HGA6/2009
ID intern unic:  330398
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 6
din  19.01.2009
privind modificarea Hotărîrii Guvernului
nr. 959 din 9 septembrie 2005
Publicat : 23.01.2009 în Monitorul Oficial Nr. 10-11     art Nr : 35
    Abrogată prin HG210 din 24.03.14, MO72-77/28.03.14 art.233

     În scopul asigurării depline a evidenţei cetăţenilor Republicii Moldova domiciliaţi în localităţile din stînga Nistrului, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    La punctul 1 alineatul doi din Hotărîrea Guvernului nr. 959 din 9 septembrie 2005 “Cu privire la măsurile de asigurare a confirmării cetăţeniei şi documentării populaţiei din localităţile din stînga Nistrului (Transnistria)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 123-125, art. 1032), cu modificările ulterioare, sintagma “31 decembrie 2008” se substituie cu sintagma “1 iulie 2009”.

    PRIM-MINISTRU                                                         Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Ministrul dezvoltării informaţionale                               Pavel Buceaţchi
    Ministrul finanţelor                                                         Mariana Durleşteanu
    Ministrul reintegrării                                                      Vasilii Şova

    Nr. 6. Chişinău, 19 ianuarie 2009.