OMFM215/2015
ID intern unic:  362656
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 215
din  28.12.2015
cu privire la aprobarea Normele metodologice privind executarea
de casă a bugetelor componente ale bugetului public național și a
mijloacelor extrabugetare prin sistemul trezorerial al
Ministerului Finanțelor
Publicat : 31.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 377-391     art Nr : 2731     Data intrarii in vigoare : 01.01.2016
    MODIFICAT
   
OMF11 din 18.01.19, MO30-37/01.02.19 art.228; în vigoare 01.03.19
   
OMF25 din 29.01.18, MO48-57/16.02.18 art.196; în vigoare 29.01.18
   
RMO40 din 09.02.18, MO40-47/09.02.18 pag.209
    OMF162 28.12.17, MO27-32/26.01.18 art.92
   
OMF86 din 08.06.17, MO265-273/28.07.17 art.82; în vigoare 28.07.17
    OMF04 din 09.01.17, MO24-29/27.01.17 art.82; în vigoare 27.01.17
    OMF165 din 30.12.16, MO19-23/27.01.17 art.61; în vigoare 20.01.17    NOTĂ:
   
Pe tot parcursul textului și anexelor sintagma ”Delegația de retragere a numerarului” se substituie cu sintagma ”Delegația privind retragerea numerarului” cu declinarea la cazul respectiv prin OMF25 din 29.01.18, MO48-57/16.02.18 art.196; în vigoare 29.01.18
    Pe tot parcursul textului sintagma ”Regulamentul privind suspendarea operaţiunilor, sechestrarea şi perceperea în mod incontestabil a mijloacelor băneşti din conturile bancare, aprobat prin Hotărârea Băncii Naţionale a Moldovei nr.375 din 15 decembrie 2005” se exclude prin OMF162 28.12.17, MO27-32/26.01.18 art.92
    Pe tot parcursul textului și anexelor sintagma ”Trezoreria Teritorială” se substituie cu sintagma ”Trezoreria Regională”, sintagma „Direcția generală Trezoreria de Stat” se substituie cu sintagma „Direcția Trezoreria de Stat”, iar sintagma „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” se substituie cu sintagma „Serviciul Fiscal de Stat” cu declinarea la cazul respectiv OMF162 28.12.17, MO27-32/26.01.18 art.92
    În denumire, cât și pe tot parcursul textului și anexelor sintagma ”Normele metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor” se substituie cu sintagma ”Normele metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național și a mijloacelor extrabugetare prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor” prin OMF162 28.12.17, MO27-32/26.01.18 art.92
    Întru realizarea prevederilor stabilite în Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.39 din 10 martie 1993 cu privire la Trezoreria de Stat, Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar– fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi în scopul reglementării operaţiunilor aferente executării de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor,
ORDON:
    1. Se aprobă Normele metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național și a mijloacelor extrabugetare prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor, conform anexei nr.1.
    Se abrogă:
    1.1. Ordinul ministrului finanţelor nr.98 din 28 noiembrie 2005 cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național și a mijloacelor extrabugetare prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor, cu modificările şi completările ulterioare.
    2. Prezentul ordin intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2016.

    VICEMINISTRUL FINANȚELOR                                Maria CĂRĂUȘ

    Nr. 215. Chişinău, 28 decembrie 2015.


    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin OMF11 din 18.01.19, MO30-37/01.02.19 art.228; în vigoare 01.03.19]
    [Anexa nr.1 modificată prin OMF25 din 29.01.18, MO48-57/16.02.18 art.196; în vigoare 29.01.18]
    [Anexa nr.1 modificată prin RMO40 din 09.02.18, MO40-47/09.02.18 pag.209]
    [Anexa nr.1 modificată prin OMF162 28.12.17, MO27-32/26.01.18 art.92]
    [Anexa nr.1 modificată prin OMF86 din 08.06.17, MO265-273/28.07.17 art.82; în vigoare 28.07.17]
    [Anexa nr.1 modificată prin OMF04 din 09.01.17, MO24-29/27.01.17 art.82; în vigoare 27.01.17]
    [Anexa nr.1 modificată prin OMF165 din 30.12.16, MO19-23/27.01.17 art.61; în vigoare 20.01.17]

    forma FD-001

    forma FD-002
    [Forma fd-002 în redacția OMF86 din 08.06.17, MO265-273/28.07.17 art.82; în vigoare 28.07.17]

    forma FD-002/1
    [Forma fd-002/1 introdusă prin OMF86 din 08.06.17, MO265-273/28.07.17 art.82; în vigoare 28.07.17]

    forma FD-003
    [Forma fd-003 în redacția OMF165 din 30.12.16, MO19-23/27.01.17 art.61; în vigoare 20.01.17]

    forma FD-004
    [Forma fd-004 în redacția OMF165 din 30.12.16, MO19-23/27.01.17 art.61; în vigoare 20.01.17]

    forma FD-005

   
forma FD-006
    [Forma fd-006 în redacția OMF25 din 29.01.18, MO48-57/16.02.18 art.196; în vigoare 29.01.18]
    [Forma fd-006 în redacția OMF165 din 30.12.16, MO19-23/27.01.17 art.61; în vigoare 20.01.17]

    forma FD-007
    [Forma FD-007 în redacția OMF162 28.12.17, MO27-32/26.01.18 art.92]

    forma FD-008

    forma FD-009
    [Forma FD-009 în redacția OMF162 28.12.17, MO27-32/26.01.18 art.92]

    forma FD-009/1
    [Forma fd-009/1 introdusă prin OMF165 din 30.12.16, MO19-23/27.01.17 art.61; în vigoare 20.01.17]

    forma FD-009/2
    [Forma fd-009/2 introdusă prin OMF165 din 30.12.16, MO19-23/27.01.17 art.61; în vigoare 20.01.17]

    forma FE-001/1

    forma FE-025

    forma FE-025/1

    forma FE-003/1

    forma FE-006

    forma FE-007

    forma FP-001

    forma FP-002

    forma FP-003

    forma FP-004
    [Forma fp-004 în redacția OMF165 din 30.12.16, MO19-23/27.01.17 art.61; în vigoare 20.01.17]

    forma FP-004/1
    [Forma fp-004/1 în redacția OMF165 din 30.12.16, MO19-23/27.01.17 art.61; în vigoare 20.01.17]

    forma FP-004/2

    forma FP-004/3

    forma FP-005

    forma FP-006

   
forma FP-007
    [Forma FD-007 în redacția OMF162 28.12.17, MO27-32/26.01.18 art.92]

    forma FP-008

   
forma FP-009
    [Forma FP-009 în redacția OMF162 28.12.17, MO27-32/26.01.18 art.92]

    forma FP-010
    [Forma FP-010 în redacția OMF162 28.12.17, MO27-32/26.01.18 art.92]

    forma FP-011

    forma FP-012

   
Forma FP-013
    [Forma FP-013 în redacția OMF162 28.12.17, MO27-32/26.01.18 art.92]

    forma FP-014

    forma FP-015

    forma FP-016

    forma FD-018

    forma FD-020

    forma FD-021

    forma FD-026

    forma FD-026/1

   
Forma FD-027
    [Forma FD-027 în redacția OMF25 din 29.01.18, MO48-57/16.02.18 art.196; în vigoare 29.01.18]
    [Forma FD-027 în redacția OMF86 din 08.06.17, MO265-273/28.07.17 art.82; în vigoare 28.07.17]

    forma FD-031

    forma FD-032

    forma FD-033

    forma FD-034

   
forma FD-035
    [Forma FD-035 în redacția OMF162 28.12.17, MO27-32/26.01.18 art.92]
    [Forma FD-035 în redacția OMF165 din 30.12.16, MO19-23/27.01.17 art.61; în vigoare 20.01.17]

    forma FD-036

    forma FD-037
    [Forma fd-037 în redacția OMF165 din 30.12.16, MO19-23/27.01.17 art.61; în vigoare 20.01.17]

    forma FD-038

    forma FD-037AG

    forma FE-009

    forma FE-010

    forma FE-011

    forma FE-012

    forma FE-013

    forma FE-014

    forma FE-015

    forma FE-017

    forma FE-018

    forma FE-019

    forma FE-020

    forma FE-021

   
forma FE-22
    [Forma FD-022 în redacția OMF162 28.12.17, MO27-32/26.01.18 art.92]

    forma FE-023

    forma FE-024

    forma FD-040

    forma FI-001-015
   
[Forma fi-006 în redacția OMF165 din 30.12.16, MO19-23/27.01.17 art.61; în vigoare 20.01.17]

    forma FI-016

    forma FI-017

    forma FI-018

    forma FI-019

    forma FI-020
    [Forma fi-020 în redacția OMF165 din 30.12.16, MO19-23/27.01.17 art.61; în vigoare 20.01.17]

    forma FI-021
    [Forma fi-020 în redacția OMF165 din 30.12.16, MO19-23/27.01.17 art.61; în vigoare 20.01.17]

    forma FI-022

    forma FD-017

    forma FL-001

    forma FL-002

    forma FL-003

    forma FL-004

    forma FL-005

    forma FL-006

    forma FL-007

    forma FL-008

    forma FL-009

    forma FL-010

    forma FL-011

    forma FL-012

    forma FL-013

    forma FL-014

    forma FL-015

    forma FL-016

    forma FL-017

    forma FL-018

    forma FD-014

    forma FD-015

    forma FD-016

    forma FE-001

    forma FE-002
    [Forma FE-002 modificată prin OMF25 din 29.01.18, MO48-57/16.02.18 art.196; în vigoare 29.01.18]

    forma FE-003

    forma FE-004

    forma FE-005

    forma FI-023

    forma FI-024

    forma FI-025

    forma FI-027

  
  [Forma fd-028 exclusă prin OMF86 din 08.06.17, MO265-273/28.07.17 art.82; în vigoare 28.07.17]

    [Forma fd-029 exclusă prin OMF86 din 08.06.17, MO265-273/28.07.17 art.82; în vigoare 28.07.17]


   
forma FD-030
   
[Forma fd-030 în redacția OMF86 din 08.06.17, MO265-273/28.07.17 art.82; în vigoare 28.07.17]