LPC9/2008
ID intern unic:  327128
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 9
din  14.02.2008
pentru modificarea articolului 9 din Legea nr.289-XV din
22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate
temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale
Publicat : 07.03.2008 în Monitorul Oficial Nr. 47-48     art Nr : 141
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. -  La articolul 9 din Legea nr.289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.168-170, art.773), cu modificările ulterioare, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    “(3) Asiguraţilor cu contract individual de muncă pe durată determinată ce nu depăşeşte un an, inclusiv celor angajaţi la lucrări sezoniere, şi şomerilor, în perioada de acordare a ajutorului de şomaj, indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se acordă pentru o perioadă de pînă la 30 de zile în cursul unui an calendaristic. Asiguraţilor cu contract individual de muncă pe durată determinată ce depăşeşte un an indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se acordă în condiţiile alin.(1).”


    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                       Marian LUPU

    Nr.9-XVI.  Chişinău, 14 februarie 2008.