LPC253/2017
ID intern unic:  373589
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 253
din  01.12.2017
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 05.01.2018 în Monitorul Oficial Nr. 1-6     art Nr : 12
    Parlamentul adoptă prezintă lege organică.
    Art. I. – Articolul 25 din Legea nr. 947/1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 15–17, art. 65), cu modificările și completările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    „Articolul 25. Contestarea hotărîrilor Consiliului Superior
                            al Magistraturii
    (1) Hotărîrile Consiliului Superior al Magistraturii pot fi contestate la Curtea Supremă de Justiţie de orice persoană interesată, în termen de 15 zile de la data comunicării, doar în partea ce se referă la procedura de emitere/adoptare.
    (2) Contestaţiile se examinează de un complet format din 5 judecători.
    (3) Hotărîrile Curţii Supreme de Justiţie adoptate în condiţiile alin. (2) sînt irevocabile şi intră în vigoare la data adoptării.”
    Art. II. – Articolul 40 din Legea nr. 178/2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 238–246, art. 557), cu modificările și completările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    „Articolul 40. Contestarea hotărîrilor Consiliului Superior
                           al Magistraturii
    (1) Hotărîrile Consiliului Superior al Magistraturii, adoptate în condiţiile art. 39, pot fi contestate la Curtea Supremă de Justiţie de persoanele care au depus sesizarea, de inspecţia judiciară sau de judecătorul vizat în hotărîre, în termen de 15 zile de la data recepţionării hotărîrii motivate, doar în partea ce se referă la procedura de emitere/adoptare.
    (2) Contestaţiile se examinează de un complet format în condiţiile art. 25 alin. (2) din Legea nr. 947/1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii. Termenul de examinare nu poate depăşi 30 de zile.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                  Andrian CANDU

    Nr. 253. Chişinău, 1 decembrie 2017.