 al.(5) introdus prin LP118 din 02.06.16, MO247-255/05.08.16 art.521]
[Art.4 al.(5) exclus prin LP252-XV din 09.07.04, MO131/31.07.04 art.692;  în vigoare 01.09.04]
Articolul 5. Actele de identitate nevalabile
(1) Se consideră nevalabile actele de identitate:
a) cu ajutorul cărora nu poate fi indentificat titularul;
b) modificate nelegitim sau cele ce urmează a fi modificate;
c) în care lipsesc unele date reglementate legal sau care nu corespund adevărului;
d) al căror termen de valabilitate a exprirat;
e) ce nu corespund statutului juridic al titularului;
   
f) ce conţin numărul de identificare de stat al persoanei fizice şi ai căror titulari au renunţat la acest număr şi la evidenţa automatizată în Registrul de stat al populaţiei;
    [Art.5 al.(1), lit.f) introdusă prin LP118 din 02.06.16, MO247-255/05.08.16 art.521]
   
g) care au fost deteriorate, declarate pierdute sau furate.
    [Art.5 al.(1), lit.g) introdusă prin LP118 din 02.06.16, MO247-255/05.08.16 art.521]
    (2) Persoanele nu pot deține concomitent mai multe acte de identitate valabile de același tip, cu excepția prevăzută la art. 4 alin. (5).
    [Art.5 al.(2) introdus prin LP118 din 02.06.16, MO247-255/05.08.16 art.521; alineatul unic devine al.(1)]
   
(3) Actul de identitate sau menţiunile de pe fişa de însoţire la acesta sînt nule de drept în cazul în care actul a fost eliberat/mențiunile au fost aplicate în baza unui document ulterior anulat ori despre care s-a constatat că era nul, fals ori falsificat sau în baza unei informaţii frauduloase.
    Nulitatea actului de identitate sau a menţiunilor de pe fişa de însoţire la acesta se constată de către instanţa de judecată sau de către autoritatea emitentă din oficiu, sau ca urmare a sesizărilor persoanelor interesate.
    [Art.5 al.(3) introdus prin LP118 din 02.06.16, MO247-255/05.08.16 art.521]
    Articolul 6.  Retragerea şi distrugerea actelor
                           de identitate
    (1) În cazul în care actele de identitate sînt false, falsificate sau sînt obţinute prin fraudă, precum şi în alte cazuri prevăzute expres de legislaţia în vigoare, actele respective sînt retrase de către autorităţile competente.
    (2) Actele de identitate ce urmează a fi schimbate, prezentate la depunerea cererii sau, după caz, la înmînarea documentului nou, sînt anulate şi restituite titularului conform procedurii stabilite de Guvern.
    (3) Actele de identitate nevalabile, retrase de către autorităţile competente şi cele predate de titulari sau de persoanele terţe, sînt distruse de către autoritatea emitentă în modul stabilit de Guvern.
[Art.6 în redacția LP118 din 02.06.16, MO247-255/05.08.16 art.521]
[Art.6 al.(3) introdus prin LP309 din 01.12.05, MO176/30.12.05 art.871]
Capitolul IV
OBLIGAŢIUNI ŞI RESPONSABILITĂŢI
Articolul 7. Obligaţiunea de a deţine buletine de identitate
Cetăţenii Republicii Moldova şi apatrizii care domiciliază permanent în Republica Moldova sînt obligaţi să deţină de la naştere buletine de identitate, iar refugiaţii şi beneficiarii de protecţie umanitară, în termen de 10 zile de la acordarea statutului de refugiat protecţiei umanitare, sînt obligaţi să obţină buletine de identitate sau să le deţină de la naştere.
[Art.7 modificat prin LP266 -XVI din 07.12.07, MO203-206/28.12.07 art.790]
      [Art.7 modificat prin LP447 din 13.11.03, MO244-247/12.12.03 art.974; în vigoare13.02.04]

    Articolul 8. Obligaţiunile titularului de acte
Titularul de acte este obligat:
a) să prezinte persoanelor oficiale din organele competente, la cerere, actul de identitate;
    [Art.8 lit.b) abrogată prin LP118 din 02.06.16, MO247-255/05.08.16 art.521]
c) să comunice fără întîrziere organelor competente despre pierderea sau găsirea actului de identitate.
Articolul 9. Răspunderea pentru încălcarea prezentei legi
(1) Se consideră încălcare a prezentei legi:
a) transmiterea către altă persoană a paşaportului sau a altui act de identitate ori a unei părţi a acestuia în scopul comiterii de acţiuni ilegale;
b) sustragerea, distrugerea, deteriorarea sau dosirea actelor de identitate;
c) falsificarea, vînzarea sau întrebuinţarea actelor de identitate false;
d) nerespectarea regulilor sistemului de paşapoarte;
e) comunicarea tardivă despre pierderea sau găsirea actelor de identitate;
f) comunicarea de informaţii vădit false pentru a fi introduse în actele de identitate;
g) neprezentarea actelor de identitate la cererea persoanelor oficiale din organele competente;
     h) eschivarea de la controlul actelor de identitate în timpul efectuării controlului pentru trecerea frontierei de stat;
    [Art.9 al.(1), lit.h) în redacţia LP304 din 26.12.12, MO48/05.03.13 art.150; în vigoare 05.03.13]
    i) întrebuinţarea actelor de identitate nevalabile, inclusiv a celor găsite;   
j) refuzul neîntemeiat al organelor competente de a elibera acte de identitate;
k) faptul premeditat ce a produs scoaterea din uz a Registrului de stat al populaţiei;
l) extragerea nelegală a datelor despre titularii actelor de identitate din banca de date.
      m) ridicarea ilegală de către persoana cu funcţie de răspundere a actului de identitate, luarea sau predarea acestuia drept garanţie.
      [Art.9 al.(1), lit.m) introdusă prin LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35]
(2) Aceste şi alte încălcări ale prezentei legi atrag după sine răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                     Petru LUCINSCHI

Chişinău, 9 noiembrie 1994.
Nr. 273-XIII.