OSFSC357/2018
ID intern unic:  376416
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL FISCAL DE STAT
ORDIN Nr. 357
din  29.06.2018
cu privire la modificarea și completarea Ordinului IFPS nr. 143
din 13 septembrie 2002 despre aprobarea formularelor de executare silită

Publicat : 13.07.2018 în Monitorul Oficial Nr. 256-265     art Nr : 1136
    În temeiul prevederilor statuate de art. 1323 alin. (10) şi art. 1324 alin. (11) din Codul fiscal, precum şi întru asigurarea bunei administrări fiscale la capitolul executării silite a obligațiilor fiscale restante la buget,
ORDON:
    1. Formularul „Actului de ridicare a mijloacelor bănești în numerar a contribuabilului” anexă la Ordinul IFPS nr143 din 13 septembrie 2002 despre aprobarea formularelor de executare silită a obligației fiscale, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 176-181 art. 629 din 30 decembrie 2005, se expune în redacția și forma, conform anexei la prezentul ordin.
    2. Blanchetele „Actelor de ridicare a mijloacelor bănești în numerar a contribuabilului” aflate în stoc se vor utiliza pînă la epuizarea acestora, avînd aceeași putere juridică ca și blancheta „Actului de ridicare a mijloacelor bănești în numerar a contribuabilului”, aprobată prin prezentul ordin.
    3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL SERVICIULUI
    FISCAL DE STAT                                                             Serghei PUŞCUŢA

    Nr. 357. Chişinău, 29 iunie 2018.


    anexă