LPA451/2001*
ID intern unic:  313293
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 451
din  30.07.2001
privind reglementarea prin licenţiere
 a activităţii de întreprinzător
*
Publicat : 18.02.2005 în Monitorul Oficial Nr. 26-28     art Nr : 95
    Abrogată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17

    MODIFICAT
   
LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537
    LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284
    LP34 din 17.03.17, MO109-118/07.04.17 art.165; în vigoare 30.05.17
    LP296 din 22.12.16, MO9-18/13.01.17 art.34
    LP292 din 16.12.16, MO2-8/06.01.17 art.5
   
LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755
    LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577
    LP127 din 09.06.16, MO193-203/08.07.16 art.419
   
LP109 din 27.05.16, MO204-205/12.07.16 art.439
   
LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16
    LP70 din 14.04.16, MO128-133/13.05.16 art.270
    LP37 din 19.03.15, MO94-97/17.04.15 art.145
    LP158 din 18.07.14, MO238-246/15.08.14 art.547; în vigoare 15.08.14
    LP129 din 11.07.14, MO223-230/08.08.14 art.493
   
LP109 din 19.06.14, MO209-216/25.07.14 art.449; în vigoare 25.01.15
    LP43 din 27.03.14, MO99-102/25.04.14 art.247
    LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222
   
LP262 din 16.11.12, MO6-9/11.01.13 art.30; în vigoare 11.02.13
    LP127 din 08.06.12, MO177-180/24.08.12 art.586
    LP158 din 05.07.12, MO155-159/27.07.12 art.514; în vigoare 27.07.12
   
LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12
    LP42 din 17.03.11, MO46-52/01.04.11 art.107
   
HCC5 din 18.02.11, MO34-36/04.03.11 art.7; în vigoare 18.02.11
    LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 10.11.10
   
LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443
    LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10
    LP9-XVI din 03.02.09, MO55-56/17.03.09 art.157
    LP313-XVI din 26.12.08, MO12-15/27.01.09 art.36
    LP181-XVI din 10.07.08, MO140-142/01.08.08 art.576, în vigoare 01.11.08
    LP115-XVI din 22.05.08, MO106/17.06.08 art.407
    LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376
    LP241-XVI din 15.11.07, MO51-54/14.03.08 art.155
    LP202-XVI din 26.07.07, MO141-145/07.09.07 art.599
    LP130-XVI din 07.06.07, MO94-97/06.07.07 art.418
    LP63-XVI din 16.03.07, MO51-53/13.04.07 art.243
    LP291-XVI din 06.10.06, MO168-169/27.10.06 art.766
    LP34-XVI din 24.02.06, MO75-78/19.05.06 art.312
    LP262-XVI din 27.10.05, MO157-160/25.11.05 art.784
    LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611; în vigoare 01.01.06

    Titlul legii în redacţia LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376

    *Republicată în temeiul Hotărîrii Parlamentului nr.1546-XIII din 25.02.1998 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.26-27, art.176.
    Modificată şi completată prin Legile:
    1) nr.1044-XV din 08.05.2002 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.63-64, art.499;
    2) nr.1114-XV din 06.06.2002 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.74, art.616;
    3) nr.1179-XV din 28.06.2002 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.117-119, art.948;
    4) nr.1265-XV din 19.07.2002 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.117-119, art.954;
    5) nr.1542-XV din 13.12.2002 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 185-189, art.1412;
    6) nr.149-XV din 27.03.2003 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.77-79, art.352;
    7) nr.203-XV din 15.05.2003 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.99-103, art.440;
    8) nr.250-XV din 19.06.2003 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.149, art.602;
    9) nr.333-XV din 24.07.2003 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.200-203, art.773;
    10) nr.430-XV din 31.10.2003 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.239-242, art.956;
    11) nr.454-XV din 14.11.2003 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.22-25, art.131;
    12) nr.482-XV din 04.12.2003 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.6-12, art.48;
    13) nr.87-XV din 25.03.2004 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.64-66, art.348;
    14) nr.176-XV din 03.06.2004 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.108-111, art.572;
    15) nr.214-XV din 24.06.2004 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.132-137, art.698

   
NOTĂ:
   
În textul legii, sintagmele „Camera de Licențiere” și „Camera”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice” la forma gramaticală corespunzătoare prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284
    În cuprinsul legii, cuvintele „suspendare temporară” se substituie cu cuvîntul „suspendare” prin LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articolul 1. Destinaţia şi sfera de aplicare a prezentei
                        legi
    (1) Prezenta lege determină cadrul juridic, organizatoric şi economic de reglementare prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, stabileşte genurile de activitate supuse reglementării prin licenţiere şi este orientată spre asigurarea respectării condiţiilor, stabilite prin lege pentru desfăşurarea genurilor de activitate supuse reglementării prin licenţiere.
    (2) Modul de eliberare, prelungire, reperfectare, suspendare, reluare a valabilităţii şi retragere a licenţelor, de eliberare a copiilor şi duplicatelor, de ţinere a dosarelor de licenţiere şi a registrelor de licenţiere, controlul asupra respectării de către titularii de licenţă a condiţiilor de licenţiere şi aplicarea măsurilor şi sancţiunilor respective pentru genurile de activitate pe piaţa financiară bancară şi nebancară sînt prevăzute de legile ce reglementează expres aceste genuri de activitate.
    [Art.1 în redacţia LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vogoare 10.11.10]
    [Art.1 în redacţia LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]
   
[Art.1 modificat prin LP130-XVI din 07.06.07, MO 94-97/06.07.07 art.418; în vigoare 01.10.08]
    Articolul 2. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni:
    licenţă - act administrativ cu caracter permisiv, eliberat de autoritatea de licenţiere în procesul de reglementare a activităţii de întreprinzător, ce atestă dreptul titularului de licenţă de a desfăşura, pentru o perioadă stabilită, genul de activitate indicat în aceasta, integral sau parţial, cu respectarea obligatorie a condiţiilor de licenţiere;
    solicitant de licenţă - persoană juridică sau fizică, înregistrată în modul stabilit în Republica Moldova în calitate de întreprindere sau de organizaţie, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, precum şi persoană fizică ce poate practica unele genuri de activitate supuse licenţierii în temeiul unor alte acte legislative, care depune la autoritatea de licenţiere declaraţie şi documentele necesare eliberării licenţei;
    titular de licenţă - persoană juridică sau fizică ce a obţinut licenţă;
    condiţii de licenţiere - totalitatea cerinţelor şi condiţiilor stabilite prin legile ce reglementează expres activităţile licenţiate, a căror respectare este obligatorie pentru solicitantul şi titularul de licenţă la desfăşurarea genului respectiv de activitate;
   
licenţiere - totalitatea procedurilor de reglementare a activităţii de întreprinzător legate de eliberarea, prelungirea, reperfectarea, suspendarea, reluarea valabilităţii şi retragerea licenţelor, eliberarea copiilor şi duplicatelor acestora, ţinerea dosarelor de licenţiere şi a registrelor de licenţe, controlul asupra respectării de către titularii de licenţe a condiţiilor de licenţiere, adoptarea prescripţiilor privind lichidarea încălcărilor ce ţin de condiţiile de licenţiere;
    [Art.2 noţiunea modificată prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 10.11.10]
    aprobare tacită - fapt prin care se consideră că licenţa este eliberată, reperfectată dacă autoritatea de licenţiere nu răspunde solicitantului de licenţă la declaraţia pentru eliberarea licenţei, la cererea de reperfectare a licenţei în termenele şi în condiţiile prevăzute de prezenta lege sau de legile ce reglementează expres activităţile licenţiate;
    registrul licenţelor - totalitatea informaţiilor cu privire la licenţele eliberate, reperfectate, suspendate, reînnoite şi retrase;
    ghişeu unic - procedură prin care autoritatea de licenţiere, în colaborare cu alte autorităţi publice ori instituţii abilitate prin lege cu funcţii de reglementare şi de control, verifică autenticitatea informaţiei prezentate de solicitantul/titularul de licenţă şi/sau remite actele recepţionate autorităţilor de specialitate pentru aprobare, în cazurile în care legislaţia prevede aprobarea lor, în regim on-line, prin intermediul reţelelor electronice la care are acces autoritatea de licenţiere, sau în alt mod stabilit de aceste autorităţi, fără implicarea în acest proces a solicitantului/titularului de licenţă.
   
[Art.2 noțiunea în redacţia LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]
   
e-licenţiere – serviciu electronic de licenţiere ce oferă posibilitatea pentru solicitanţii sau titularii de licenţă, prin intermediul unei interfeţe web, să expedieze on-line declaraţii de eliberare/prelungire sau cereri de reperfectare a licenţelor şi să recepţioneze electronic confirmarea privind aprobarea sau respingerea solicitării, procedură cu valoare juridică echivalentă celei prevăzute de prezenta lege;
    [Art.2 noţiunea introdusă prin LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222]
    suspendarea licenţei – privarea titularului de licenţă, pe un termen stabilit, de dreptul de a desfăşura un anumit gen de activitate, conform procedurii prevăzute de lege;
    [Art.2 noţiunea introdusă prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 10.11.10]
    retragerea licenţei – privarea titularului de licenţă de dreptul de a desfăşura un anumit gen de activitate, conform procedurii prevăzute de lege
    [Art.2 noţiunea introdusă prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 10.11.10]
    Articolul 3. Principiile de bază ale licenţierii
    Principiile de bază ale licenţierii sînt:
    a) asigurarea egalităţii în drepturi şi a intereselor legitime ale tuturor întreprinderilor, organizaţiilor, persoanelor fizice;
    b) transparenţa actelor necesare iniţierii şi/sau desfăşurării afacerii;
    c) stabilirea unui mod unic de licenţiere pe teritoriul Republicii Moldova;
    d) transparenţa decizională în domeniul licenţierii;
    e) previzibilitatea procesului de licenţiere;
    f) reglementarea materială şi procedurală prin acte legislative a condiţiilor şi procedurilor de licenţiere;
    g) declararea de către solicitantul de licenţă a răspunderii sale pentru autenticitatea documentelor prezentate autorităţii de licenţiere şi pentru respectarea condiţiilor de licenţiere la desfăşurarea genului de activitate pentru care se solicită licenţa;
    [Art.3 lit.g) modificată prin LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222]
    h) neimplicarea de către autoritatea de licenţiere a solicitantului/titularului de licenţă în procesul de verificare, aprobare a actelor, stabilite de lege spre recepţionare, verificare sau aprobare, conform principiului ghişeului unic;
    i) aprobarea tacită în cazul depăşirii de către autoritatea de licenţiere a termenului stabilit pentru eliberarea, prelungirea, reperfectarea licenţei şi în lipsa unei comunicări scrise din partea acesteia, cu excepţiile prevăzute de prezenta lege sau de legile ce reglementează expres activităţile licenţiate;
    [Art.3 lit.i) modificată prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 10.11.10]
    j) echitabilitatea (proporţionalitatea) dintre interesele societăţii şi drepturile întreprinzătorilor la efectuarea controlului asupra respectării condiţiilor de licenţiere, precum şi la suspendarea/retragerea licenţelor.
   
[Art.3 în redacţia LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]
    Articolul 4. Criteriile de determinare a genurilor de
                        activitate supuse reglementării prin 
                        licenţiere
    La genurile de activitate supuse reglementării prin licenţiere se atribuie genurile de activitate care corespund unuia sau ambelor criterii indicate la lit.a) şi b), coroborate cu criteriul stabilit la lit.c), şi anume:
    a) implicarea utilizării resurselor limitate ale statului;
    b) necesitatea stabilirii condiţiilor şi cerinţelor speciale de activitate, precum şi verificării respectării acestora pe parcursul activităţii, pentru excluderea prejudicierii drepturilor, intereselor legitime şi sănătăţii cetăţenilor, mediului înconjurător şi securităţii statului;
    c) licenţierea nu dublează alte proceduri de reglementare, stabilite de lege pentru alocarea resurselor limitate ale statului şi/sau asigurarea respectării condiţiilor şi cerinţelor speciale pentru excluderea prejudicierii drepturilor, intereselor legitime şi sănătăţii cetăţenilor, mediului înconjurător şi securităţii statului.
   
[Art.4 în redacţia LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]
    Articolul 5. Politica statului în domeniul reglementării
                       prin licenţiere a activităţii de întreprinzător
    (1) Politica statului în domeniul reglementării prin licenţiere a activităţii de întreprinzător este promovată de Ministerul Economiei.
    [Art.5 al.(1) modificat prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 10.11.10]
    [Art.5 al.(1) modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
    (2) În scopul realizării activităţilor atribuite conform prezentei legi în competenţa Ministerului Economiei, acesta îndeplineşte următoarele atribuţii:
    [Art.5 al.(2) modificat prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 10.11.10]
    [Art.5 al.(2) modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
    a) monitorizează modul de implementare a prezentei legi de către autorităţile de licenţiere şi prezintă semestrial rapoarte în acest sens Parlamentului şi Guvernului;
    b) generalizează experienţa din domeniul reglementării prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, elaborează şi promovează propuneri privind perfecţionarea legislaţiei în domeniul reglementării prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, în conformitate cu principiile stabilite în Legea nr.235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător;
    c) verifică şi avizează rapoartele privind analiza impactului de reglementare a proiectelor de acte normative ce vizează reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, cu consultarea obligatorie a sectorului privat.
    (3) Autorităţile de licenţiere, stabilite în prezenta lege, participă la promovarea politicii statului şi îndeplinesc atribuţiile respective în domeniul reglementării prin licenţiere a activităţii de întreprinzător în limitele prevederilor prezentei legi, precum şi ale legilor ce reglementează expres activităţile licenţiate.
   
[Art.5 în redacţia LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]
   [Art.5 modificat prin LP130-XVI din 07.06.07, MO94-97/06.07.07 art.418]
    Articolul 6. Autorităţile de licenţiere
    (1) Autorităţile de licenţiere sînt:
    a) Agenția Servicii Publice;
    b) Banca Naţională a Moldovei;
    c) Comisia Naţională a Pieţei Financiare;
    d) Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică;
    e) Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei;
    f) Consiliul Coordonator al Audiovizualului.
    (2) Autorităţile de licenţiere reglementează prin licenţiere genurile de activitate conform competenţelor stabilite la art.8.
   
[Art.6 în redacţia LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]
    [Art.6 modificat prin LP130-XVI din 07.06.07, MO 94-97/06.07.07, art.418]
    [Art.6 modificat prin LP262 din 27.10.05, MO157/25.11.05 art.784]
    Articolul 7. Agenția Servicii Publice
    (1) Agenţia Servicii Publice este o instituție publică fondată de Guvern, care își desfășoară activitatea în modul stabilit de Guvern.
    [Art.7 al.(1) în redacția LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
    [Art.7 al.(1) modificat prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 10.11.10]
    [Art.7 al.(1) modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
    (2) În scopul realizării activităţilor atribuite conform prezentei legi în competenţa Camerei, aceasta îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) eliberează, prelungeşte, reperfectează, reia valabilitatea licenţelor, eliberează copii şi duplicate ale acestora, realizează acţiunile prevăzute de lege pentru suspendarea, retragerea, recunoaşterea nevalabilităţii licenţelor;
    [Art.7 al.(2), lit.a) modificată prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 10.11.10]
   
a1) eliberează, prelungeşte şi reperfectează licenţele prin serviciul e-licenţiere;
    [Art.7 al.(2), lit.a1) introdusă prin LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222]
    b) organizează controlul asupra respectării de către titularii de licenţe a condiţiilor de licenţiere;
    c) asigură verificarea corespunderii solicitantului condiţiilor de licenţiere în baza declaraţiei pentru eliberarea licenţei şi a documentelor anexate, dacă legile care reglementează activitatea pentru care se solicită licenţa nu stabilesc expres verificarea încadrării solicitantului în condiţiile de licenţiere la faţa locului;
    [Art.7 al.(2), lit.c) în redacţia LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 10.11.10]
    d) emite prescripţii privind lichidarea încălcărilor ce ţin de condiţiile de licenţiere;
    [Art.7 al.(2), lit.d) modificată prin LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222]
    e) ţine dosarele de licenţiere, inclusiv recepţionate prin intermediul serviciului e-licenţiere, şi registrul de licenţiere;
    [Art.7 al.(2), lit.e) modificată prin LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222]
   
e1) gestionează şi asigură funcţionalitatea serviciului e-licenţiere;
    [Art.7 al.(2), lit.e1) introdusă prin LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222]
   
e2) suspendă  eliberarea, prelungirea şi reperfectarea licenţelor prin intermediul serviciului e-licenţiere în cazurile în care:
    – serviciul respectiv este nefuncțional;
    – în sistemul informațional al serviciului respectiv au fost depistate date eronate; 
    – se constată o tentativă de manipulare tendențioasă a serviciului e-licenţiere;
    [Art.7 al.(2), lit.e2) introdusă prin LP296 din 22.12.16, MO9-18/13.01.17 art.34]
    f) comandă şi păstrează formularele de licenţă;
    [Art.7 al.(2), lit.f) abrogată prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 10.11.10]
    g) generalizează experienţa din domeniul de competenţă şi prezintă Ministerului Economiei propunerile respective;
    [Art.7 al.(2), lit.g) modificată prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 10.11.10]
    [Art.7 al.(2), lit.g) modificată prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
    h) prezintă Ministerului Economiei dări de seamă anuale privind activitatea sa în domeniul reglementării prin licențiere a activității de întreprinzător.
    [Art.7 al.(2), lit.h) modificată prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
    [Art.7 al.(2), lit.h) modificată prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 10.11.10]
    [Art.7 al.(2), lit.h) modificată prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
    (3) Deciziile Camerei pot fi contestate în instanţa judecătorească.
   
[Art.7 în redacţia LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]
    Articolul 8. Genurile de activitate supuse reglementării
                        prin licenţiere
    (1) Se supun reglementării prin licenţiere următoarele genuri de activitate:
    a) de către Agenția Servicii Publice:
    1) activitatea de audit;
    2) activitatea de evaluare a bunurilor imobile; 
    [Art.8 al.(1), lit.a) pct.3) abrogat prin LP127 din 09.06.16, MO193-203/08.07.16 art.419]
    4) activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase; funcţionarea caselor de amanet;
    [Art.8 al.(1), lit.a) pct.5) abrogat prin LP292 din 16.12.16, MO2-8/06.01.17 art.5]
    [Art.8 al.(1), lit.a) pct.5) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    6) importul şi păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea şi comercializarea angro a producţiei alcoolice şi/sau a berii importate;
    7) fabricarea alcoolului etilic, a berii și a producţiei alcoolice, cu excepţia vinului, produselor obţinute pe bază de must şi a produselor vitivinicole aromatizate în sensul Legii viei şi vinului nr. 57/2006, şi/sau păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a berii și a producţiei alcoolice, cu excepţia vinului, produselor obţinute pe bază de must şi a produselor vitivinicole aromatizate în sensul Legii viei şi vinului nr. 57/2006, produse de producătorii autohtoni;
    [Art.8 al.(1), lit.a) pct.7) în redacția LP34 din 17.03.17, MO109-118/07.04.17 art.165; în vigoare 30.05.17]
    [Art.8 al.(1), lit.a) pct.7) în redacţia LP262 din 16.11.12, MO6-9/11.01.13 art.30; în vigoare 11.02.13]
    8) importul articolelor de tutun; importul şi/sau prelucrarea industrială a tutunului; fabricarea articolelor din tutun şi/sau comercializarea angro a articolelor din tutun şi a tutunului fermentat;
    9) activitatea farmaceutică veterinară şi/sau asistenţa veterinară (cu excepţia activităţii desfăşurate de serviciul veterinar de stat);
    [Art.8 al.(1), lit.a) pct.10) abrogat prin LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577]
    [Art.8 al.(1), lit.a) pct.10) în redacția LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222]
    11) transportul rutier contra cost;
    [Art.8 al.(1), lit.a) pct.11) în redacția LP70 din 14.04.16, MO128-133/13.05.16 art.270]
   
111) activitatea de autogară;
    [Art.8 al.(1), lit.a) pct.111) introdus prin LP127 din 09.06.16, MO193-203/08.07.16 art.419]
    12) activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări;
    13) construcţiile de clădiri şi/sau construcţiile inginereşti, instalaţiile şi reţelele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările;
    14) extragerea substanţelor minerale utile şi/sau îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile;
    15) activitatea topogeodezică şi/sau cartografică;
    [Art.8 al.(1), lit.a) pct.15) modificat prin LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222]
    16) colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată;
    17) importul şi/sau fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanţelor şi materialelor chimice toxice, a articolelor şi produselor chimice de menaj;
   
[Art.8 al.(1), lit.a) pct.18) abrogat prin LP127 din 09.06.16, MO193-203/08.07.16 art.419]
    19) activitatea particulară de detectiv sau de pază;
    20) montarea şi/sau reglarea, asistenţa tehnică a sistemelor automate de semnalizare şi de stingere a incendiilor, precum şi de protecţie a clădirilor împotriva fumului şi de înştiinţare în caz de incendiu;
    21) producerea, asamblarea, importul şi/sau exportul, reexportul, comercializarea armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă şi repararea armelor cu destinaţie civilă;
    22) producerea, importul, exportul, reexportul, comercializarea, depozitarea materialelor explozive şi/sau efectuarea lucrărilor cu explozibil de uz civil;
    [Art.8 al.(1), lit.a) pct.22) în redacția LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222]
    23) producerea, asamblarea, importul, exportul, reexportul, depozitarea, comercializarea articolelor pirotehnice şi/sau prestarea serviciului „Spectacole pirotehnice şi focuri de artificii” cu articole pirotehnice de divertisment de destinaţie profesională;
    [Art.8 al.(1), lit.a) pct.23) modificat prin LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222]
    24) importul, exportul, proiectarea, producerea şi comercializarea mijloacelor criptografice şi tehnice de protecţie a informaţiei, mijloacelor tehnice speciale pentru obţinerea ascunsă a informaţiei; prestarea serviciilor în domeniul protecţiei criptografice şi tehnice a informaţiei (cu excepţia activităţii desfăşurate de autorităţile publice învestite cu acest drept prin lege);
    25) activitatea farmaceutică;
    [Art.8 al.(1), lit.a) pct.25) în redacția LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222]
    26) importul, fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică şi/sau reparaţia dispozitivelor medicale şi/sau a opticii;
    [Art.8 al.(1), lit.a) pct.26) în redacția LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222]
    27) acordarea asistenţei medicale de către instituţiile medico-sanitare private;
    [Art.8 al.(1), lit.a) pct.27) în redacția LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222]
    28) activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi/sau în străinătate, activitatea de încadrare/înscriere a studenţilor în programe de schimb educaţional-cultural care prevăd componenta de angajare remunerată în cîmpul muncii pe o perioadă determinată de timp, în perioada vacanţei de vară;
    [Art.8 al.(1), lit.a) pct.28) modificat prin LP127 din 08.06.12, MO177-180/24.08.12 art.586]
    29) activitatea de turism;
   
[Art.8 al.(1), lit.a) pct.30) abrogat prin LP127 din 09.06.16, MO193-203/08.07.16 art.419]
    31) activitatea magazinelor duty-free, inclusiv pentru deservirea corpului diplomatic;
    32) activitatea de broker vamal;
    321) activitatea de instruire a personalului din domeniul transportului rutier;
    [Art.8 al.(1), lit.a) pct.321) introdus prin LP109 din 19.06.14, MO209-216/25.07.14 art.449; în vigoare 25.01.15]
   
322) activitatea în domeniul jocurilor de noroc: întreținerea cazinourilor;
    [Art.8 al.(1), lit.a) pct.322) introdus prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
    b) de către Banca Naţională a Moldovei:
    33) activitatea băncilor;
    [Art.8 al.(1), lit.b) pct.33) în redacția LP43 din 27.03.14, MO99-102/25.04.14 art.247]
   
331) activitatea unităţilor de schimb valutar (altele decît băncile);
    [Art.8 al.(1), lit.b) pct.331) introdus prin LP43 din 27.03.14, MO99-102/25.04.14 art.247]
    332) activitatea de prestare a serviciilor de plată de către societăţile de plată, societăţile emitente de monedă electronică, furnizorii de servicii poştale;
    [Art.8 al.(1), lit.b) pct.332) introdus prin LP43 din 27.03.14, MO99-102/25.04.14 art.247] 
    333) activitatea de emitere de monedă electronică de către societăţile emitente de monedă electronică;
    [Art.8 al.(1), lit.b) pct.333) introdus prin LP43 din 27.03.14, MO99-102/25.04.14 art.247]
    c) de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare:
    34) activitatea asigurătorilor (reasigurătorilor), brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare;
    35) activitatea de gestiune a activelor fondurilor nestatale de pensii;
    36) activitatea asociaţiilor de economii şi împrumut;
    37) activitatea profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare;
    38) activitatea birourilor istoriilor de credit;
    d) de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică:
    39) importul şi comercializarea cu ridicata şi/sau cu amănuntul a benzinei, motorinei şi/sau a gazului lichefiat la staţiile de alimentare;
    391) producerea combustibilului regenerabil;
    [Art.8 al.(1), lit.d) pct.391) introdus prin LP109 din 27.05.16, MO204-205/12.07.16 art.439]
    40) producerea energiei electrice; operarea pieţei energiei electrice; transportul energiei electrice; conducerea centralizată a sistemului electroenergetic; distribuţia energiei electrice; furnizarea energiei electrice;
    [Art.8 al.(1), lit.d) pct.40) în redacția LP109 din 27.05.16, MO204-205/12.07.16 art.439]
    41) producerea gazelor naturale; transportul gazelor naturale; distribuţia gazelor naturale; stocarea gazelor naturale; furnizarea gazelor naturale; furnizarea gazelor naturale comprimate pentru vehicule la stațiile de alimentare;
    [Art.8 al.(1), lit.d) pct.41) în redacția LP109 din 27.05.16, MO204-205/12.07.16 art.439]
    411)  furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare la nivel de regiune, raion, municipiu, oraş şi, după caz, sat, comună;
    [Art.8 al.(1), lit.d) pct.411) introdus prin LP37 din 19.03.15, MO94-97/17.04.15 art.145]
    412)  producerea, distribuţia şi/sau furnizarea energiei termice;
    [Art.8 al.(1), lit.d) pct.412) introdus prin LP37 din 19.03.15, MO94-97/17.04.15 art.145]
    e) de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei:
    42) utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio şi/sau a resurselor de numerotare în scopul furnizării reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice;
    43) serviciile de creare, implementare şi de asigurare a funcţionării sistemelor informaţionale automatizate de importanţă statală, inclusiv a produselor program;
    f) de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului:
    44) activitatea de emisie pentru difuzarea serviciilor de programe pe cale radioelectrică terestră şi/sau prin orice alte mijloace de telecomunicaţii decît cele radioelectrice terestre.
    [Art.8 al.(1), lit.g) abrogată prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
    [Art.8 al.(1), lit.a) pct.45) abrogat prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]

   
[Art.8 al.(1), lit.g) introdusă prin LP292 din 16.12.16, MO2-8/06.01.17 art.5]
    [Art.8 al.(1) în redacţia LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 10.11.10]
    [Art.8 al.(1) modificat prin LP181-XVI din 10.07.08, MO140-142/01.08.08 art.576; în vigoare 01.11.08]
    [Art.8 al.(1) modificat prin LP241-XVI din 15.11.07, MO51-54/14.03.08 art.155; în vigoare 14.09.08]

    (2) Genurile de activitate neindicate la alin.(1) se desfăşoară fără licenţe sau fără alte acte administrative cu efect similar, cu excepţia autorizaţiilor, stabilite expres prin lege, pentru confirmarea unor cerinţe tehnice, norme separate sub un anumit aspect.
    (21) Licenţa pentru comercializarea resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată, către agenţii economici aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, precum şi pentru exportul acestora se eliberează pe bază de concurs, conform regulamentului aprobat de Guvern.
    [Art.8 al.(21) introdus prin LP313-XVI din 26.12.08, MO12-15/27.01.09 art.36]
   
(22) Licenţa pentru activităţile indicate la
alin. (1) lit. a) pct. 12), 13), 26) și 27) se eliberează cu avizarea pozitivă a Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice.
   
[Art.8 al.(22) modificat prin LP127 din 09.06.16, MO193-203/08.07.16 art.419]
    [Art.8 al.(22) introdus prin LP129 din 11.07.14, MO223-230/08.08.14 art.493]
    (3) Introducerea reglementării prin licenţiere pentru alte genuri de activitate este posibilă numai prin modificarea şi completarea listei genurilor de activitate supuse reglementării prin licenţiere, stabilite la alin.(1).
    (4) Condiţiile de licenţiere, lista documentelor ce se anexează la declaraţia de eliberare/prelungire a licenţei, temeiurile de suspendare şi retragere a licenţei pentru activitatea de încadrare/înscriere a studenţilor în programe de schimb educaţional-cultural care prevăd componenta de angajare remunerată în cîmpul muncii pe o perioadă determinată de timp, în perioada vacanţei de vară, sînt prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta lege.
    [Art.8 al.(4) modificat prin LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222]
    [Art.8 al.(4) introdus prin LP127 din 08.06.12, MO177-180/24.08.12 art.586]
   
(5) Nu se supune reglementării prin licențiere comercializarea de către Serviciul Fiscal de Stat a bunurilor sechestrate.
    [Art.8 al.(5) modificat prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537]
    [Art.8 introdus prin LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16]
    [Art.8 în redacţia LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]
    [Art.8 modificat prin LP202-XVI din 26.07.07, MO141-145/07.09.07 art.599]
    [Art.8 modificat prin LP63-XVI din 16.03.07, MO51-53/13.04.07 art.243]
   
[Art.8 modificat prin LP34 din 24.02.06, MO75-78/19.05.06 art.312]
    [Art.8 modificat prin LP262 din 27.10.05, MO157/25.11.05 art.784]
    [Art.8 modidficat prin LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611; în vigoare 01.01.06]

    Articolul 9. Conţinutul licenţei
    (1) Formularele de licenţă sînt documente de strictă evidenţă. Formularele tipizate au serie şi numerotare continuă. Tipul formularului de licenţă şi al anexei la aceasta se aprobă de Guvern.
    (2) Licenţa conţine:
    a) denumirea autorităţii de licenţiere;
    b) seria, numărul şi data eliberării/prelungirii licenţei;
    [Art.9 al.(2), lit.b) modificată prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 10.11.10]
    c) denumirea, forma juridică de organizare, adresa juridică a titularului de licenţă întreprindere sau organizaţie, persoană juridică sau fizică ori numele, prenumele şi adresa titularului de licenţă persoană fizică;
    d) data adoptării deciziei de înregistrare a întreprinderii sau organizaţiei, IDNO al întreprinderii sau al organizaţiei ori seria şi numărul buletinului de identitate, IDNP al persoanei fizice;
    [Art.9 al.(2), lit.d) modificată prin LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222]
    [Art.9 al.(2), lit.d) în redacţia LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]
    e) genul de activitate, integral sau parţial, pentru a cărui desfăşurare se eliberează licenţa;
    f) termenul de valabilitate a licenţei;
    g) semnătura conducătorului autorităţii de licenţiere sau a adjunctului acestuia autentificată prin aplicarea ştampilei acestei autorităţi.
   
[Art.9 al.(2), lit.g) modificată prin LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]
    (3) Anexa la licență este parte integrantă a acesteia și conține toate condițiile de licențiere, precum și lista filialelor și subdiviziunilor separate ale titularului de licență la care va fi efectuată activitatea pe baza licenței obținute, lista specialiștilor angajați (art. 8 alin. (1) lit. a) pct. 1), 2), 9)–11), 15), 19), 20), 22)–29) și 321)), lista utilajului de joc (art. 8 alin. (1) lit. a) pct. 5)), lista unităților de transport (art. 8 alin. (1) lit. a) pct. 11) și 321)), lista produselor (art. 8 alin. (1) lit. a) pct. 8)), procesele tehnologice sau comerciale (art. 8 alin. (1) lit. a) pct. 7) și 25)), lista lucrărilor/serviciilor prestate (art. 8 alin. (1) lit. a) pct. 4), 12), 13), 19), 25), 27) și 321)).
    [Art.9 al.(3) în redacția LP127 din 09.06.16, MO193-203/08.07.16 art.419]
    [Art.9 al.(3) modificat prin LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222]
    [Art.9 al.(3) modificat prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 10.11.10]
   
(4) Procurarea, evidenţa şi păstrarea formularelor de licenţă ţin de competenţa autorităţii de licenţiere abilitate cu dreptul de a elibera licenţe, conform atribuţiilor stabilite la art. 8.
    [Art.9 al.(4) introdus prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 10.11.10]
    Articolul 10.
Documentele necesare pentru obţinerea
                         sau prelungirea licenţei
    [Art.10 titlul modificat prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 10.11.10]
   
(1) Pentru obţinerea licenţei, conducătorul întreprinderii sau organizaţiei ori persoana împuternicită de acesta sau persoana fizică depune la autoritatea de licenţiere respectivă personal, prin scrisoare recomandată sau prin poştă electronică (sub formă de document electronic cu semnătură digitală, sau prin intermediul serviciului e-licenţiere) o declaraţie de modelul stabilit de această autoritate, semnată olograf sau digital de persoana care depune declaraţia, ce conţine:
    [Art.10 al.(1) modificat prin LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222]
    a) denumirea, forma juridică de organizare, sediul, IDNO al întreprinderii sau al organizaţiei ori numele, prenumele, adresa şi IDNP al persoanei fizice;
    b) genul de activitate, integral sau parţial, pentru a cărui desfăşurare solicitantu
l de licenţă intenţionează să obţină licenţă sau să o prelungească;
    [Art.10 al.(1), lit.b) modificată prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 10.11.10]
   
c) asumarea pe propria răspundere de către solicitantul de licenţă a responsabilităţii pentru respectarea condiţiilor de licenţiere la desfăşurarea genului de activitate pentru care se solicită licenţă şi pentru autenticitatea documentelor prezentate.
    [Art.10 al.(1), lit.c) modificată prin LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222]
    (2) La declaraţia pentru eliberarea licenţei se anexează:
    a) copia de pe decizia de înregistrare a întreprinderii sau organizaţiei ori de pe buletinul de identitate al persoanei fizice;
    [Art.10 al.(2), lit.a) modificată prin LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222]
    b) documentele suplimentare în conformitate cu prevederile actelor legislative ce reglementează activitatea licenţiată pentru care se solicită licenţa. Documentele se depun în original (cu excepţia cazului în care se utilizează serviciul e-licenţiere) sau în copii, inclusiv pe suport electronic, cu prezentarea originalelor pentru verificare, cu excepţia celor stabilite spre verificare prin procedura ghişeului unic.
    [Art.10 al.(2), lit.b) modificată prin LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222]
    [Art.10 al.(2), lit.b) modificată prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 10.11.10]
   
(21) La declaraţia pentru prelungirea licenţei se anexează numai documentele care necesită actualizare sau conţin date diferite de cele prezentate la momentul eliberării licenţei.
    [Art.10 al.(21) introdus prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 10.11.10]
   
(22) Pentru obţinerea, prelungirea sau reperfectarea licenţei prin intermediul serviciului e-licenţiere, conducătorul întreprinderii sau al organizaţiei ori persoana împuternicită de acesta sau persoana fizică, în regim on-line, va accesa site-ul www.servicii.gov.md.
    [Art.10 al.(22) introdus prin LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222]
    (3) Solicitarea altor documente decît cele prevăzute de prezentul articol se interzice.
    (4) Documentele se depun în original sau în copie. Datele din documentele şi informaţiile depuse se verifică prin procedura ghişeului unic.
    (5) Declaraţia pentru eliberarea/prelungirea licenţei şi documentele anexate la ea se înregistrează conform borderoului, a cărui copie se expediază (se înmînează) solicitantului de licenţă, cu menţiunea privind data înregistrării declaraţiei, autentificată prin semnătura persoanei responsabile a autorităţii de licenţiere.
    [Art.10 al.(5) modificat prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 10.11.10]
   
(51) Declaraţia de eliberare/prelungire a licenţei, depusă prin intermediul serviciului e-licenţiere, este confirmată de borderoul expediat solicitantului/ titularului prin poşta electronică, ce va conţine numărul şi data înregistrării acesteia.
    [Art.10 al.(51) introdus prin LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222]
    (6) Declaraţia pentru eliberarea/prelungirea licenţei, inclusiv depusă prin intermediul serviciului e-licenţiere, nu se înregistrează în cazul în care:
    [Art.10 al.(6) modificat prin LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222]
    [Art.10 al.(6) modificat prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 10.11.10]
   
a) aceasta a fost depusă (semnată) de o persoană care nu are împuternicirile necesare;
    [Art.10 al.(6), lit.a) modificată prin LP127 din 09.06.16, MO193-203/08.07.16 art.419]
    b) documentele au fost perfectate cu încălcarea cerinţelor prezentului articol.
    (7) Despre refuzul înregistrării declaraţiei pentru eliberarea/prelungirea licenţei, inclusiv depusă prin intermediul serviciului e-licenţiere, solicitantul/titularul de licenţă este informat în scris în cel mult 3 zile lucrătoare din ziua adresării, indicîndu-se temeiurile refuzului.
    [Art.10 al.(7) modificat prin LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222]
    [Art.10 al.(7) modificat prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 10.11.10]
   
(8) După înlăturarea cauzelor ce au servit temei pentru refuzul înregistrării declaraţiei pentru eliberarea/prelungirea licenţei, inclusiv depusă prin intermediul serviciului e-licenţiere, solicitantul/titularul de licenţă poate depune o nouă declaraţie,  inclusiv prin intermediul serviciului e-licenţiere, care se examinează în modul stabilit.
    [Art.10 al.(8) în redacția LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222]
    [Art.10 în redacţia LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]
   
Articolul 11. Decizia privind eliberarea/prelungirea licenţei
                          sau privind respingerea declaraţiei pentru 
                          eliberarea licenţei
    (1) Autoritatea de licenţiere, în baza declaraţiei pentru eliberarea/prelungirea licenţei şi documentelor anexate, adoptă decizia privind eliberarea/prelungirea licenţei sau privind respingerea declaraţiei în cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin.(1), în cazurile expres stabilite de legile care reglementează activitatea licenţiată respectivă, poate fi stabilit un termen mai mare pentru adoptarea de către autoritatea de licenţiere a deciziei privind eliberarea/prelungirea licenţei sau privind respingerea declaraţiei pentru eliberarea/prelungirea licenţei.
    (3) Informaţia despre adoptarea deciziei privind eliberarea/prelungirea licenţei se comunică solicitantului cel tîrziu în ziua lucrătoare imediat următoare adoptării deciziei.
    (4) Temei pentru respingerea declaraţiei pentru eliberarea/prelungirea licenţei este depistarea de către autoritatea de licenţiere a datelor neveridice în documentele prezentate de către solicitantul de licenţă.
    (5) În caz de respingere a declaraţiei pentru eliberarea/prelungirea licenţei, solicitantul poate depune o nouă declaraţie după înlăturarea cauzelor care au servit drept temei pentru respingerea declaraţiei precedente.
    (6) Licenţa se consideră eliberată dacă autoritatea de licenţiere nu răspunde solicitantului de licenţă în termenele prevăzute de lege. După expirarea termenului cumulativ stabilit pentru înştiinţarea despre refuzul înregistrării declaraţiei pentru eliberarea/prelungirea licenţei, despre respingerea acesteia sau despre adoptarea deciziei privind eliberarea/prelungirea licenţei, cu condiţia lipsei unei comunicări scrise despre temeiurile refuzului înregistrării şi/sau respingerii declaraţiei pentru eliberarea/prelungirea licenţei, solicitantul de licenţă poate desfăşura activitatea pentru care a solicitat licenţa. Licenţa este eliberată/prelungită și în cazul în care autoritatea de licenţiere constată intervenirea aprobării tacite pentru documentele suplimentare prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. b).
    [Art.11 al.(6) modificat prin LP127 din 09.06.16, MO193-203/08.07.16 art.419]
    (7) În cazul survenirii situaţiei prevăzute la alin.(6), autoritatea de licenţiere perfectează licenţa în condiţiile art.14 alin.(1).
    (8) Procedura aprobării tacite, prevăzute la alin.(6), se aplică tuturor licenţelor, cu excepţia celor emise de autorităţile de reglementare din sectorul financiar (bancar şi nebancar), în domeniul activităţilor care vizează regimul armelor de foc, muniţiilor şi explozibililor.
    (9) Răspunsul negativ, dat în termenele prevăzute de lege, nu echivalează cu aprobarea tacită.
    (10) Prevederile prezentului articol sînt aplicabile şi în cazul utilizării serviciului e-licenţiere.
    [Art.11 al.(10) introdus prin LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222]

    [Art.11 modificat prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 10.11.10]
    [Art.11 în redacţia LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]

    Articolul 12. Sfera de acţiune a licenţei
    (1) Licenţele eliberate de autorităţile de licenţiere indicate în prezenta lege sînt valabile pe întreg teritoriul Republicii Moldova dacă legile care reglementează activitatea licenţiată respectivă nu prevăd limitări teritoriale.
    (2) Licenţele obţinute în Republica Moldova sînt valabile şi peste hotarele ei în conformitate cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    (3) Licenţele eliberate de autorităţile de licenţiere din străinătate sînt valabile şi pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    [Art.12 în redacţia LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]
   
Articolul 13. Termenul de valabilitate a licenţei
    (1) Pentru genurile de activitate specificate la art. 8 alin. (1) lit. a) pct. 1), 2), 4), 9), 12)–17), 19)–29), 31)–321) și lit. e) pct. 43), licenţa se eliberează pe un termen de 5 ani.
   
[Art.13 al.(1) modificat prin LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577]
    [Art.13 al.(1) modificat prin LP127 din 09.06.16, MO193-203/08.07.16 art.419]
    [Art.13 al.(1) modificat prin LP70 din 14.04.16, MO128-133/13.05.16 art.270]
    [Art.13 al.(1) modificat prin LP109 din 19.06.14, MO209-216/25.07.14 art.449; în vigoare 25.01.15]
    [Art.13 al.(1) în redacţia LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 10.11.10]
   
(2) Pentru genurile de activitate indicate la art.8 alin.(1) lit. a), pct. 5), 6) şi 8), licenţa se eliberează pe un termen de un an.
    [Art.13 al.(2) modificat prin LP127 din 09.06.16, MO193-203/08.07.16 art.419]
    [Art.13 al.(2) modificat prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 10.11.10]
   
(3) Pentru genul de activitate indicat la art.8 alin.(1) lit. a) pct.7), licenţa se eliberează pe un termen de 3 ani, cu indicarea anuală în conţinutul acesteia a termenului pentru care s-a achitat taxa pentru licenţă.
    [Art.13 al.(3) modificat prin LP127 din 09.06.16, MO193-203/08.07.16 art.419]
    [Art.13 al.(3) modificat prin LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222]
    [Art.13 al.(3) modificat prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 10.11.10]
   
(31) Pentru genul de activitate indicat la art. 8 alin. (1) lit. a) pct. 11), licența se eliberează pe un termen de 8 ani.
    [Art.13 al.(31) modificat prin LP127 din 09.06.16, MO193-203/08.07.16 art.419]
    [Art.13 al.(31) introdus prin LP70 din 14.04.16, MO128-133/13.05.16 art.270]
    [Art.13 al.(4) abrogat prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 10.11.10]
   
(5) Pentru genurile de activitate indicate la art.8 alin.(1) lit. b) pct. 33)–333), lit. c) pct. 34)–38), lit. d) pct. 39)–412), lit. e) pct. 42) și lit. f) pct. 44), termenul de valabilitate a licenţei se stabileşte prin legile care reglementează activitatea licenţiată respectivă.
    [Art.13 al.(5) modificat prin LP127 din 09.06.16, MO193-203/08.07.16 art.419]
    [Art.13 al.(5) modificat prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 10.11.10]
    [Art.13 în redacţia LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]
    [Art.13 modificat prin LP262 din 27.10.05, MO157/25.11.05 art.784]
    Articolul 14.  Eliberarea sau prelungirea licenţei
    [Art.14 titlul în redacţia LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 10.11.10]
    (1) Licenţa se perfectează în termen de 3 zile lucrătoare, începînd cu ziua primirii documentului care confirmă achitarea taxei pentru eliberarea licenţei. Menţiunea despre data primirii documentului, care confirmă achitarea taxei pentru eliberarea licenţei, se face pe borderoul documentelor primite de la solicitantul de licenţă sau pe versoul deciziei de eliberare/prelungire a licenţei, în cazul utilizării serviciului e-licenţiere.
    [Art.14 al.(1) modificat prin LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222]
    (2) Dacă solicitantul, în termen de 30 de zile de la data la care i s-a expediat (înmînat) înştiinţarea despre adoptarea deciziei privind eliberarea/prelungirea sau reperfectarea licenţei, nu a prezentat nemotivat documentul ce confirmă achitarea taxei pentru eliberarea/prelungirea sau reperfectarea acesteia sau nu s-a prezentat pentru a i se elibera licenţa perfectată, autoritatea de licenţiere este în drept să anuleze decizia privind eliberarea/prelungirea sau reperfectarea licenţei sau să adopte decizia privind recunoaşterea licenţei ca fiind nevalabilă.
    [Art.14 al.(2) modificat prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 10.11.10]
    (3) În cazul în care titularul de licenţă intenţionează să desfăşoare genul de activitate indicat în licenţă după expirarea termenului ei de valabilitate, el este în drept să solicite, inclusiv prin intermediul serviciului e-licenţiere, prelungirea termenului de valabilitate a licenţei pe termenele prevăzute la art. 13, cu achitarea taxei pentru licenţă, stabilită conform legii, cu cel mult 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a licenţei, dar nu mai tîrziu de ultima zi de expirare a termenului de valabilitate a acesteia. În acest caz, pe licenţă se va aplica menţiunea privind prelungirea termenului de valabilitate, cu indicarea termenului nou. Menţiunea privind prelungirea termenului de valabilitate poate fi aplicată pe acelaşi formular al licenţei sau, după caz, pe un formular nou, pînă la expirarea termenului anterior de valabilitate a licenţei. În cazul dat, termenul nou de valabilitate a licenţei va curge din ultima zi calendaristică în care a expirat termenul anterior de valabilitate a acesteia. Menţiunea privind prelungirea valabilităţii licenţei se autentifică cu ştampila autorităţii de licenţiere şi cu semnătura conducătorului.
    [Art.14 al.(3) modificat prin LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222]
    [Art.14 al.(3) în redacţia LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 10.11.10]
    (4) Titularul de licenţă nu este în drept să transmită licenţa sau copia de pe aceasta altei persoane.
   
[Art.14 în redacţia LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]
   
(5) Pentru fiecare filială sau altă subdiviziune separată a titularului de licenţă la care va fi efectuată activitatea pe baza licenţei obţinute, titularului de licenţă i se eliberează copii autorizate de pe aceasta. Copiile confirmă dreptul filialei sau al altei subdiviziuni separate a titularului de licenţă de a desfăşura activităţi pe baza licenţei obţinute.
    [Art.14 al.(5) introdus prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 10.11.10]
    (6) În cazul în care titularul de licenţă creează o nouă filială sau o altă nouă subdiviziune separată, el este obligat să depună la autoritatea de licenţiere o cerere
, inclusiv prin intermediul serviciului e-licenţiere, de reperfectare a licenţei în vederea includerii în anexa la licenţă a unei noi adrese de desfăşurare a activităţii, cu solicitarea copiei (copiilor) autorizate de pe licenţă, precum şi documentele prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. b).
   
[Art.14 al.(6) modificat prin LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222]
    [Art.14 al.(6) introdus prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 10.11.10]
    (7) În caz de lichidare a filialei sau a altei subdiviziuni separate a titularului de licenţă care a desfăşurat activităţi  conform licenţei obţinute, acesta depune la autoritatea de licenţiere o сerere
, inclusiv prin intermediul serviciului e-licenţiere, de reperfectare a licenţei în vederea excluderii adresei respective din anexa la licenţă. Modificările respective se includ în registrul licenţelor nu mai tîrziu de ziua lucrătoare imediat următoare zilei în care a fost adoptată decizia privind reperfectarea licenţei.
   
[Art.14 al.(7) modificat prin LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222]
    [Art.14 al.(7) introdus prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 10.11.10]
    Articolul 15. Reperfectarea licenţei
    (1) Temeiurile pentru reperfectarea licenţei sînt schimbarea denumirii titularului de licenţă şi modificarea altor date ce se conţin în licenţă.
    (2) La apariţia temeiurilor pentru reperfectarea licenţei titularul acesteia este obligat, în termen de 10 zile lucrătoare, să depună la autoritate de licenţiere, inclusiv prin intermediul serviciului e-licenţiere, o cerere de reperfectare a licenţei împreună cu licenţa care necesită reperfectare şi documentele (sau copiile de pe acestea, cu prezentarea originalelor pentru verificare, cu excepţia cazului în care se utilizează serviciul e-licenţiere), ce confirmă modificările în cauză.
   
[Art.15 al.(2) modificat prin LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222]
    (3) Autoritatea de licenţiere, în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii, inclusiv prin intermediul serviciului e-licenţiere, a cererii de reperfectare a licenţei şi a documentelor anexate la ea, adoptă decizia privind reperfectarea licenţei şi o comunică solicitantului. Licenţa reperfectată se eliberează pe acelaşi formular sau, după caz, pe un formular nou, ţinîndu-se cont de modificările indicate în cerere; totodată se eliberează copiile necesare de pe această licenţă.
    [Art.15 al.(3) modificat prin LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222]
    [Art.15 al.(3) în redacţia LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]
   
(31) Licenţa se consideră reperfectată dacă autoritatea de licenţiere nu-i comunică solicitantului de licenţă decizia în termenul prevăzut la alin.(3). După expirarea termenului de adoptare a deciziei privind reperfectarea licenţei şi în lipsa unei comunicări în scris privind respingerea cererii de reperfectare a licenţei, se consideră că licenţa a fost reperfectată. Licența este reperfectată și în cazul în care autoritatea de licenţiere constată intervenirea aprobării tacite pentru documentele suplimentare ce atestă temeiul reperfectării licenţei.
     [Art.15 al.(31) modificat prin LP127 din 09.06.16, MO193-203/08.07.16 art.419]
    [Art.15 al.(31) introdus prin LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]
    (4) Termenul de valabilitate a licenţei reperfectate nu poate depăşi termenul de valabilitate indicat în licenţa precedentă.
    (5) La reperfectarea licenţei, în cazul în care licenţa reperfectată se eliberează pe un formular nou, autoritatea de licenţiere adoptă decizia despre recunoaşterea nevalabilităţii licenţei precedente, introducînd modificările respective în registrul de licenţiere, nu mai tîrziu de ziua lucrătoare imediat următoare adoptării deciziei.
    (6) În perioada examinării cererii privind reperfectarea licenţei titularul acesteia îşi poate continua activitatea în baza unui certificat eliberat de autoritatea de licenţiere.
    (7) Licenţa care nu a fost reperfectată în termenul stabilit se recunoaşte ca fiind nevalabilă.
   
[Art.15 al.(7) modificat prin LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222]
   
(8) Temei pentru respingerea cererii privind reperfectarea licenţei este depistarea de către autoritatea de licenţiere a datelor neveridice în documentele prezentate de către titularul de licenţă.
    [Art.15 al.(8) introdus prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 10.11.10]
   
(9) Cererea de reperfectare a licenţei, inclusiv depusă prin intermediul serviciului e-licențiere, nu se înregistrează în cazul în care:
    a) aceasta a fost depusă (semnată) de o persoană care nu are împuternicirile necesare;
    b) documentele au fost perfectate cu încălcarea cerinţelor alin. (2).
   
[Art.15 al.(9) introdus prin LP127 din 09.06.16, MO193-203/08.07.16 art.419]
   
(10) Despre refuzul înregistrării cererii de reperfectare a licenţei, inclusiv depuse prin intermediul serviciului e-licenţiere, titularul de licenţă este informat în scris în cel mult 3 zile lucrătoare de la ziua adresării, indicîndu-se temeiurile refuzului.
    [Art.15 al.(10) introdus prin LP127 din 09.06.16, MO193-203/08.07.16 art.419]
    (11) După înlăturarea cauzelor ce au servit drept temei pentru refuzul înregistrării cererii de reperfectare a licenţei, inclusiv depuse prin intermediul serviciului e-licenţiere, titularul de licenţă poate depune o nouă cerere, inclusiv prin intermediul serviciului e-licenţiere, care se examinează în modul stabilit de lege.
    [Art.15 al.(11)
introdus prin LP127 din 09.06.16, MO193-203/08.07.16 art.419]

    Articolul 16. Modificarea datelor indicate în
                          documentele anexate la declaraţia
                          pentru eliberarea licenţei
    Titularul de licenţă este obligat să înştiinţeze autoritatea de licenţiere despre toate modificările datelor indicate în documentele anexate la declaraţia pentru eliberarea licenţei. Înştiinţarea se prezintă la autoritatea de licenţiere, în persoană, prin scrisoare recomandată sau prin poştă electronică (sub formă de document electronic cu semnătură digitală), în termen de 10 zile de la survenirea modificărilor, împreună cu documentele (sau copiile de pe acestea) ce confirmă modificările în cauză.
    [Art.16 în redacţia LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]
   
Articolul 17. Eliberarea duplicatului licenţei
    (1) Drept temei pentru eliberarea duplicatului licenţei serveşte pierderea sau deteriorarea acesteia.
   (2) În caz de pierdere a licenţei, titularul acesteia este obligat, în decurs de 15 zile lucrătoare, să depună la autoritatea de licenţiere, în persoană, prin scrisoare recomandată sau prin poştă electronică, o cerere de eliberare a duplicatului licenţei, precum şi confirmarea publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a anunţului privind pierderea licenţei.
    [Art.17 al.(2) modificat prin LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222]
    (3) În cazul în care licenţa este deteriorată şi nu poate fi folosită, titularul acesteia depune la autoritatea de licenţiere, împreună cu licenţa deteriorată, o cerere de eliberare a duplicatului acesteia.
    (4) Autoritatea de licenţiere este obligată să elibereze duplicatul licenţei în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de eliberare a duplicatului licenţei.
    (5) Termenul de valabilitate a duplicatului licenţei nu poate depăşi termenul indicat în licenţa pierdută sau deteriorată.
    (6) În caz de eliberare a duplicatului licenţei, autoritatea de licenţiere adoptă decizia de anulare a licenţei pierdute sau deteriorate, cu introducerea modificărilor respective în registrul licenţelor nu mai tîrziu de ziua lucrătoare imediat următoare adoptării deciziei.
    (7) În perioada de examinare a cererii de eliberare a duplicatului licenţei, titularul acesteia îşi poate desfăşura activitatea pe baza unui certificat eliberat de autoritatea de licenţiere.
    [Art.17 în redacţia LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]
    Articolul 18. Taxa pentru licenţă
    (1) Taxa pentru eliberarea licenţei pentru genurile de activitate indicate la art.8 alin.(1) lit. a) pct. 1), 2), 4), 9)–17), 19)–29), 31)–321), lit. d) pct. 40)–412) și lit. e) pct. 43) este de 3250 lei. Taxa pentru eliberarea licenţei pentru unităţile farmaceutice, cu excepţia unităţilor farmaceutice veterinare, din localităţile rurale este de 2340 lei. Taxa pentru eliberarea licenţei pentru activitatea farmaceutică veterinară în localităţile rurale este de 390 de lei. Taxa pentru eliberarea licenţei pentru asistenţă veterinară în localităţile rurale nu se percepe.
   
[Art.18 al.(1) introdus prin LP127 din 09.06.16, MO193-203/08.07.16 art.419]
    [Art.18 al.(1) modificat prin LP37 din 19.03.15, MO94-97/17.04.15 art.145]
    [Art.18 al.(1) modificat prin LP109 din 19.06.14, MO209-216/25.07.14 art.449; în vigoare 25.01.15]
    [Art.18 al.(1) modificat prin LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222]
    [Art.18 al.(1) modificat prin LP158 din 05.07.12, MO155-159/27.07.12 art.514; în vigoare 27.07.12]
    [Art.18 al.(1) modificat prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 10.11.10]
    [Art.18 al.(1) modificat prin LP9-XVI din 03.02.09, MO55-56/17.03.09 art.157]
   
(11) Pentru solicitanţii de licenţă înregistraţi cu cel mult un an înainte de data depunerii declaraţiei pentru eliberarea licenţei, taxa pentru eliberarea licenţei constituie 50 la sută din taxa stabilită. Această prevedere nu se extinde asupra solicitanţilor de licenţă pentru activitatea în domeniul jocurilor de noroc, producţiei alcoolice, tutunului şi al produselor petroliere, precum şi asupra solicitanţilor de reperfectare a licenţei şi/sau de eliberare a copiilor autorizate de pe aceasta.
    [Art.18 al.(11) modificat prin LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222]
    [Art.18 al.(11) introdus prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 10.11.10]
    (2) Taxa pentru eliberarea licenţei pentru genurile de activitate indicate la art.8 alin.(1) lit. a) pct. 5), 6), 8) și lit. d) pct. 39) se achită anual conform anexei nr.1 la prezenta lege. Taxa pentru eliberarea licenţei pentru activitatea în domeniul jocurilor de noroc se achită în termenele prevăzute la pct.3 din nota anexei  nr.1 la prezenta lege.
    [Art.18 al.(2) introdus prin LP127 din 09.06.16, MO193-203/08.07.16 art.419]
    [Art.18 al.(2) modificat prin LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222]
    [Art.18 al.(2) modificat prin LP127 din 08.06.12, MO177-180/24.08.12 art.586]
    [Art.18 al.(2) modificat prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 10.11.10]
    (3) Taxa pentru eliberarea licenţei pentru genurile de activitate indicate la art.8 alin.(1) lit. a) pct.7) se achită separat pentru fiecare an de valabilitate a licenţei: la eliberarea licenţei şi la expirarea fiecărui an din data eliberării licenţei - conform taxei anuale stabilite în anexa nr.1 la prezenta lege. În acelaşi mod se achită şi taxa pentru copia de pe licenţă ce confirmă dreptul filialei sau al altei subdiviziuni separate a titularului de licenţă de a desfăşura activitatea în baza licenţei obţinute.
    [Art.18 al.(3) introdus prin LP127 din 09.06.16, MO193-203/08.07.16 art.419]
    [Art.18 al.(3) modificat prin LP127 din 08.06.12, MO177-180/24.08.12 art.586]
    [Art.18 al.(3) modificat prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 10.11.10]
    [Art.18 al.(4) abrogat prin LP127 din 09.06.16, MO193-203/08.07.16 art.419]
    [Art.18 al.(4) modificat prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 10.11.10]
    (5) Taxa pentru eliberarea licenţei pentru genurile de activitate indicate la art.8 alin.(1) lit. b) pct. 33)–333), lit. c) pct. 34)–38), lit. e) pct. 42) și lit. f) pct. 44) se stabileşte prin legile care reglementează genul respectiv de activitate licenţiat.
   
[Art.18 al.(5) modificat prin LP127 din 09.06.16, MO193-203/08.07.16 art.419]
    [Art.18 al.(5) modificat prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 10.11.10]
   
(6) Taxa pentru reperfectarea licenţei şi/sau eliberarea copiei de pe aceasta, inclusiv în cazul extinderii activităţii licenţiate pe o adresă nouă (filială, subdiviziune), se stabileşte în proporţie de 10 la sută din taxa pentru eliberarea acesteia, dar nu mai mult de 585 de lei, iar taxa pentru eliberarea duplicatului licenţei – de 585 de lei. Taxa pentru reperfectarea licenţei şi/sau eliberarea copiei de pe aceasta nu se percepe la includerea şi/sau excluderea unităţilor de transport în/din anexa la licenţă pentru genul de activitate indicat la art. 8 alin. (1) lit. a) pct. 11).
    [Art.18 al.(6) în redacția LP127 din 09.06.16, MO193-203/08.07.16 art.419]
    [Art.18 al.(6) modificat prin LP158 din 05.07.12, MO155-159/27.07.12 art.514; în vigoare 27.07.12]
    [Art.18 al.(6) modificat prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 10.11.10]
    (7) Sumele taxelor pentru eliberarea, reperfectarea licenţei şi/sau eliberarea copiei de pe aceasta pentru genurile de activitate indicate la art.8 alin.(1) lit. a) pct. 1), 2), 4)–17), 19)–29), 31)–322) se varsă la bugetul de stat.
   
 [Art.18 al.(7) modificat prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
    [Art.18 al.(7) modificat prin LP127 din 09.06.16, MO193-203/08.07.16 art.419]
    [Art.18 al.(7) modificat prin LP109 din 19.06.14, MO209-216/25.07.14 art.449; în vigoare 25.01.15]
    [Art.18 al.(7) modificat prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 10.11.10]
    (8) Sumele taxelor pentru eliberarea, reperfectarea licenţei şi/sau eliberarea copiei de pe aceasta pentru genurile de activitate indicate la art.8 alin.(1) lit. b) pct. 33)–333), lit. c) pct. 34)–38), lit. d) pct. 39)–412), lit. e) pct. 42), 43) și lit. f) pct. 44) se varsă la bugetul de stat sau la bugetele autorităţilor de licenţiere competente în conformitate cu legile care reglementează genul respectiv de activitate licenţiat.
    [Art.18 al.(8) modificat prin LP127 din 09.06.16, MO193-203/08.07.16 art.419]
    [Art.18 al.(8) modificat prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 10.11.10]
    [Art.18 în redacţia LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]
    [Art.18 modificat prin LP34 din 24.02.06, MO75-78/19.05.06 art.312; pct.(7)-(10) devin pct.(8)-(11)]
    [Art.18 modificat prin LP291-XVI din 06.10.06, MO168-169/27.10.06 art.766]
    [Art.18 modificat prin LP262 din 27.10.05, MO157/25.11.05 art.784]
    [Art.18 modificat prin LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611; în vigoare 01.01.06]
    Articolul 19.Controlul în domeniul licenţierii
    (1) Autoritatea de licenţiere are obligaţia de a controla respectarea condiţiilor de licenţiere a activităţilor pentru care eliberează/prelungeşte licenţe.
    [Art.19 al.(1) modificat prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 10.11.10]
    (2) La efectuarea controlului respectării condiţiilor de licenţiere, autoritatea de licenţiere va ţine cont de următoarele principii:
    a) legalitatea şi respectarea competenţei stabilite de lege;
    b) neadmiterea aplicării sancţiunilor care nu sînt stabilite de lege;
    c) tratarea dubiilor, apărute la aplicarea legislaţiei, în favoarea titularului de licenţă;
    d) efectuarea cheltuielilor de control din contul statului;
    e) prescrierea recomandărilor pentru înlăturarea încălcărilor constatate în urma controlului;
    f) dreptul de a ataca acţiunile autorităţii de licenţiere.
    (3) Controlul de stat pentru verificarea respectării cerințelor și condițiilor de licențiere se planifică, se efectuează și se înregistrează în conformitate cu prevederile Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.
    [Art.19 al.(3) în redacția LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    [Art.19 al.(4)- al.(7) excluse prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    [Art.19 al.(7) modificat prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 10.11.10]
    [Art.19 al.(8)- al.(10) excluse prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    [Art.19 în redacţia LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]
   
Articolul 20. Suspendarea temporară şi reluarea
                          valabilităţii licenţei
    [Art.20 titlul în redacţia LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 10.11.10]
    (1) Licenţa poate fi suspendată temporar în conformitate cu prevederile Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.
    [Art.20 al.(1) modificat prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 10.11.10]
    (2) Drept temei pentru realizarea acţiunilor prevăzute de lege pentru suspendarea temporară a licenţei servesc:
    [Art.20 al.(2) modificat prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 10.11.10]
    a) cererea titularului de licenţă privind suspendarea acesteia;
    [Art.20 al.(2), lit.a) modificată prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 10.11.10]
    b) neachitarea anuală, în termenul stabilit, a taxei pentru licenţă;
    [Art.20 al.(2), lit.b) modificată prin LP158 din 05.07.12, MO155-159/27.07.12 art.514; în vigoare 27.07.12]
    c) nerespectarea de către titularul de licenţă a termenului de depunere a cererii de eliberare a duplicatului licenţei pierdute sau deteriorate;
    d) desfăşurarea de către filială şi/sau altă subdiviziune separată a titularului de licenţă a activităţii licenţiate fără copia autorizată de pe licenţă, în cazurile cînd obligativitatea obţinerii copiilor autorizate de pe licenţă este stabilită prin lege.
    (21) Licenţa se suspendă şi în alte cazuri prevăzute expres de legile care reglementează genul de activitate licenţiat.
    [Art.20 al.(21) introdus prin LP109 din 27.05.16, MO204-205/12.07.16 art.439]

    (3) Decizia privind suspendarea temporară a licenţei se aduce la cunoştinţă titularului de licenţă în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii ei. Termenul de suspendare a licenţei nu poate depăşi 2 luni, dacă legile care reglementează activitatea licenţiată respectivă nu prevăd altfel.
    [Art.20 al.(3) modificat prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 10.11.10]
    (4) Titularul de licenţă este obligat să înştiinţeze în scris autoritatea de licenţiere despre înlăturarea circumstanţelor care au dus la suspendarea temporară a licenţei.
   
[Art.20 al.(4) modificat prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 10.11.10]
    (5) Decizia privind reluarea valabilităţii licenţei se adoptă de autoritatea de licenţiere în temeiul cererii titularului de licenţă pentru circumstanţa prevăzută la alin. (2) lit. a) sau al hotărîrii instanţei de judecată care a emis hotărîrea de suspendare a acesteia, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii cererii titularului de licenţă sau a înştiinţării instanţei de judecată. Decizia se aduce la cunoştinţă titularului de licenţă în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării acesteia.
    [Art.20 al.(5) modificat prin LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222]
    [Art.20 al.(5) în redacţia LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 10.11.10]
    (6) Termenul de valabilitate a licenţei nu se prelungeşte pe perioada de sistare temporară a acesteia.
    [Art.20 al.(6) modificat prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 10.11.10]
    [Art.20 în redacţia LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]
    [Art.20 modificat prin LP130-XVI din 07.06.07, MO 94-97/06.07.07, art.418]
    Articolul 21.Retragerea licenţei
    (1) Licenţa poate fi retrasă în conformitate cu prevederile Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.
    (2) Drept temei pentru realizarea acţiunilor prevăzute de lege în vederea retragerii licenţei servesc:
    a) cererea titularului de licenţă privind retragerea acesteia;
    b) decizia cu privire la anularea înregistrării de stat a titularului de licenţă;
    c) depistarea unor date neautentice în documentele prezentate autorităţii de licenţiere;
    d) stabilirea faptului de transmitere a licenţei sau a copiei de pe aceasta altei persoane în scopul desfăşurării genului de activitate licenţiat;
    e) neînlăturarea, în termenul stabilit, a circumstanţelor care au dus la suspendarea temporară a  licenţei;
    [Art.21 al.(2), lit.e) modificată prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 10.11.10]
     f) nerespectarea a doua oară a prescripţiilor privind lichidarea încălcărilor ce ţin de condiţiile de licenţiere;
    [Art.21 al.(2), lit.f) în redacţia LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 10.11.10]
   
g) neachitarea lunară şi trimestrială, în termenul stabilit, a taxei pentru licenţă.
    [Art.21 al.(2), lit.g) introdusă prin LP158 din 05.07.12, MO155-159/27.07.12 art.514; în vigoare 27.07.12]
    (3) Licenţa se retrage şi în alte cazuri prevăzute expres de legile ce reglementează genul de activitate licenţiat.
    (4) Menţiunea referitoare la data şi numărul deciziei privind retragerea licenţei se înscrie în registrul licenţelor nu mai tîrziu de ziua lucrătoare imediat următoare adoptării deciziei.
    (5) În cazul retragerii licenţei, taxa pentru licenţă nu se restituie.
    (6) Titularul de licenţă este obligat, în decurs de 10 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de retragere a licenţei, să depună la autoritatea de licenţiere licenţa retrasă.
    [Art.21 în redacţia LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]
    [Art.21 modificat prin LP262 din 27.10.05, MO157/25.11.05 art.784]
    Articolul 22. Lucrările de secretariat în domeniul
                         licenţierii
    (1) Autoritatea de licenţiere formează un dosar de licenţiere pentru fiecare întreprindere, organizaţie, persoană fizică care a depus declaraţia, inclusiv prin intermediul serviciului e-licenţiere, pentru eliberarea licenţei, iar pe fiecare gen de activitate licenţiat se ţine registrul de evidenţă a declaraţiilor şi a licenţelor eliberate.
    [Art.22 al.(1) modificat prin LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222]
    (2) În dosarul de licenţiere se păstrează toate documentele primite de la titularul de licenţă, precum şi copiile de pe deciziile şi prescripţiile autorităţii de licenţiere, ce se referă la acesta.
    (3) Registrul de evidenţă a declaraţiilor şi licenţelor eliberate conţine datele despre solicitantul de licenţă, data primirii documentelor, data şi numărul deciziilor adoptate de autoritatea de licenţiere, data eliberării licenţei şi semnătura persoanei care a primit licenţa.
    (4) Autoritatea de licenţiere formează şi ţine registrul de licenţiere, separat, pentru fiecare gen de activitate licenţiat.
    (5) În registrul de licenţiere se indică:
    a) datele despre titularul de licenţă;
    b) genul de activitate licenţiat;
    c) data şi numărul deciziei privind eliberarea/prelungirea licenţei;
    [Art.22 al.(5), lit.c) modificată prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 10.11.10]
    d) seria, numărul şi data eliberării licenţei;
    e) termenul de valabilitate a licenţei;
    f) informaţia privind reperfectarea licenţei, eliberarea copiilor şi duplicatelor de pe aceasta;
    g) temeiurile, data şi numărul prescripţiei privind înlăturarea încălcărilor ce ţin de condiţiile de licenţiere;
    h) temeiurile, data şi numărul deciziei privind suspendarea temporară şi reluarea valabilităţii licenţei;
    [Art.22 al.(5), lit.h) modificată prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 10.11.10]
    i) temeiurile, data şi numărul deciziei privind retragerea licenţei;
    j) temeiurile, data şi numărul deciziei privind declararea licenţei ca fiind nevalabilă.
    (6) Informaţia cuprinsă în registrele de licenţiere este transparentă şi accesibilă prin Internet.
     [Art.22 în redacţia LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]
    Articolul 23. Dispoziţii finale şi tranzitorii
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la expirarea termenului de 6 luni de la data publicării.
    (2) Guvernul, în termen de 6 luni:
    va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în corespundere cu prezenta lege;
    va aduce actele sale normative în corespundere cu prezenta lege;
    va asigura reexaminarea şi anularea de către ministere şi departamente a actelor lor normative care contravin prezentei legi;
    va adopta actele normative necesare pentru realizarea prezentei legi.
    (3) Licenţele eliberate pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi se consideră valabile pînă la expirarea termenului acestora.
   
(31) Licența pentru  genul de activitate indicat la art. 8 alin. (1)  lit. a) pct. 111) se eliberează începînd cu 1 ianuarie 2018.
    [Art.23 al.(31) introdus prin LP127 din 09.06.16, MO193-203/08.07.16 art.419]
    (4) Licenţele pentru efectuarea genurilor de activitate neprevăzute în prezenta lege se declară ca fiind nevalabile.
    (5) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr.332-XIV din 26 martie 1999 privind acordarea de licenţe pentru unele genuri de activitate se abrogă.
    (6) Provizoriu, pînă la 31 decembrie 2003, data liberalizării complete a pieţei serviciilor de telecomunicaţie, serviciile de telefonie fixă locală, prevăzute la art.8 alin.(1) pct.51), vor fi prestate de operatori în toate zonele ţării, cu excepţia municipiului Chişinău şi a centrelor raionale, rezervate operatorului naţional de telecomunicaţii - Societatea pe Acţiuni "Moldtelecom".
    (7) Guvernul va revizui condiţiile de licenţiere şi lista documentelor suplimentare necesare pentru obţinerea licenţelor la genurile de activitate care au fost modificate.
   
(8) Licenţele pentru transportul energiei electrice, pentru furnizarea energiei electrice la tarife reglementate, pentru furnizarea energiei electrice la tarife nereglementate, pentru furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate, pentru furnizarea gazelor naturale la tarife nereglementate, eliberate pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 107 din 27 mai 2016 cu privire la energia electrică şi a Legii nr. 108 din 27 mai 2016 cu privire la gazele naturale, se consideră valabile pînă la expirarea termenului acestora.
    [Art.23 al.(8) introdus prin LP109 din 27.05.16, MO204-205/12.07.16 art.439]

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 30 iulie 2001.
    Nr. 451-XV.


    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin LP292 din 16.12.16, MO2-8/06.01.17 art.5]
    [Anexa nr.1 modificată prin