HGA445/2009
ID intern unic:  331903
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 445
din  21.07.2009
privind modificarea Hotărîrii Guvernului
nr. 959 din 9 septembrie 2005
Publicat : 24.07.2009 în Monitorul Oficial Nr. 115-117     art Nr : 503
    Abrogată prin HG210 din 24.03.14, MO72-77/28.03.14 art.233

     În scopul asigurării depline a evidenţei cetăţenilor Republicii Moldova domiciliaţi în localităţile din stînga Nistrului, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    La punctul 1 alineatul doi din Hotărîrea Guvernului nr. 959 din 9 septembrie 2005 „Cu privire la măsurile de asigurare a confirmării cetăţeniei şi documentării populaţiei din localităţile din stînga Nistrului (Transnistria)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 123-125, art. 1032), cu modificările ulterioare, sintagma „1 iulie 2009” se substituie cu sintagma „31 decembrie 2009”.

    PRIM-MINISTRU                                               Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Ministrul dezvoltării informaţionale                     Pavel Buceaţchi
    Ministrul finanţelor                                               Mariana Durleşteanu

    Nr. 445. Chişinău, 21 iulie 2009.