HGA7/2008
ID intern unic:  326658
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 7
din  16.01.2008
privind modificarea Hotărîrii Guvernului
nr. 959 din 9 septembrie 2005
Publicat : 18.01.2008 în Monitorul Oficial Nr. 11-12     art Nr : 71
   Abrogată prin HG210 din 24.03.14, MO72-77/28.03.14 art.233

     Pentru asigurarea evidenţei depline a cetăţenilor Republicii Moldova domiciliaţi în localităţile din stînga Nistrului (Transnistria), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    La punctul 1 alineatul doi al Hotărîrii Guvernului nr. 959 din 9 septembrie 2005 “Cu privire la măsurile de asigurare a confirmării cetăţeniei şi documentării populaţiei din localităţile din stînga Nistrului (Transnistria)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 123-125, art. 1032, sintagma “31 decembrie 2007” se substituie cu sintagma “1 iulie 2008”.


    PRIM-MINISTRU                                                             Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul  dezvoltării informaţionale                                  Vladimir Molojen
    Ministrul finanţelor                                                             Mihail Pop
    Ministrul reintegrării                                                          Vasilii Şova

    Nr. 7. Chişinău, 16 ianuarie 2008.